0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Sanntids Undervanns Trådløst Sensornettverk for å Overvåke Isdrift i Nordområdene

Oljeselskapene beveger operasjonene sine stadig nordover mot Arktis. I disse områdene utgjør drivis og isfjell en fare for for skip, rigger og operasjoner. Isen er ikke stabil, men flytter seg, gjerne 10-20 cm i sekundet. Dette gjør at isovervåkningen må gjøres i sann tid for å kunne sette i gan...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Terminert. Online adaptive decision support systems for risk-centred condition based maintenance in offshore drilling

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle neste generasjons risikosentrert beslutningsstøtte for planlegging av vedlikehold av offshore borerigg-systemer. Den utviklede metodikken og teknologien vil føre til redusert operasjonell risiko og kostnader for offshore boreoperasjoner. En stadig øken...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottesting og teknologikvalifisering av system for trådløs gassdeteksjon

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Biofilm Management for the Oil Industry

Oil companies in the oil and gas industry are faced with major biofouling and biocorrosion problems that each year cost billions of US dollars. Bacteria organized in biofilms are major causative agents in these scenarios. One important aspect in the forma tion of biofilms is the required communic...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Molecular-based technical adaptation using oil-degrading bacteria for autonomous leakage detection

Dette prosjektet handler om å anvende miljøplattformen Environmental Sampling Processor (ESP, utviklet i MBARI), for sanntidsdeteksjon og analyse av vannprøver basert på genteknologi. ESP anvendes for miljøovervåking av petroleumsaktiviteter offshore med spesielt fokus på oljeutslipp i nordområde...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Membrane Testing

Injection of treated seawater into oil reservoirs is, by far, the most common method for achieving IOR (Increased Oil Recovery): - It typically doubles recovery, typically from 20-25% to 40 -50% - A reliable treatment plant tha t gives good quality water is essential f...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

An Impact Analysis Modeling System for the Petroleum Industry

Project SYMBIOSES delivers a fully operational modeling system that performs combined ecological and ecotoxicology simulations of the marine ecosystem. The project aim is to provide more quantitative information on the risks and benefits of petroleum de velopment in a given region. Our test are...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Environmentally friendly anti-agglomerating gas hydrate inhibitors (AAs) from biodegradeable precursors

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MetaBiopOR - Bioprospecting of oil reservoir metagenomes for novel thermostable biocatalysts of industrial relevance

-

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Mining of a Norwegian biogoldmine through metagenomics

Varme kilder i dyphavet langs den Arktiske Midt-Atlantiske Spredningsryggen kan karakteriseres som noen av de mest ekstreme habitat funnet på norsk sektor. I dyp helt ned til 2400 meter under havoverflaten har vi oppdaget oaser av liv som livnærer seg på reduserte kjemiske forbindelser som følge ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samhandlingsprosjekt VRI-Finnmark

VRI Finnmark skal bidra til FoU basert innovasjon i bedriftene med basis i regionale fortrinn. Det innebærer bruk av virkemidler innen satsingsområdene mat, energi, opplevelser og mineralutnyttelse. Forprosjektmidler vil anvendes på bedriftsprosjekter so m tar sikte på å løse utfordringer for å ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Active Acoustic leak detection of oil and gas from sub sea installation

...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Energy Efficiency of Field Development: IOR, System Analysis and Risk Evaluation

In this project we will develop system analysis methods, optimisation routines and algorithms to be implemented in computer programs for evaluation of oil and gas recovery methods, assessment of process efficiency, energy consumption, environmental impact and application risk associated with Imp...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increased preparedness for oil spill modeling using improved ocean models

Formålet med OilWave prosjektet har vært å øke beredskapen for oljeutslipp ved å forbedre systemene for oljedriftmodellering. Systemene som er i bruk i Norge for operasjonelle oljedriftsberegninger er systemet på Norsk Meteorologisk Institutt (Met) (som også omfatter rutiner for mann-over-bord og...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling in a Closed Cavity near Pore Pressure

...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hole in One Producer Prototype

Et innovativt konsept for samtidig boring og komplettering av lange brønner er utviklet så langt at fullskala testing er utført ved Ullrigg Testsenter med godt resultat. Det ble først gjort fullskala testing av delsystemer og så av et integrert system der fire traktorenheter arbeidet sammen i par.

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2010-2018

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OCTIO GEOPHYSICAL DEMO2000 - A solution for advance warning of leakage to surface from waste injection wells

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

IDEM Forprosjekt

The focus areas of IDEM are: 1. Monitoring efficiency. IDEM will use state-of-the-art stream processing technology to efficiently analyze large volumes of environmental data in real time, enabling rapid filtering of data and detection of emerging or de f acto incidents. This is the key to proact...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Terminert. Automated drilling fluid processing

Prosjektet har støttet installasjon og demonstrasjon av en testloop for borevæske i borevæskeanlegget ved UBBS testanlegg til IRIS i Stavanger. Denne testloopen vil brukes til forskning på borevæske-prosessering, i tillegg til testing og demonstrasjon av sensorer og miksesystemer, til grunnlag fo...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimization of electrical energy production in offshore installations

Prosjektet har følgende hovedmål: Optimalisering av elektrisk energiproduksjon på eksisterende olje-og gassinstallasjoner På de fleste av eksisterende olje-og gassplattformer er det gassturbiner som gir strøm til plattformen. Mens turbinene ikke er kon struert for optimal effektivitet ved part...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Capacitance Micromachined Ultrasonic Transducers for Flare Gas Metering

...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Low Shear Centrifugal Pump for Produced Water Application

A first target application for a low shear pump will be for produced water to de-oiling hydrocyclones on low pressure fields, a well known technology gap. The industry is searching for better pumps, and the benefits are obvious and easy to document. Typ honix has already done some initial studi...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt for utvikling av petromaks søknad innen utvikling av nye sanntidsbiosensorer

Miljørisikostyring baserer seg på input fra grundige forstudier Miljørisikovurderinger og miljøovervåkning. De siste 10 årene har det vært en betydelig utvikling av nye metoder innen disse fagfeltene som har medført at sanntidsmiljøovervåkning (Biota Guar d AS) i offshoresammenheng er i ferd med ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Acid Gas Removal with no dammaging Effect on the Environment in offshore applications

Det overordnede målet til "A GREEN Sea"-prosjektet er å identifisere, modne og evaluere nye teknologier og konsepter for surgassfjerning uten CO2-utslipp og bruk av skadelige kjemikalier. Konseptene som studeres er kontaktor-membran, lavtemperatur separasjon, faste adsorbenter, nye absorbenter...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pre-project: A natural oil spill containment system for deployment under Arctic coastal sea conditions

Despite advances in technology, the risk for accidents in petroleum related activities (extraction, transport, etc.) continues to be high, posing a threat for marine ecosystems. There is a need to explore and develop innovative and cost-effective approach es to prevent oil spills from reaching se...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Buliding consortium on 'Optimisation of energy utilization in off-shore platform'

Till now, there is not much focus on efficient use of energy (electricity production, minimize waste heat, reduce emissions to atmosphere etc.) on oil platforms. It is possible to optimize the energy usage in different ways; o Efficient electric p roduction. Here, the main focus would be ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Agder

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

A new generation operational oil drift prediction system for Norway

This proposal describes how Norway can obtain a new generation oprational oil drift prediction system at a relatively low cost. The present operational system at kilden.met.no has proven robust over the last decade or so, but limitations have appeared in recent years, the primary being limited c...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

IO for Proactive Environmental Protection (IOPEP):Smart solutions for development, visualisation & integration of dependable work processes

During the last two years, the oil industry on the NCS (Norwegian Continental Shelf) had two significant incidents with considerable environmental impact and potential for major accident. The oil discharge from Statfjord OLS-A resulted in the second large st oil spill from the petroleum activitie...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

TERMINERT! Operativ treningssimulator for oljeoppsamling med lenser

Prosjektet går ut på å utvikle en sanntids interaktiv simulator for trening av personell mot operasjon av oljelenser i realistiske omgivelser. Dette innebærer FoU-arbeid i forhold til matematiske modeller for å beskrive oljelenser i interaksjon med skip, bølger, strøm, is og olje. En havmiljømod...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Miljøteknologi for fremtiden - Automatisert EPCON CFU system

I de senere år har kompakte flotasjonsenheter vist seg effektive sammenlignet med mer tradisjonelt renseutstyr for produsertvann, både med hensyn på bedre reduksjon av oljeinnhold og mindre arealbehov. Når det gjelder utstyr for reduksjon av oljeinnhold i produsertvann generelt, og kompakte flot...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland