2,460 projects

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiFoods - Digital Food Quality

DigiFoods skal utvikle smarte sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja. Denne informasjonen kan brukes til optimering av både prosesser og verdikjeder for økt lønnsomhet og reduksjon av matsvinn. Kvaliteten på råvarene i matindustrien varierer svært mye....

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EU-STRA-Strålevern

PLatform based on Emerging and Interoperable Applications for enhanced Decommissioning processES

Tradisjonelt har nukleær dekommisjonering (og dekommisjonering generelt) vært preget av konservatisme fordi prosjektledere har vært forsiktige med å bruke metoder, som ikke har vært grundig gjennomprøvd tidligere og som mangler en detaljert beskrivelse. Ikke desto mindre viser det seg at moderne ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller st...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egne...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy

Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 ? og firedobles innen 2050. På grunn av mangelfull håndtering av plastavfallet havner omtrent 10% av den årlige plastproduksjonen i miljøet, og er dermed til skade for dyr og økosyst...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART- Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av to...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter

CIRCULÆR lover å gjøre det mulig for norsk industri å takle økonomiske og miljømessige utfordringer ved å kombinere lean thinking med prinsipper for sirkulær-økonomi. European Green Deal definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan for å halvere avfall innen 2030. I følge denne oppfatning...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E114415 - FOOD FIGHT

Et innovativt system for storkjøkken som skal redusere matsvinn ved bruk kamerateknologi og data. Produktet vil bli solgt til kantiner og andre store kjøkken i gjestfrihetssektoren. Returnerte tallerkener skannes når de blir levert til kjøkkenet, og gir kjøkkenet regelmessige data om type og meng...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

EU-STRA-Strålevern

Pre-disposal Management of Radioactive Waste

På verdensbasis eksisterer det et mangfold av virksomheter som produserer, håndterer og lagrer radioaktive materialer i stor skala. Dette kan være innenfor nukleær dekommisjonering, men også innenfor alt fra mineralutvinning til fremstilling av kreftmedisiner. Disse virksomhetene genererer også r...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt kompetanse og utvikling av nytt tilbud til forebygging og behandling av skjelettlidelser hos hund

Skjelettsykdommer er en av de viktigste årsakene til sykelighet hos hund og kan påvirke bruksegenskaper og livskvalitet i stor grad. Tidlig og nøyaktig diagnostikk vil gi muligheter for å kunne forebygge sykdomsutvikling og gi medisinsk eller kirurgisk behandling. Medfødte feildannelser i ryggen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian Airways Improved sustainability and welfare in the cattle industry by reduction of respiratory disease and use of antimicrobials

Luftveissykdom hos storfe er et stort problem i hele verden. Det forårsakes vanligvis av virus og/eller bakterier og er vanligste årsak til antibiotikabruk hos kalv. Det er lite kjent hvor smittsomme de bakterielle infeksjonene er mellom dyr og hvilken betydning ulike gener hos bakteriene har for...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Revolusjonerende mengdetreningssko som balanserer foten optimalt gjennom steget

Ferdigstillelse av en Stance-fil gjør det mulig å definere en 0-stilling for alle testpersoner. Det gjør det enklere for å sammenlikne ulike sålers påvirkning på det biomekaniske og nevrologiske systemet. Materialanalyser viser hvordan materialene endrer karakter ved å tilføre karbon. Dette gir u...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: BioConserve - A natural food preservative from plant biomass to replace synthetic additives.

Matvarer rike på fett og olje er utsatt for lipidoksidasjon når de eksponeres for luft. Lipidoksidasjon er en smaks- og kvalitetsforringende prosess; maten blir harsk og delvis uspiselig. Antioksidanter er kjemikalier som blir tilsatt tilvirkede matvarer for å beskytte dem mot oksidasjon. Produse...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

PlastiSirk har som hovedmål å utvikle testmetodikk og produksjonsrutiner for resirkulering av plast, slik at det resirkulerte materialet er dokumentert i henhold til ulike produktstandarder for bruk i nye plastprodukter. Plast på avveie, resirkulering av plast og sirkulærøkonomi er dagsaktuelle t...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EU-STRA-Strålevern

TOWARDS EFFECTIVE RADIATION PROTECTION BASED ON IMPROVED SCIENTIFIC EVIDENCE AND SOCIAL CONSIDERATIONS -FOCUS ON RADON AND NORM

RadoNorm-prosjektet skal gi ny kunnskap om radon og materiale med forhøyet innhold av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM). Hensikten med prosjektet er å redusere usikkerhet om eksponering, tiltak, effekter og kommunikasjon om radon og NORM. Omtrent halvparten av strålingseksponerin...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Towards effective radiation protection, based on improved scientific evidence and social consideration - Focus on radon and NORM

Radon og andre naturlig forekommende radioaktive nuklider (NORM) er en konstant kilde til bekymring i samfunnet, spesielt med tanke på kreftrisiko. Det nye store EU-prosjektet har som mål å øke kunnskapen om disse materialene. Prosjektet er et stort initiativ med 56 partnere fra 22 europeiske lan...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Innovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet. SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vek...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette h...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Functional responses of forest soil biota to climate change and biochar: ecosystem carbon budget, soil condition and management implications

Det er viktig for samfunnet å forstå effektene av klimaendringer på biologisk mangfold og viktige prosesser i våre økosystemer. Slik forståelse er nødvendig for å kunne utforme tiltak mot og tilpasse seg til klimaendringer på en effektiv måte. Prosjektet ForBioFunCtioN vil undersøke hvordan klima...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BOOST: Novel solid-state bonding technology involving addition of filler metals for flexible design and production of multimaterial products

HYB) -teknologien, som er en fastfasesveisemetode (solid-state welding) for metalliske materialer som involverer tilsetning av sveisemetall, som muliggjør fabrikasjon av feilfri, designfleksibel, produksjonseffektiv og høytytende MMP. Dette prosjektet vil fokusere på tre innovasjonsløsninger: 1) ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Møre og Romsdal

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Ecological Globalisation; Domestication beyond control

Dette prosjektet springer ut av en langsiktig forskningsstrategi ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo for å styrke og utvikle forskningsgrupper over temaene ‘Domestisering’ og ‘Overheating’, samt å styrke samarbeid og fellesinteresser mellom disse gruppene. Prosjektet innebærer...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114505 CARBONOR: Ekstrahering og raffinering av polymerer fra norsk stortare til høy-verdi biotek produkter

Laminaria hyperboea (norsk stortare) er en unik plante som inneholder mange interessante komponenter, deriblant polymerene alginat og cellulose. De fungerer som byggesteiner og holder planten oppreist på lik linje som hos landplanter, men med noen strukturforskjeller som har gunstige fordeler. ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

MP: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgas...

Awarded: NOK 45,081

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tap.IT AS

Tap.IT er en sensorløsning som benytter seg av maskinlæring i den hensikt om å løse problemer relatert til håndtering av øl service og restaurant bransjen. Vi er nå inne i en fase hvor teknologien utviklet i 2020 skal testes live hos en rekke brukersteder, hensikten er her å få feedback til vi...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable systems with cow-calf-contact for higher welfare in dairy production

Prosjektets mål er å finne praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. All husdyrproduksjon er blitt avhengig av samfunnets aksept og krav om god dyrevelferd. I de siste årene har det stadig oftere blitt stilt spørsmål ved den etabler...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: SentiSystems - the brains of autonomous operation

SentiSystems er spesielt nyttig for automatiske, ubemannede og autonome plattformer for kjøretøy som bevegelige roboter, droner og ubemannede undervanns- og overflatefartøyer. Eksempler på applikasjoner er dronebasert fotogrammetri og luftbåren 3D digital laserbasert kartlegging og modellering, r...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Healthy EATS AS - Sustainable Fast Food: Faster, healthier & better

Å finne sunn og bærekraftig mat på farten i dag er en frustrasjon for mange, siden dagens tilbud ofte er for få, for dyre eller tar for lang tid. Healthy EATS løser dette problemet. Vårt unike konsept bygger på effektivitet, kvalitet og bærekraft. Vi endrer måten sunn mat blir servert, kjøpt og l...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AdaptAl - Adaptiv Control of Aluminium Manufacturing

Aluminium blir i stadig økende grad brukt i avanserte produkter, alt fra PCer og mobiltelefoner, til stoler, broer, og biler, og kundene stiller mer og mer utfordrende krav til hva som kan aksepteres av egenskaper i sluttproduktet. Hvis f.eks. den geometriske formen ikke er nøyaktig nok i forhold...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

Hoff er landets ledende bedrift innen potetforedling. Reststrømmene som oppstår fra de ulike produksjonene benyttes per i dag i stor grad til gjødsel og dyrefôr, slik at hele poteten i praksis utnyttes. I PoTeks-prosjektet er idéen å benytte en av sidestrømmene fra stivelsesproduksjonen til å pro...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Investigating the ENvironmental impacts of TRANSformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants

Når produksjonen, diversiteten, og bruken av syntetiske nanomaterialer (Engineered Nano Materials, ENM) i forbrukerprodukter øker, øker også omfanget av disse i renseanlegg gjennom utslipp fra husholdninger og industrielle kilder. Syntetiske nanomatrialer er dynamiske av natur og kan gjennomgå st...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo