0 projects

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Zabolotskikh, E RUS06/07-87

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European Value Chain for CO2

Prosjektet vil bli delt inn i fire delprosjekter (sub-projects, SP) med følgende arbeid i hvert delprosjekt; SP1 vil arrangere åpne internasjonale seminarer for å offentliggjøre resultater fra ECCO og dele informasjon med forskjellige nasjonale initiativ i Europa og ellers i verden. I tillegg v...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yuan, Yanbin kinesisk statsstip 2006/07

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Persistent organic pollutants and natural stress in avian top predators of northern ecosystems; potential vulnerability to environ

Northern ecosystems face two major long-term challenges caused by human activity; climate change and persistent organic pollutants. Climate change will increase pressure on northern populations by altering a wide range of stressors (cause food deprivation , introduce new pathogens, etc.). To asse...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Anistratenko, S RUS06/07-6

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Improving the quality of pork and pork products for the consumer:

...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2007-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

EUCAARI - European Integrated Project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality Interaction

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Næringslivets avstandskostnader - bedre kunnskapsgrunnlag

Formålet med prosjektet er å avdekke de kunnskapsmangler som eksisterer for å kunne beregne næringslivets avstandskostnader. Dette vil gjøres gjennom en litteraturstudie. Metodisk vil gjennomgangen forankres i en totalkostnadsmodell knyttet til frakt av forskjellig type gods over ulike avstander...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Medieovervåkning av norsk næringslivs innovasjonsaktivitet (Cision Norge)

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Ethics, Rights and Poverty: Global Theory and National Practice

Severe poverty is now seen by many as the most burning ethical issue of our time. In recent years, human rights-based approaches (HRBA) to poverty reduction have become particularly popular among UN agencies, bilateral donors and NGOs. Behind this increas ed interest, however, lies a multitude of...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan -bilateral cooperation for classification, documentation and promotion of high quality frozen fish.

The project has a background from a demonstration of quality advantages by freezing and transportation of fish from Florø to Tokyo at - 60 degree C, compared to standard freezing temperatures. Containers from Maersk, the ULT, for freezing and transportat ion were demonstrated in terms of quality...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FRANCISELLA SP. INFECTION IN ATLANTIC COD (Gadus morhua) - STUDY OF PATHOGEN AND HOST IMMUNE CELLS INTERACTIONS

A new bacterial disease affecting cultured cod has been causing serious and increasing number of disease outbreaks at Norwegian sea cage facilities since summer of 2004. This bacterium has recently been identified as Francisella sp., a fastidious facultat ive intracellular pathogen. The propose...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan-bilateral-cooperation- The relationship between postpartum depression, breastfeeding, DHA and seafood consumption

Background: A healthy diet is important, particularly during pregnancy and the postpartum period.The prevalence of postnatal depression is increasing. There is a demand for empirical research that will generate knowledge about the stress involved in child bearing and postpartum period. Previous r...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Reduksjon av utslipp fra ildsteder og neste generasjon forbrenningskammer

Prosjektet har som hovedmål å utvikle beregningsmetoder og teknologi for miljø-, brukervennlige og kostnadseffektive forbrenningskammer. Arbeidet vil gi: - nye metoder for bestemmelse av virkningsgradsberegning og utslipp basert på norske forhold og fyr ingsvaner sett i forhold til europeiske o...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Predator-prey interactions and how they influence the behaviour and morphology of the queen conch Strombus gigas for sea ranching

The doctoral study conducted by Ellen Sofie Grefsrud was carried out to investigate the defence capabilities in P. maximus of cultured and wild origin to better understand predator-prey interactions between crabs and scallops in culture (funded by The Res earch Council of Norway -project 137326)....

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

State of the art for avgassrensing ved SCR ombord i skip

SCR (selektiv katalytisk reduksjon) er en av flere metoder for å redusere NOX utslipp fra skip. SCR teknologien skiller seg fra de andre ved at dette er en ren etterbehandling av eksos der NOx reduseres til nitrogengass ved bruk av et reduksjonsmiddel (ur ea). Denne teknologien gir den høyeste re...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Personlig utenlandsstipend for Ane Sandtrø for besøk ved professor Vikram N. Vakharias laboratorium ved Universitetet i Maryland

Utenlandsoppholdet er en del at et stipendiatprosjekt kalt "The surface structure of IPN virus -role of central VP2 amino acids on epitope formation and development of persistent infection". Innen dette prosjektet satser vi på kompetanseutvikling innen st rukturstudier av ikosahedriske virus, hvi...

Awarded: NOK 51,999

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe and cost effective ship-to-ship operations in Arctic waters

The project aims at developing a set of common Russian - Norwegian guidelines for STS operations. This will enable Norwegian interests to have a commanding role in such a development, and to become competitive and attractive partners for later projects in the Arctic area. The project will also p...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Modellering av energibruk: En komparativ analyse av forbruksmodelleringen i 8 nordiske energimodeller

De nordiske landene har en til dels svært ulik historie i forhold til tilgang til innenlandske ressurser, utvikling av energisystemet og offentlig virkemiddelbruk rettet mot energisektoren. De samme landene har nå et felles kraftmarked, og er underlagt ma nge av de samme internasjonale avtalene o...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CRYOSLOPE - Monitoring, dating and modelling climate change effects on high arctic mountain slope processes and their impact on traffic ...

CRYOSLOPE Svablard will study how cold mountain slopes in Svalbard will respond to future projected climatic changes and how these potential changes could affect the traffic on the roads in the Longyearbyen settlement and the surrounding highly used winte r roads connecting the settlements and to...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Svalbard

INT-BILAT-BILAT-ordningen

China, bilateral cooperation on fish vaccine development

China produces 550 tons of marine fish per year. The production is estimated to grow several times within a timeframe of 5 - 10 years. Bacterial diseases cause losses in fish farming. A long list of bacteria has been isolated, including vibriosis. The pro ject aim is to develop, document and lice...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

China-Norway: Bilateral cooperation on environment friendly production of maize for food and animal feed by use of biological control

This project will establish an important research collaboration platform between the Norwegian Institute of Agricultural and Environmental Research (NIAER), Norway, and the Institute of Plant Protection (IPP), Jilin Academy of Agricultural Sciences (JAAS) , China, in the area of biological contro...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Corporate social responsibility in the Chinese and Norwegian clothing sector

In the project Corporate social responsibility in the Chinese and Norwegian clothing sector we want to investigate how corporate social responsibiltiy is defined in China and Norway and to study how international ideas of corporate social responsibility a re disseminated to the clothing industry ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Etablering av prosjektsamarbeid mellom AIST (Japan) og NTNU

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) er med ca. 3000 forskere et ledende forskningsinstitutt i Japan innen naturvitenskap og teknologi. NTNU har en tilsvarende, men bredere fagprofil. Innen deler av virksomheten har det i mer enn 10 år vært et samarbeid mellom d...

Awarded: NOK 63,239

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Innovation, Entrepreneurship and Technology Commercialization

Governments around the world are increasing their emphasis on all types of innovation. While the U.S. government has focused on the promotion of innovation and technology commercialization for more than three decades, European countries including Norway a re now following suit. Governments intr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JAPAN: Forprosjekt for fleksibel, adaptiv og intelligent automatisering ved hjelp av mikro- og nano sensorer

Dette er et forprosjekt for å etablere et prosjekt med NTNU og RTIM i Norge og Industrial Technology Research Center og National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i Japan. Ny teknologi gir nye muligheter for automatisering so m er radikalt mer fleksibelt, rekonfigur...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - Cooperation in food safety and food chain traceability

Det siste året har SINTEF og Fiskeriforskning arbeidet med å etablere et bilateralt FoU-samarbeid innen mattrygghet og kjedesporbarhet med Japan. SINTEF deltok med 2 personer i rundebordskonferansen som ble arrangert i Yokohama i juni 2005. Kjedesporbarhe t fikk stor oppmerksomhet, men ble ikke u...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Saami phonology: Fieldwork and analysis

This project extends work undertaken earlier at UiTø looking into the complex phonology of Saami. The scientific study of Saami phonology faces significant limitations because published materials often derive from many dialects, and because many reference works only provide orthographic forms, e...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Strategies to increase disease protection in Atlantic cod

From a food safety and animal welfare perspective it is imperative to protect animals against infectious diseases. To develop efficient vaccines molecular tools such as gene sequence information must be found based don e.g. vaccinated fish that express pr oinflammatory molecules that play importa...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2007-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku