0 projects

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Kommunikasjon via E-post med grafiske symboler (admin. KUL -168692)

Prøve ut og teste epost-produktet Inter_Comm. Øke den kommunikative kompetansen hos ASK-brukere gjennom bruk av E-mail med grafiske symboler. ASK-brukere (3-6) skal kartlegges og intervjues i samarbeid med nærpersonene før oppstart. Prosjektdeltakerne sk al læres opp i Inter_Comm -programmet som...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Prosjektetablering OSIRIS - Open Source Infrastructure for Run-time Integration of Services

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Resko; B. Ungarn. STP 04/05

...

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Authentication in a health service context

There are many classes of applications where it is critical to know what individual has trigged, an ICT system or a human to carry out task or disclose some information. The project will focus on authentication in a "health service" context. In practice, when it comes to authentication of humans...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Innlandet

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Knut Wålstedt, SE29, Nabo 04-05 (kan bruke midler også i 2005-2006)

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Model Driven Service Development for the Semantic Web – MOSES

One needs to increase users abilities to express what information and services they need, but also to enable service providers to specify services in a manner compatible with users models of the world. This enables both user personalization and semi-automated context-aware service provisioning. P...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Definition and Early Prototyping for High Performance Detectors for Next Generation of Full-Body PET Scanners

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd i Nesna kommune

Nesna kommune er geografisk fordelt over øyene Tomma, Hugløy, Handnesøy og en fastlandsdel hvor selve tettstedet Nesna ligger. Gjennom dette prosjektet vil vi knytte øyene og tettstedet sammen via bredbånd. Kommunene i Indre Helgeland regionråd har satt i gang et interkommunalt samarbeid innenfo...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablering av EU prosjekt - Optisk diagnose av hudkreft.

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Stedsutvikling i Øvre Eiker - hovedprosjekt

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SEALS - Sea, Air and Land Surveillance

-The SEALS project aims at strengthening Norways competitve role in the sea, air and land surveillance market. This market is expected to grow considerably due to increasing traffic in the air, on land and at sea and the new regulations governing this tra ffic (one of the initiatives is the devel...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetableringsstøtte - Quartz Project

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Tilgjengelig Internett gjennom tale

Innholdet på Internett har begrenset tilgjengelighet for brukergrupper med redusert evne til å lese tekst eller benytte vanlige navigasjonsmekanismer på Internett. Dette gjelder blant annet synshemmede, håndmotorisk hemmede og dyslektikere. Hovedmålet med det foreslåtte prosjektet er å øke til...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT og vilkårene for lokalpolitisk deltakelse og engasjement blant funksjonshemmede (samfinansiering KIM 165673)

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Produktvisjoner for inkluderende løsninger for nye køsystemer

Forprosjektet skal frembringe nye produktkonsepter med UU-kvalitet (design for alle) som skal erstatte dagens kølappsystemer. Spesielt fokus vil være på å tilfredstille de behov blinde og svaksynte har i dag. Prosjektet vil omfatte følgende: 1. Forståe lse for problemstillingen knyttet til uli...

Awarded: NOK 92,000

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

ECOOP 2004

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Easy Wireless

...

Awarded: NOK 69,712

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Deployable High capacity gateway for emergency services

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WICSA-4, Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture 12.-15.juni 2004

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Midt-Telemark IKT-samarbeid i god glid

Midt-Telemarkrådet er koordineringsorgan for et omfattende regionsamarbeid mellom kommunene Nome, Bø og Sauherad. En region med 16 000 innbyggere som i 2002 etablerte et forpliktende kommunesamarbeid. I løpet av første hele driftsår-2003- med utvikling a v konkrete samarbeidsområder, har kommune...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Grenseløs kommunikasjon, samhandling og samarbeid - et bredbåndsprosjekt for Inderøy og Mosvik kommuner

Inderøy og Mosvik kommuner skal ha tilgang til bredbånd med stor kapasitet som virkemiddel for å nå målsetninger innenfor ulike områder, og for videre utvikling på en rekke felt. De kommunale driftsenhetene i begge kommunene skal være tilknyttet et bredb ånd med tilstrekkelig kapasitet til overf...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Partnersøk for utvikling av ny teknologi for støpehjul.

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

E-Content : Feasibility project - Eurohospitals.com

...

Awarded: NOK 43,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP-Mønstersøk i store datamengder

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Connective

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Innovation Support Services for Selected SMEs

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Explicit solution of model predictive control problems in the presence of model uncertainty

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

eContent: Ethnical Minorities Online (EMINOL)

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo