0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

BIs PES-rammebevilgning for 2023-24

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte BI 2018

Stiftelsen Handelshøyskolen BI vil bruke 2018 til kompetansebygging blant faglige og administrativt ansatte gjennom målrettet deltakelse i kurs, seminarer, brokerage events mv.

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-bevilgning 2017 - Stiftelsen Handelshøyskolen BI

Søknaden sier noe om planlagte aktiviteter for 2017, både i form av H2020-søknader fra institusjonens forskere, men også aktiviteter for å styrke kompetanse blant faglige og administrative innen EU-prosjekter. Vi har definert Digitalisering, Grønn økonomi, Energimarkeder, Havindustri og Vitenska...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BI PES2020-rammebevilgning for 2016

BI ønsker at flere ledende forskningsmiljøer skal prøve seg på H2020-søknader i 2016. Videre skal Forskningsadministrativ avdeling bli bedre til å identifisere relevante muligheter i H2020 og kommunisere dette ut til miljøene. Vi skal arrangere informasjonsmøter om H2020 hvert halvår. Her skal v...

Awarded: NOK 9,111

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo