0 projects

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Exploring the intersection between opto- and epigenetic networks in the parasitic vine Cuscuta

Sollys med lang bølgelengde, som oppfattes som rødt eller mørkerødt av oss, forteller planter om de vokser i skyggen av andre planter eller i direkte sollys. I motsetning til de fleste plantearter som prøver å vokse vekk fra skyggen, søker snylteplanten Cuscuta skyggede forhold hvor produksjonen ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of next generation smart packaging solutions for food industry

Det overordnede målet med dette prosjektet er å tilby nye løsninger for to av de store samfunnsutfordringene vi står overfor i dag; plastavfall (fra matemballasje) og matsvinn. Rundt 26 millioner tonn plastavfall produseres hvert år i EU. Rundt 60% av dette plastavfallet er emballasjerelatert. D...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. Fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

First-principles modeling of magnetic topological materials from relativistic hybrid density functional theory

Topologiske materialer danner en klasse av materialer som har bemerkelsesverdige egenskaper beskyttet av symmetri av grunnleggende fysiske lover. For eksempel leder topologiske isolatorer strøm bare på overflaten, mens "innsiden" er isolerende. På grunn av denne symmetribeskyttelsen, er de elektr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

AFO-JIGG: Service design thinking to improve welfare and product quality in the Norwegian small-scale fishing fleet

I Norge er dødsfall blant fiskere i småskalaflåten omtrent fem ganger større enn i de større kystfartøyene og nesten 20 ganger større enn i havfiskefartøyene. Hovedårsaken til dødsfallene er drukning etter fartøyulykker, men fall over bord og drukning i havn er også relevante årsaker. Selv om det...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

How can language technology make a difference? An investigation of the impact language-aware computer programs have upon Saami literacy

Samiske språk har de siste tiåra blitt tatt mer og mer i bruk i skolen og samfunnet for øvrig. Parallelt med dette har det blitt utarbeida tastatur, ordretteprogram og andre dataprogram for de samiske språka, og sammenligna med tilsvarende språksamfunn står de dermed relativt godt rusta i den dig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Frem til 30 august 2021 hadde 216,4 millioner mennesker fått påvist Covid-19. Dette tallet består kun av de som faktisk har testet seg og fått påvist levende virus i kroppen og er derfor lavere enn det faktiske tallet på de som har hatt sykdommen siden mars 2020. Tallet på de som er påvist syke k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental approaches to syntactic optionality

Verdens språk viser et enormt mangfold på alle språklige nivåer: syntaks, morfologi, fonologi, semantikk og leksikon. Noen språk, som f.eks. engelsk, har en streng subjekt-verb-objekt-rekkefølge ("Maria så John"), mens språk som japansk har objektet foran verbet ("Maria John så"). Språk som kines...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: From Sustainable Resources to novel marine nutraceuticals for the management of Metabolic Syndrome (SuReMetS)

Prosjektet SuReMetS vil utvikle nye marine ingredienser fra mikroalger og ikke minst restråstoff fra fiskeindustrien. Ved samtidig å lete etter nye enzymer for å prosessere biomassen fra fisk og alger er målsetningen å finne nye komponenter som forebygger utvikling av metabolsk syndrom. Den kron...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

The heat is on: resilience and tipping points in Arctic phytoplankton populations under climate change induced heatwaves

Effects of climate change and associated extreme events on primary productivity are of paramount interest for ecosystem functioning and biogeochemical cycling. In a future climate, marine heatwaves are forecasted to increase globally in frequency and intensity, especially in high-latitude regions...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Verden har begrensede ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og redusere mengden biologisk avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert eller gått til andre verdiløse formål. I EU anslår man at omtrent 138 millioner tonn bio...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Benefits of Calanus protein products in feed and food

I dette prosjektet vil vi fremskaffe ny kunnskap om proteinprodukter fra raudåte, hvordan produktene påvirker dyr som får disse i dietten og hvordan de ulike bestanddelene i produktene kan påvirke ulike funksjoner i dyrene. Akvakultur er den raskest voksende matproduksjonsnæringen i verden, og v...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORTHERN FOREST: A multi-driver framework for near-term iterative forecasting of ecosystem states

Tilstanden til et økosystem bestemmes av et samspill mellom biologiske, fysiske og menneskelige faktorer. Menneskeskapte klimaendringer medfører at dette samspillet i dag er i endring i mange systemer. Fordi disse endringene skjer raskt og samspillet er komplisert, er det imidlertid vanskelig å f...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Prevalence and consequences of hydrogen sulphide in land-based Atlantic salmon production

For å redusere miljøavtrykket har norsk lakseoppdrett gjort store sprang i teknologiske nyvinninger, spesielt i utviklingen av semilukkede og lukkede anlegg. Det er flere fordeler med å ha resirkuleringsteknologi (RAS) i produksjonssystemene. Blant annet har dette resultert i en redusering av men...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

Ukjent-Ukjent

JSPS stipend, Noriko Hasegwa

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Blue Bio, Increasing Echinoderm Value Chains

The project has now been running 18 months and the third sea urchin roe enhancement trial in a series of trials (2 months per trial, 3 trials over a 12 month period) is about to be completed. Once the results of the third and final trial looking at variation in enhancement in sea urchins from dif...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mapping of Algae and Seagrass using Spectral Imaging and Machine Learning

MASSIMAL skal utvikle nye metoder for å kartlegge undervannsvegetasjon som ålegras, tang og tare. Denne type vegetasjon danner artsrike enger og "blå skoger" i havet, og bidrar med primærproduksjon, karbonfangst og opptak av næringssalter i havet. Menneskelig aktivitet, klimaendringer og overbeit...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

MONEC - To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry workers

I dette prosjektet ønsker vi å finne effektive tiltak for å redusere innholdet av små partikler og dråper i lufta på arbeidsplasser i lakseindustrien. Tidligere forskning har vist at slike dråper og partikler inneholder biologisk materiale fra fisk og mikroorganismer som kan føre til plager fra l...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Interpretable Deep Learning from Electronic Health Records under Learning Constraints

Pasient- og populasjonsdata fra forskjellige datakilder innen elektroniske pasientjournaler (EPJ - Engelsk: Electronic Health Records - EHR) blir viktigere og viktigere for datadrevet beslutningsstøtte og diagnosestøtte. Kunstig intelligens ved hjelp av dyp læring representerer forskningsfronten ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

UrbTrans er et radikalt interdisiplinært prosjekt som vil undersøke utviklingen av Nuuk, hovedstaden i Grønland. Målet med prosjektet er lære fra Nuuk om sammenhengene mellom urbanisering, kolonialisme og dekolonisering. Ved å studere byens utvikling fra 1950 og fram til i dag vil prosjektet besk...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial

Hovedmålet med studien er å utvikle et forskningsbasert tiltak som kan forbedre avkodingsferdigheter og leseforståelse hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Barns leseferdigheter er avgjørende for å lykkes i skolen. Et barns leseferdigheter har stor innvirkning på f...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Introduksjon og samandrag: Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og g...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

HelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger

Introduksjonsprogrammet er statens viktigste tiltak for å gi flyktninger forutsetninger for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet og med integrasjon i samfunnet for øvrig. Flyktninger med helseutfordringer lykkes sjeldnere med å fullføre det to-årige programmet, som består av undervisning i norsk...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: MicroRNAs for risk assessment and treatment of venous thromboembolism

Venøs blodpropp (VTE) er en fellesbetegnelse for blodpropp i samleårene (hyppigst forekommende i beina og i lungene). VTE er en vanlig sykdom som rammer rundt 1,1 millioner i Europa hvert år, med 540 000 VTE-relaterte dødsfall. De individuelle- og økonomiske belastninger forårsaket av VTE er omfa...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Tackling drug resistant acute myeloid leukaemia with the next-generation FLT3 inhibitor

Kinaser er viktige kontrollmolekyler i cellulære prosesser, og mange typer av kreft skyldes at bestemte kinaser er overaktive fordi arvematerialet som koder for disse kinasene har blitt endret. Ved å behandle forskjellige kreftformer med hemmere av de bestemte kinasene som er overaktive kan man ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Understanding Resilience and Long-Term Environmental Change in the High Arctic: Narrative-Based Analyses from Svalbard (SVALUR)

SVALUR har som målsetning å bygge resiliens og kapasitet for å tilpasse seg de raske miljøendringene som finner sted på Svalbard. Det finnes mange programmer som fokuserer på miljøovervåkning på Svalbard, men hver av disse har relativt spesifikke mandater og begrensede tidsrammer. Lokalbefolkning...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Nutrient cycle - linking the Atmosphere, Terrestrial, Marine and Glaciological flagship programmes in Ny-Ålesund

The research and monitoring activities in Ny-Ålesund is organized in four broad and dynamic flagship programmes, with extensive cross-disciplinary and cross-flagship collaboration. In this proposal, we seek to develop the cross disciplinary and cross-flagship collaboration further by initiating a...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Effects of pollutants on thyroid hormones in migratory Glaucous gulls in Svalbard, RIS-ID 5267

In this project I will investigate the level of pollutants in the blood of Glaucous gulls (Larus hyperboreus) in Kongsfjorden, Svalbard the summer of 2020. The sampled Glaucous gulls are equipped with GLS loggers that will be analysed to study a correlation between winter migration and the level ...

Awarded: NOK 32,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku