0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Collaboration in Logistics Operations and Urban Distribution

Dagens praksis innen logistikk er at man vanligvis planlegger og bestiller transport fra dør-til-dør før godset sendes. Dette fører til hyppig replanlegging både før og under transporten (pga endringer og avvik), og ressursutnyttelsen blir sub-optimal da hver aktør optimerer kun ut fra egne behov...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Marine algae for salmon feeds

Alger4laks er en del av prosjektet MARINALGAE4aqua, og har til hensikt å undersøke egnethet av mikro- og makroalger som råstoff i fôr til laks. Mikroalgene i dette prosjektet Nannochloropsis oceanica og Tetraselmis chuii, ble valgt fordi de er fotosyntetiske og er i tillegg godkjente av EFSA til ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SUb-daily Precipitation Extremes in highly-populated Regions

Ekstremnedbør vil bli en av de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringer de neste tiårene. I prosjektet SUPER undersøker vi basert på observasjoner og modellsimuleringer endringer i intensitet og hyppighet av ekstremnedbør. Vi har undersøkt endringer av ekstremnedbør på daglig og på times ni...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ocean sustainability under global change

Norway is an "ocean and coast nation" responsible for an ocean area 7 times greater than land. Norway is the worlds second largest exporter of fish and fish products, a large share of the Norwegian population is living at the coast, and thus securing sustainable, productive and healthy oceans and...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk Innlandet - Innlandets bioøkonomi medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser til Horisont2020

Formålet med EU Nettverk Innlandet (EU INN) var å informere, veilede og skape nettverk med sikte på å motivere til EU søknader. Prosjektet skulle bidra til å fjerne hindre som følger med manglende informasjon og erfaring, fungere som et tverrsektorielt informasjons-, fasiliterings- og mentornettv...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn

SeaPack-prosjektet har hatt mål om å bidra til økt bærekraft og redusert miljøbelastning. Prosjektet har rettet sine aktiviteter i ulike deler av verdikjeden. Ved å bidra til å løse sentrale utfordringer for norsk sjømatnæring, bidrar prosjektet også til å imøtekomme kravene om økt bærekraft og ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Neste generasjons havbruksfartøy

VARD Design ønsker med dette prosjektet å utrede nye innovative fartøyskonsepter, hvor man med utgangspunkt i fremtidige logistikk- og verdikjedebehov og tilhørende funksjonskrav, skal vurdere drastiske endringer innen fartøysdesign spesielt rettet mot havbruk. For å lykkes vil man samarbeide tet...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

FlowMotion ONE - The Worlds Most Advanced Action Camera Stabilizer: Market, Sell, Produce and Ship 2000 Units

FlowMotion Technologies AS har utviklet verdens mest avanserte og robuste actionkamera-stabilisator. Siden prosjektet startet har teamet blitt utvidet til 10 personer, og selskapet har vunnet flere konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt. Når man filmer med actionkamera blir videokvalite...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Peersway AS is a newly established company that will build a platform that will make social marketing 3 times more effective.

Peersway ønsker å utfordre hvordan 'influencer marketing' brukes i dag. I stedet for å betale en stor sum til en kjendis som poster et bilde på sosiale medier, kan markedsførere bruke Peersway sin plattform. Da vil de få et stort anntall av våre brukere til å ta bilde av seg selv og poste på sine...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Produksjon og lansering av reTyre Urban Winter

Konseptet reTyre består i å kunne bytte overflaten på sykkeldekket ved bruk av glidelås. Ved å benytte en kjent og intuitiv måte å montere overflaten på, gjør reTyre deg istand til å tilpasse dekkets funksjon og design til veiforhold og dine personlige preferanser like enkelt som å bytte sko. Ved...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt Smart HUB & Spoke for linje-shipping

Deep-sea og feeder transport i et linjeshipping-system er sammenkoblet i en form for HUB & Spoke nettverk, hvilket er ganske vanlig innen transport (f.eks. bruk av HUB-flyplasser i lufttransport). Det er viktig med god samhandling mellom deep-sea og feeder trafikken for å oppnå et effektivt trans...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Active Noise control for attenuation of harmful wind noise in motorcycle helmets.

Høye nivåer av lavfrekvent vindstøy er en helse- og sikkerhetsrisiko for motorsykkelførere. Støynivået kan overstige 110 desibel ved landeveiskjøring, og kan også nå skadelig høye nivåer selv ved urban kjøring (50 km/t). Motorsyklister har forventet høyere forekomst av både hørselstap og tinnitus...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

CIENS-urban conference: Smart and green cities - for whom?

.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CLASSIS: The renaissance of graph classes - New algorithmic theory of forbidden induced subgraphs

En algoritme er en rekke med instruksjoner på hvordan et problem skal løses av en datamaskin. Algoritmer former grunnmuren av informatikkfaget. Grafalgoritmer er en sentral del av algoritmefeltet. Ethvert nettverk, som Internett, sosiale nettverk, kommunikasjonsnettverk osv, er en graf, og dermed...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The family lives of children of immigrants in Norway

Mange unge med innvandrerbakgrunn står nå på terskelen til voksenlivet. Dette prosjektet undersøker samliv og familieetablering blant barn av innvandrere (norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere som kom til Norge som barn). I tre underprosjekter studerer vi veier inn i samliv og familie,...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Intelligent Cardiovascular Ultrasound Scanner

INCUS prosjektet har handlet om å forebedre ultralydundersøkelser av hjertet ved å automatisere arbeideflyt, bildejusteringer , målinger og tildels tolking av bilder ved hjelp av kunstig intelligens. Gjennom prosjektet har vi i de fleste tilfeller fulgt følgende fremgangsmøte: - Innsamling av u...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nose-to-brain delivery of orexin-A - a novel therapy for narcolepsy.

Narkolepsi er en kronisk søvnlidelse som skyldes tap av nerveceller i hjernen som produserer et viktig signalstoff, orexin-A (også kalt hypokretin-1). Narkolepsipasienter opplever skremmende nattlige hallusinasjoner og unormalt søvnbehov på dagtid med plutselige episoder med lammelse (katapleksi)...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Høykapasitets produksjonslinje for makrellfilet, et bidrag til Pelagisk løft

Hvert år mottar norske fiskemottak over 300 000 tonn makrell. Hvert år sender de nesten like mye makrell, sortert og fryst, rett ut av landet. Hadde 25 % av denne fisken blitt videreforedlet, kunne vi laget bærekraftig, sporbar, helsefremmede og god omega-3 til alle i Norge i ett år. Ved å verdse...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10203 En disruptive myoelektrisk håndprotese for optimal funksjon og brukeropplevelse

Hands4all prosjektet har som hovedmålsetning å utvikle en flerfunksonell og brukervennlig håndprotese, tilpasset små(ungdom), mellomstore(kvinner) og store(menn) størrelser, til en kostnadseffektiv pris. Vekt, hurtighet, støy, grep styrke og grep fleksiblitet er vesentlig faktorer for brukere,...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next Generation Electrodes for Anion Exchange Membrane Fuel Cells

Brenselceller er energikonvertering enheter i stand til å gi høy effekttetthet med null utslipp av CO2 og andre forurensende stoffer. I løpet av det siste tiåret, har teknologien blitt moden og brenselceller er å finne sin vei til markedet i et bredt spekter av applikasjoner. Brenselcelle-teknolo...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The Global Carbon Budget and International Networking post-Paris

Global Carbon Budget representerer balansen mellom kilder og sluk av karbon som påvirker det globale karbonbudsjettet. Den naturlige karbonsyklusen kompenserer for menneskeskapte utslipp, noe som reduserer effekten av utslippene på klimasystemet med omtrent 50%. Menneskeskapte utslipp står for om...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of solar thermal battery technology

Morpho Solar utvikler fremtidens måte å lage mat på. Ved hjelp av innovativ teknologi lager vi et varmebatteri som kan lagre solenergi på en høyeffektiv måte. Varmebatteriet muliggjør matlaging på solovner, også når det ikke er sol. På denne måten blir det mulig å lage systemer for husstander som...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

12th Meeting of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), June 2016, Oslo

This application asks NFR to help IKOS be the host of the 12th regular meeting, to be held in Oslo this time, of The European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), the largest academic union of European specialists of modern Arabic literature. Like the 11 conferences that have been...

Awarded: NOK 77,233

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Reisestøtte, IEA workshop i London 13 juni

Det søkes om reisestøtte til Tema 2 lederen av det nasjonale IOR senteret for å delta på IEA workshop i London 13 juni.

Awarded: NOK 12,068

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Quality and learning in construction production

Prosjektet har resultert i software og systemkomponenter for et kvalitetssystem basert på involverende planlegging, som får informasjonen til å flyte for en sikker og effektiv produksjon, der det ferdige byggverket oppfyller funksjonskrav og myndighetskrav. Antallet kvalitetsavvik både underve...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SCOTT - Secure COnnected Trustable Things Horizon 2020, ECSEL JU call 2016

Sammen med Universitetet i Oslo, Telenor, Høgskolen i Oslo & Akershus, Eye Networks AS og Smart Innovation Østfold AS, og de andre europeiske samarbeidspartnerne skal vi: - ferdigstille partner-søk med etablering av et konsortium - definere prosjektomfang og innhold utifra bidrag fra konsorti...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SecureConnect - Robust, Resilient and Secure Telecommunication Networks Horisont 2020, Call H2020-CIP-2016-2017

Sammen med Universitetet i Oslo, Telenor, og de andre europeiske samarbeidspartnerne skal vi: - ferdigstille partner-søk med etablering av et konsortium - definere prosjektomfang og innhold utifra bidrag fra konsortiemedlemmenes kompetanse og ressurstilgang - definere prosjektplan for gjenn...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unmanned Ocean Vehicles for remote marine observations in environmentally sensitive area to oil and gas activities

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Seminar på Frøya i mai 2016; hva behøves for å utføre risikovurdering av nyere fremmedstoffer i sjømat

Seminaret skal belyse hva som behøves av kunnskap for å utføre risikovurdering av fremmedstoffer i sjømat. Dette gjøres med resultater fra et pågående EU-prosjekt om emnet, samt debatt med representanter fra Mattilsynet, Vitenskapskomiteen og norsk sjømatnæring. Arrangementet gjennomføres i sama...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FoU prosjekt for standardiserte STGM-Energy aggregat-moduler for plassering i rørgater for alle trykk-høyder ved design av vannkraftverk.

STGM-Energy er et nytt konsept for vannkraftproduksjon i vassdrag for enhver relevant trykk-høyde. FOU-prosjektet tar utgangspunkt i ny teknologi for vannturbiner som brukes i vannfall på ca 50 meter og høyere. Vi betrakter ca 50 m som nedre relevant trykk-høyde for slike elvekraftverk -løsninger...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland