0 projects

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning IFE

...

Awarded: NOK 829.8 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Akershus

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning Norsar

...

Awarded: NOK 93.2 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk: Norsk Teknologiplattform for Byggenæringen (NCTP)

Informasjonsarbeid: ' Seminarer og work-shops dedikert til ulike deler av næringen ' Oppdatering og vedlikehold av Web-side ' Artikler og brosjyremateriell Drifting av teknologiplattformen: ' Videreutvikling og aktiv bruk av Fokusområder og Ressursgruppe som ble etablert i en tidligere fase, for...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UTVIDELSE av prosjektet (187960) Robust Envelope Construction Details for Buildings of the 21. Century

1. Emissivitet - varmestråling. Emissiviteten til et materiale sier noe om hvor godt materialet stråler ut energi. Er emissiviteten lik 1 er materialet en god varmestråler. Hvis emissiviteten er nær null stråler materialet ut lite varmestråling. Desto lav ere emissivitet et bygningsmateriale har,...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av prosessmineralogi til optimalisering og økt verdiskaping av mineralproduksjonen ved NCM

Økte krav til HMS og produktkvalitet er klare utviklingstrender innen mineralbransjen. En konsekvens av dette er at mineralbedrifter som ønsker å ha et langsiktig perspektiv for sin virksomhet må styrke sin interne kompetanse på kunnskap om mineralogien i mineralforekomstene, og hvordan minerale...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Innovativ bruk av Syntetisk Aperture Sonar for inspeksjon av vannforsyningsnettverk

Breivoll Inspection Technologies AS utvikler, markedsfører og selger tjenester for inspeksjon av vannforsyningsnettverk, basert på avansert bruk av hydroakustikk for måling av godstykkelse og innvendig/utvendig korrosjon på vannforsyningsrør. Breivoll er verdensledende på denne type tjenester som...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Knowledge Base and Tools for Development and Management of a Sustainable Infrastructure.

Over the last decades, sustainable development and sustainability have become crucial issues globally. Through various types of international cooperation, it has been pointed out that the activities within the building and construction sector play a key r ole in the development of a sustainable s...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Interoperable Object-Oriented Model for Infrastructure Management

A critical challenge of today's societies is the management of infrastructures and their environment. The need of proper tools is especially acute in the urban areas, in which many layers of information and many disciplines converge in fast-changing condi tions. The primary objective for this p...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for bedre samspill og dataflyt mellom ulike aktører i bygg og anleggsbransjen. Fokus på felles digitale datamodeller 3d,4d,BIM,GIS

BA-Nettverket ledes av Inger Hokstad AS (siden 2003). Vi har hovedfokus på samferdsel- og infrastruktur-prosjekter, og barriærer som har vært til hinder for å kunne jobbe tidsriktig med 3D-informasjonsmmodeller/BIM. Vi har satt oss grundig inn i sta tus, muligheter og hindere hos ulike aktører...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idea Work. Zones of criticality and collective practice in creating extraordinary value.

The project aims to understand and enable the creative practices of "idea work", a form of work that is increasingly key to competitive advantage throughout all sectors of the economy. Idea work involves activities of conceiving, reinforcing, combining, r ejecting, testing, and recombining ideas ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovative energiløsninger - Rensing av rejektvann for økt biogassproduksjon

Biogass har et stort og ubenyttet potensiale for kostnadseffektiv energiproduksjon med høy energigevinst basert på fornybare ressurser. Det er i dag økende anvendelse av biologiske energikonverteringsprosesser for gjenvinning og produksjon av ny fornybar energi. Stadig flere organiske materialer ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust Envelope Construction Details for Buildings of the 21. Century

Buildings of the 21. century should be well-insulated (energy efficient), have a good indoor climate, use materials in an efficient way (minimize material use and ecological loadings), and should be built in order to minimize the number of building defect s. Today, this is not necessarily the cas...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Psychological Effects of Wood Used in the Indoor Settings

In the present project, possible psychological benefits of wood used in indoor environments will be investigated. Benefits of interest include stress level, psychological well-being, and pain management. Wood used in the indoor environment includes floori ng, interior cladding and furniture made ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Measurement and monitoring for safety of infrastructure, environmental protection and reduction of society risk

The Norwegian society is placing increasing demands on infrastructure, including transportation and harbor facilities. Existing facilities are becoming more critical as full capacity is being reached. If problems or disturbances to normal operation or in terruption of service arise, the overall ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moisture induced effects on the capacity of screws and threaded bar connections in timber structures.

The competitiveness of timber structures is largely governed by the design and effectiveness of its connections. Moisture-induced cracks in wood connections are a major problem in load bearing connections. Threaded bars and long self-tapping screws repres ent new possibilities in the quest to avo...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk?

In the autumn of 2006 SINTEF Byggforsk carried out a pre-project work entitled:"Wood in towns - which mechanisms decide what materials are to be used in major urban building constructions?" (Time et al, 2007). The pre-project work was divided into two s ubsidiary activities: The aim of Subsid...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure

A large part of the Norwegian physical infrastructure was constructed between 1950 and 1970 and is now on (or beyond) the expected service life. Several aspects make it necessary with an extensive focus on further development of rehabilitation techniques and methods. The inadequate funding of mai...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Timberbased element systems for improving the energy efficiency of the building envelope

Biological building materials, especially timber could gain great importance if it would succeed to offer appropriate construction systems that achieve the vital potential of the material, i.e. prefabrication and ecological value. The challenge lies in th e implementation of consistent sustainabl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Use of furfurylated wood for the production of high- performance windows made of European timber

The present research proposal is a collaboration of three international research institutes with substantial experiences in wood modification and research-intensive SMEs intending to adapt the process of furfurylation to potential frame timbers. Furfuryla tion is an innovative technology in wood ...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Quantitative determination of early wood decay

Wood decay caused by fungi continues to be a major problem for wood in service. The use off CCA is restricted and the ongoing development of new wood protecting systems is hampered by the long-term field tests currently in use. The actual mode of action o f the new generation of wood modification...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tunnel stability: Verification and documentation

There have been a number of failures resulting in partial collapse in tunnels in recent years, the most recent being in Hanekleiv road tunnel near Sande. Such failures highlight the need for research into tunnel stability and improvement of how tunnel sup port is designed. The consequences of tun...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energibygg-Demonstrasjon av polybetong i elementbygg

Polybetong As har gjennom et samarbeid med Lothe Bygg AS utviklet en ny type elementer for bygningsbransjen. Elementene består av materialet "polybetong" som er en kombinasjon av PS (ca. 80 vol %) og betong (ca. 20 vol %). Gjennom et samarbeid med SINTEF og Universitetet i Stavanger (UiS) har P...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TIME EFFECTS PILES UPGRADING BEARING CAPACITY OF PILED FOUNDATIONS TO ACCOUNT FOR TIME EFFECTS

The results of the project will primarily be based on the execution of a series of new pile load tests specifically designed to document the effects of time on the axial bearing capacity. A thorough characterisation of all relevant soil characteristics is necessary and will form an essential int...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Edit INC - How to achieve broader participation in companies that don't have any experience with the Nordic Model of enterprise development

This text is in Norwegian as it is part of the appendix of the application from the coalition: Forskarprosjektet er ei vidareføring av arbeidet som er utført i VS2010 Sogn og Fjordane. INC Gruppen er ei industrigruppering som består av 18 bedrifter med t il saman omlag 500 tilsette. Bedriftene e...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New materials and methods for placement of a thin layer cap on contaminated seabed

The Norwegian Ministry of the Environment identified remediation of contaminated sediments as important. The total release of contaminants to the fjord environment from larger areas with moderate contaminant levels can be greater than that from smaller ar eas with higher contaminant concentration...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plain building - plain sailing? Exploitation of knowledge in the building and construction industry

The project analyzes how knowledge is utilized in the building and construction industry, in order to find out why existing knowledge is underutilized. The project is carried out by NIFU STEP in collaboration with BI, Veidekke, BNL and other firms and org anisations in the building and constructi...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tools and Techiques for Global Leadership Development in Norwegian MNEs

Norwegian firms in all industries are increasingly investing in value generating activities abroad. This project is aimed particularly at those Norwegian multinational enterprises (MNEs) that contain knowledge-rich subsidiaries. These are faced by the cha llenge of how to utilize those knowledge-...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

CAB - Climate Adapted Buildings

Today, the term climate adapted buildings and building structures is the common designation given to structures which are planned, designed and performed to withstand various types of external climatic impact - including precipitation, snow deposition, wi nd, temperature and exposure to the sun. ...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Snow avalanche research

The research program is divided in four themes: A) Avalanche warning, B) Protection structures, C) Avalanche hazard zoning and D) Dissemination of snow avalanche information. The themes will continue over the three-year period. Each theme is subdivided in a number of work packages. A) Avalanche...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimering av produksjon og logistikk i integrerte verdikjeder - OPTILOG II - med fokus på byggeplassen

Rørprodusenten Pipelife, grossisten Ahlsell og entreprenørselskapet NCC Construction er deltakere i prosjektet med flere avdelinger i SINTEF som utførende FOU partner. Utgangspunktet for prosjektet er det høye kostnadsnivået i norsk byggebransje (Byggeko stnadsprogrammet, 2006). I erkjennelse av...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal