0 projects

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetableringsstøtte til SUPRAQUA søknad

NOAS Miljøkompetanse samarbeider med BECO Group BV (NL) og AZTI (ES) for å fremme en søknad under Call FP6-2003-FOOD-2-B (deadline 29. september 2004). Arbeidet i søknadsprosessen består av: 1. Et møte i Nederland på to dager, hvor partene blir enige om utforming av prosjektet, fordeling av arbe...

Awarded: NOK 36,993

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole Production Monitoring System (DPMS)

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Smart shuttle

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Tarja Tikkanen, NO30, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 86,272

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Carbonate Reservoir Geomodels

We will gain crucial information on the 3D geometry of fluid-flow units and spatial distribution of their petrophysical characteristics, in the following play types: (1) Cretaceous karstic shelf deposits, Cretaceous slope/base-of-slope deposits, and Eoce ne slope deposits, exposed in Italy (Garg...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimised nutrition and egg quality in Atlantic cod broodstock

Broodstock management and nutrition is the basis for further production. A great concern for the industry is the possibility of impoverishment of the broodstock over time due to suboptimal nutrition. As cod broodstocks generally are kept and utilised for egg production over several consecutive sp...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

MIOR (microbial improved oil recovery): predictive model of stimulated production and improved reservoir management by microorganisms

Microbial oil stimulation processes can be low-cost technologies with great potential for increased oil production if proven to be effective and manageable. There are several reports of MIOR field applications in the literature, and many more undocumented trials, but there is a striking lack of ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Trace component determination in fluid for environmentally friendly exploration and testing.

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Pilot Demonstration of HPHT Intelligent Downhold NEtwork and Gauge

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DRILLTRONICS Demonstration - Model and Software for Monitoring, Control and Prediction of the drilling process, integrated with existing rig

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Tectonic development and temperature history of the Vøring area, mid Norway

The Vøring area covers a large part of the southern Norwegian Sea where exploration has been done since the early 90's. The area is large and there is still a considerable lack of knowledge about the geological/tectonic development and the corresponding h eat flow history of the area. The Vøring...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland Videreføres i prosjektnr.: 168586/I50

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedrift...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Stavanger 2004-05

...

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Anskaffelseav utstyr og implementering metoderfor fluorescence histopatologi

Miljøgruppa RF består av over 20 forskere og har satset innen økotoksikologi - effekter av miljøgifter på livet i havet. Oljeindustrien har finansiert forskning på metodeutvikling på effekter av offshore aktivitet og metodene er også i ferd med å bli impl ementert i myndighets drevet overvåkning....

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Wireless Static Pressure Communication

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU- utarbeidelse av prototyp test av SSG bølgekraftverk

...

Awarded: NOK 91,469

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på komm...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamodul for aktiv bruk av vektregistreringer til ressursforvaltnin

Prosjektet "Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere ombord i fiskefartøy", har indikert et betydelig potensial for utvidet bruk av data fra elektronisk grader i fiskeflåten. Spesielt med tanke på ressursforvaltning er det et ønske og et behov for å kunne registrere og bruke denne type infor...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye metoder for påvisning og bekjempelse av klumprot i korsblomstrede kulturplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av klumprot på korsblomstrede kulturplanter som utgjør en viktig del av norsk frilandsproduksjon av grønsaker. Ulike kålarter legger beslag på ca 40% av norsk grønnsaksareal, og har en førstehåndsverdi på 218 mill kro ner. I tillegg kommer produksjonen av olj...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for ferskere og sikrere ferdigmat

Målet med prosjektet er å utvikle nye, trygge og ferske ferdigretter for industriell fremstilling. Produksjonen skal foregå ved hjelp av ny varmebehandlingsteknologi for å ivareta kundenes krav om ferskhet, næringsinnhold og helsemessig sikkerhet. Varmebe handlingen skal gjennomføres med mikrobøl...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORSTORE (norsk del av CO2STORE)

Formålet med prosjektet er det samme som for CO2STORE, det vil si å bidra til utstrakt bruk av undergrunnslagring av CO2, gjennom å studere hvordan resultater fra SACS, GESTCO, NASCENT m.fl. kan brukes i Europa inkludert Norge både under havbunnen og unde rgrunns på land. Prosjektet vil gi et vel...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of seasonal pigment strategy for Atlantic salmon (SPS)

To develop new and more efficient pigmentation regimes for Atlantic salmon in order to reduce costs based on new knowledge about how season, smolt type, growth pattern, feed intake and previous pigmentation regime affect the pigment retention. Astaxanthi n digestibility and retention variations ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demo 2000 Composite Riser

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SOLUBLE GAS STABILISATION AND OTHER ALTERNATIVE TECHNOLOGIES TO MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF SEAFOOD

MAP of wet foods (such as fresh fish and meats) are hampered by the large volume of gas to product volume necessary in order to ensure CO2 availability and thereby inhibition of bacterial growth. The ratio between the gas and product volume is often as hi gh as 2 or 3, implicating a package size ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DEMO 2000 LOWACC development project

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Usikkerheter ved gjennomføring av prosjekter i industrien

Målsettingen for doktorgradsprosjektet er å videreutvikle prinsipper, metoder og modeller for usikkerhetsstyring ved gjennomføring av prosjekter der både tekniske, økonomiske, menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige faktorer blir vurdert. Anvende lsesområdet vil være rettet mot prosjekts...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU Integrated Project "Safe, Environmentally-friendly and Efficient Shipping Operations"

Kommisjonen vil i mars 2005 utlyse en IP på ”Safe and efficient ship operations”. Dette er tenkt å være en av EU-kommisjonens hoved F&U initiativ mot europeisk rederinæring, og vil i stor grad være med å påvirke ”next generation ship operations”. IP’en vil adressere operasjon av skip i videste ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Rogaland

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Utvikling av minimalt prosesserte produkter fra oppdrettstorsk

Minimal prosesserte produkter er et voksende segment i Europa. Fiskeprodukter er underrepresentert i dette segmentet, hovedsakelig pga av uforutsigbar kvalitet på produkter levert fra tradisjonell fiskeprosesseringsindustri og derved uegnet til minimal pr osessering. Den ofte ujevne tilgangen av ...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Impacts of drilling mud discharges on water column organism and filter feeding bivalves

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland