0 projects

NATURNAER-Natur og næring

Planter for norsk klima

Prosjektet skal bidra til et målrettet utvalgsarbeid innen busker og trær. Dette utvalgsarbeidet skal gi et utvidet plantetilbud for offentlige og private plantebrukere. Plantene skal være testet og funnet egnet for ulike bruksområder, både med hensyn til klimatilpasning og bruksmåter i ulike mi...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Ukjent Fylke

NATURNAER-Natur og næring

Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN) - en analyse av ressurs, produkt, marked og økonomi som grunnlag.Tilleggsøknad

Det er lange tradisjoner for næringsmessig utnytting av utmarksressursene i Norge og det er i løpet av de siste 15 årene gjort en rekke politiske vedtak om en ytterligere satsing på utnyttelsen av disse ressursene. Det er et uttalt mål at omsetningen av i nnlandsfiske skal øke med 45 % i løpet av...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Innlandet

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Improving preparedness through research

The goal of the National Veterinary Institute (NVI) is deliver decision support of good quality for decisions made within the area of animal health and welfare and food safety. According to the political signals and the needs seen, the NVI will intensify the work on preparedness related to all it...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

SMEs Virtual Platform on Agro-Food Sector to access the Sixth and Seventh Framework Programme

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005 (samfinansering med 170164)

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Innlandet

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005

Norge er tildelt ansvaret for å arrangere den 4. verdenskonferansen om fritidsfiske. Tidligere konferanser er arrangert i Dublin (Irland), Vancouver (Canada) og Darwin (Australia). Konferansesekretariatet er lagt til NINA-Lillehammer. Konferanseserien har som siktemål å være møteplass mellom for...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Innlandet

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nasjonal ekspert i EU-kommisjonens GD for forskning, Dir E: Biotechnology, agriculture and Food

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Turistbasert næringsvirksomhet i verneområder - muligheter og hindringer

Vern av natur til ulike formål blir ofte hevdet å gi positive muligheter for reiselivsbasert næringsutvikling, men grunneiers erfaring så langt har i liten grad bekreftet dette. Vernevedtak med tilhørende vernebestemmelser møter ofte motbør hos grunneiere da det fører til tap av næringsmulighete...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

COST E15 Advances in the drying of wood - Internasjonalt møte i Norge 13. og 14. september 2004.

...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Vida Marija Rutkoviene, LT09, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Verdenskongress i bygdesosiologi juli 2004 i Trondheim

Bygdeforskning er av The International Rural Sociology Association (IRSA) tildelt ansvaret for å gjennomføre verdenskongressen i bygdesosiologi i Trondheim i 2004. Dette vil bli den ellevte kongressen i rekken, og det er første gang den arrangeres i Norde n. Dette ansvaret består i å forberede og...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Risk exposure and risk management in food production - Comparing aqua- and agriculture

While Norwegian fish farming is a relatively new, fast growing export industry strongly dependent on trade, Norwegian agriculture is oriented towards a limited domestic markets, with increasing foreign competition. While both industries are subject to spe cial types of risks as biological product...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Towards the operationsalization of multifunctionality in the CAPRI modeling system.

The level of support to Norwegian agriculture is partly justified by agriculture’s multifunctionality, i.e., the non-commodity outputs the agricultural sector produces jointly with marketed commodities. Although there exist theoretical and analytical rese arch on the concept of multifunctionality...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Development of a co-ordinated research programme into food allergen identification, quantification, modification and in vivo responses

There are increasing concerns in the area of food allergy. More specific knowledge is needed with regard to foods and components of food that induce allergic reactions and the mechanisms that explain how these reactions are generated and sustained. This p rogramme will therefore establish an anim...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gründerskolen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Diagnosis of parasitic diseases and zoonoses in terrestrial animals and fish, utilizing polymerase chain reaction and conventional methods

Project summaryIn order to increase competance and establish conventonal and molecular biological methods for diagnosis of parasitis disease in farmed and wild animals, including fish, a strategic program is planned. The Molecular Biology Unit at NVI, whi ch is close to being operative, builds a ...

Awarded: NOK 18.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Future animal breeding goals. Product development in aquaculture and livestock productions

Definition of sound animal breeding goals requires a strong theoretical basis in quantitative genetics and applied animal breeding, proper medelling of animal production, good knowledge about farm economics, awareness of social aspects, and appropriate as sumptions on future production systems an...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Protein produsert fra naturgass - en ny fôrressurs for fisk og husdyr

Produksjon av protein fra naturgass (encelleprotein -BioProtein)har stort potensiale for verdiskapningen gjennom bruk i fôr til fisk og husdyr. Konvertering av naturgass på land til BioProtein representerer stor verdiøkning sammenlignet med eksportverdien av gassen. Forskningen hittil har vist a...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Viken