0 projects

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reisestøtte til IEA EOR 2011

Paper 1 presenteres av Tor Austad: Condition for Low Salinity EOR-Effect in Carbonate Oil Reservoirs T. Austad, S. F. Shariatpanahi, S. Strand, C. J. J. Black*, K. J. Webb* Paper 2 presenteres av Skule Strand: Water?Based EOR by ?Smart Water?: Optima l Ionic Composition for Enhanced Oil Reco...

Awarded: NOK 36,999

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Seismic Imaging of Fault Zones

Faults are not discrete planes, but rather zones of deformed rock with a complex 3D geometry and internal structure. Fault zones internal structure and related permeability distribution are primary controls on reservoir connectivity over geologic and prod uction time scales. This has major implic...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OMNIS (Offshore Mid-Norway: Integrated Margin and Basin Studies)

OMNIS har fokusert på fundamentale geologiske prosesser som har styrt utviklingen av Vøringmarginen og Møremarginen utenfor midt-Norge, med særlig vekt på de dype sedimentbassengene som har en lang og komplisert geologisk utviklingshistorie. Gjennom dette har vi adressert flere av de viktigste ut...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Land - sokkel korrelasjon av forkastninger og tektoniske lineamenter på Barentshavmarginen i Nord-Troms og Vest-Finnmark

For riktig lenge siden, lenge før vannklosettet og hjulet ble oppfunnet, levde dinosaurene. Dinosaurene tråkket for 250 millioner år siden rundt på et gedigent kontinent, den gang bestående av blant annet et sammenhengende Grønland og Skandinavia. Men det skulle ikke vare lenge. For dypt under f...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Characterizing surface wettablility in reservoir rock core materials using novel Nuclear Magnetic Resonance techniques.

Kjernemagnetisk resonans (NMR) er en metode som har stort potensiale for karakterisering av fuktegenskaper til borekjerner innen petroleumsforskning. Spesielt har en av målsettingene til prosjektet vært at spesifisitet og følsomhet til eksisterende lavfelts-NMR metoder for karakterisering av ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Water weakening of chalk at realistic reservoir conditions

-

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Tectonic Basin Modelling (BarMod) with focus on potential petroleum systems in the Central Barents Sea Region

BarMod viderefører vårt langvarige fokus på Barentshavets struktur og geologiske utvikling. Samtidig bidrar prosjektet til å videreutvikle vårt forskningssamarbeid med Russland. I tidligere prosjekter hadde vi etablert et godt samarbeid med russiske kollegaer omkring sentrale regionalgeologiske p...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Physical based kr3 relations

-

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Energy Efficiency of Field Development: IOR, System Analysis and Risk Evaluation

In this project we will develop system analysis methods, optimisation routines and algorithms to be implemented in computer programs for evaluation of oil and gas recovery methods, assessment of process efficiency, energy consumption, environmental impact and application risk associated with Imp...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hole in One Producer Prototype

Et innovativt konsept for samtidig boring og komplettering av lange brønner er utviklet så langt at fullskala testing er utført ved Ullrigg Testsenter med godt resultat. Det ble først gjort fullskala testing av delsystemer og så av et integrert system der fire traktorenheter arbeidet sammen i par.

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2010-2018

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cenozoic development of the continental margin off Lofoten-Vesterålen and Troms

Doktorgradsarbeidet skal publiseres i tre artikler. Artikkel 1 har tittel ?The marine-based NW Fennoscandian Ice Sheet: glacial and deglacial dynamics as reconstructed from submarine landforms? (publisert i Quaternary Science Reviews, mars 2013). Landform er på kontinentalsokkelen utenfor Troms, ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanotechnology EOR - Formation of Linked Polymer Solutions at NCS conditions

-

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

ARTSim - modular tracer simulation

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing Water Chemistry for Enhanced Oil Recovery

We propose to quantify the impact of injected water chemistry on the recovery of oil on the field scale. This will be done by building a streamline model for the chemical changes that occur as the injected fluid moves from injection to a production well. The main focus will be on fractured chalk...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

The Neogene uplift of the Barents Sea

Hydrocarbon exploration in the Norwegian part of the Barents Sea has been rather unsuccessful so far, as the traps seem to have experienced partial or complete drainage of hydrocarbons. The problems of finding commercial hydrocarbon deposits in the Norw egian Barents Sea have been attributed to...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Geosystem 3-D Seismic Imaging (G3)

The P-Cable 3D Seismic system is a newly developed system for acquisition of high-resolution 3D data. The P-Cable system has been developed from idea to proven technology during the past eight years. It offers forefront marine technology developed by a co nsortium of Norwegian Universities and co...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Rock Properties

Geologisk informasjonen fra sedimentære bassenger kommer i hovedsak fra seismiske data. Disse dataene viser fordelingen av hastighet og tetthet i bassenget. Forståelsen av hvordan bergartsegenskapene forandres som funksjon av begravning og sammensetning er til dels svært mangelfull. Disse prosess...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated EOR in Fractured and Heterogeneous Reservoirs

Prosjektet har funnet nye og bedre metoder for økt oljeutvinning; laboratorieresultater viser spesielt gunstige resultater ved bruk av CO2 og CO2 skum; inntil 95% av oljen blir produsert under kontrollerte betingelser. Dette gir grunnlag for en mulig økt oljeutvinning etter vannflømming på feltsk...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Estimation of swell heights and reflection coefficients in rough-sea from dual-sensor towed streamer data

Subsurface imaging from conventional streamer acquisition is flawed by the sea surface level variation and sea surface reflection coefficient fluctuation. Based on a novel dual-sensor towed streamer acquisition system, a new tool for imaging the sea-surfa ce from decomposed wavefields will be dev...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geoillustrator - Sketch-based illustrative earth models visualization

I tidlige faser av utforskning av olje og gassfelt er det vanlig at ekspertene lager flere alternative tolkninger av hvordan geologien kan se ut i og rundt reservoaret. Et problem da er at disse tolkningene i stor grad befinner seg som mentale modeller i hodene til ekspertene. Kommunikasjon og f...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Glaciations in the Barents Sea area

Prosjektets hovedmål er forbedret kunnskap om sen kenozoisk geologisk utvikling i Barentshav-området. Følgende resultater er oppnådd: 1) Det er etablert et nytt høyoppløselig rammeverk for stratigrafi og paleomiljø, basert på biostratigrafiske og paleomagnetiske data fra ODP brønner på Yermak-p...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanotechnology EOR - LPS flood for North Sea reservoirs

In order to fulfil the ambitious targets set for oil recovery on the Norwegian continental shelf (NCS) it is necessary to implement enhanced oil recovery (EOR) methods. The targets cannot be achieved by improved exploration, drilling and field management alone. Most of the Norwegian fields are d...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Sensorteknologi (tidligere: Subsea Sensors for Oil and Gas)

This project will support leading edge research on advanced technologies for subsea sensors and provide a better physical understanding of the sensor principles. In parallel, the commercialization capabilities of the research groups will be studied and en hanced. New knowledge will also be create...

Awarded: NOK 41.3 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Sea floor stability offshore Lofoten, Northern Norway

Mindre utrasninger av ulik størrelse og form karakteriserer kontinentalskråningen utenfor Lofoten. I dette studiet har vi bruk en multi-disiplinær tilnærming for å evaluere deres opprinnelse samt skråningens stabilitet i dag ved å kombinere morfologiske, sedimentologiske, geotekniske og geofysis...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved imaging, mapping and monitoring of hydrocarbon reservoirs

I inneværende periode har det vært stort fokus på å teste ut og videreutvikle forskjellige måter for å skille mellom trykk og metning fra seismiske data og å bruke andre simuleringer eller målinger i tillegg. Spesielt for grunne reservoarer eller grunne l ekkasjer blir det langt vanskeligere å br...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Functional microgels for enhanced oil recovery applications.

In this project, we will try to develop different microgel systems for enhanced oil recovery applications. Microgels have several advantages compared to the polymer systems currently used for EOR applications. They are more tolerant to high temperatures a nd salinity, and less prone to degradatio...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Stimulated Production: Steady and Non-Steady State Two-Phase Flow

One of the most important goals in the recovery of hydrocarbons is to find methods which make it possible to recover the last 20 to 60% of the oil after the production well is declared not profitable. There are many reasons why a large percentage of the oil is ...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Low salinity water flooding of North Sea reservoirs: Physical and chemical effects

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

A novel approach to surfactant flooding under mixed-wet conditions

Traditionally, surfactant flooding has been a method for reducing residual oil after water flooding (Sorw), i.e. the target is oil trapped by capillary forces at pore scale. Field remaining oil saturation after water flooding (ROS) may be substantially hi gher than Sorw. The focus will be on ROS ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Empirical Understanding of Sedimentary Architecture

The shape and stacking of sedimentary bodies, especially sandstones which form hydrocarbon reservoirs, is controlled by a number of processes at the time of deposition. These include the rate of subsidence, the rate of sediment supply, the sedimentary env ironment, the climate and the grainsize o...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland