0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

NUCLEAR INTEGRITY: From Molecular Mechanism to Cell Fate

Hver dag samarbeider, deler og beveger tusenvis av milliarder celler seg for at kroppen vår skal kunne vokse, fornyes, repareres og for å sikre normal organfunksjon. Disse dynamiske prosessene fører med seg betydelige krefter som legger press på cellekjernen hvor vår genetiske informasjon er lagr...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ESCRTing the genome through cell division

Hver dag samarbeider, deler og beveger tusenvis av milliarder celler seg for at kroppen vår skal kunne vokse, fornyes, repareres og for å sikre normal organfunksjon. Alle disse prosessene medfører utfordringer for integriteten til vår genetiske informasjon i kromosomer, som samlet blir kalt 'geno...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo