0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forskning og utvikling av Aqwator Energimodul til kraftforsyning av offshore fiskeoppdrettsanlegg.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid mellom identifiserte SMB-er, organisasjoner og aktuelle FOU-institusjoner, for å gjennomføre et FOU-prosjekt for utvikling av et autonomt kraftverk til forsyning av offshore fiskeoppdrettsanlegg. Prosjektet har fått Aqwator Energimodul som foreløpig arbe...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NanoHeal: Nano-tailoring organo-mineral self-healing materials

Deterioration of building materials driven by fracture evolution and corrosion, imposes huge economic burdens to Europe. Corrosion alone accounts for worldwide expenditure over 1 trillion US dollars, amounting to 3-4 % of the GDP of devel-oped countries. NanoHeal will focus on the development of ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Marine Plankton's Response to climate change and its impact on Ecosystem SERVicEs: Bridging the gap between omics, modelling and data sci.

Marine plankton play a crucial role in the functioning of marine ecosystems and global biogeochemical cycles, while providing a number of important ecosystem services to human societies (e.g., oxygen production, food biomass, carbon sequestration, climate regulation). Recently, next generation se...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Artificial Intelligence for Additive Manufacturing

As of know the use cases are not finally determined but we identified alternative candates along these lines: * Processing of imagery and senor data from the AM-process * Hybrid analytics for prediction of simulation results * Laser scanned point clouds of manufactured objects for * Compariso...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

DNB Healthcare Conference 2019

Hvert år samler vi de beste selskapene i helsesektoren til en konferanse. Disse selskapene er blitt plukket ut basert på deres forskning, behov i markedet og innovasjonsgrad, i tillegg til forretningspotensiale. I år var det 48 selskaper som søkte, og 14 ble valgt ut til å presentere i sesjonen...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator: Energy-efficient and scalable drying technology to turn wet waste into value

Waister was established in 2012 with a mission to develop and commercialize novel technology to transform wet waste into reusable products - from wet waste to value. Waister's drying units are compact and highly efficient in terms of extracting liquid from all types of wet waste. Technology prin...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare (SARAH)

The overall vision of the SARAH EIC Accelerator Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our complete solution for Halodi’s next generation robot, SARAH, which will be tailor-made for the specific needs of the homecare market, including capability and safety requirements for aging i...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte for søknad til EIC Accelerator

Kvalvikbait AS har definert et prosjekt innenfor utvikling av kunstig fiskeagn til krabbe og hummer, hvor vi søker å validere resultater fra kontrollerte miljøer, i artenes naturlige miljø.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SENSe Project - Market maturation of a Secure Endpoint Solution

OffPAD aims to establish trusted endpoint infrastructure solutions enabling sensitive information to be exchanged in a time-saving and secure way, on modern online client devices. Our primary target market segments are Large Enterprises and Public Institutions with strong cyber-security requireme...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

iFM'19 Conference Support

Applying formal methods may involve the usage of different formalisms and different analysis techniques to validate a system, either because individual components are most amenable to one formalism or technique, because one is interested in different properties of the system, or simply to cope wi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

8th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS) – Ocean Health in the Anthropocene

The biannual NETS symposium series is one of the primary arenas where the Norwegian scientific communities within eco- and environmental toxicology gather and discuss environmental challenges. NETS is an interdisciplinary symposium with focus on research-based solutions to solve challenges relate...

Awarded: NOK 54,999

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var å...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Datatrotters

Since data has become omnipresent in our society and communication become more data-driven, everybody has to relate to it to perform almost in any kind of tasks as employee, consumer or citizen. Therefore, mastering the language of data becomes one of the most relevant and “essential survival ski...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Maritime light-weight batteries

Prosjektet går ut på å ta vårt lettvekts batterisystem fra TRL6-ish til TRL9. Dette lettvekts batterisystemet er i dag det maritime batterisystemet med den høyeste energitettheten som også har innebygd passiv propageringsskkerhet slik at dersom en enkeltcelle begynner å brenne så vil ikke en bran...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon 2020 preparations at Amsterdam Drone Week 2019

Formålet med deltagelse på denne konferansen er å tilegne oss kunnskap om de siste utviklingene innen lover og regler for drone operasjoner i Europa. Dette er en viktig møteplass hvor vi kan knytte viktig nettverk og involvere oss i prosesser som vil posisjonere oss gunstig for fremtidige forskni...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI) i Horizon Europe

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) har blitt en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk både i Norge og Europa de siste 8 årene. I Norge har dette nylig kulminert med finansieringen av det nasjonale AFINO-nettverksprosjektet gjennom SAMAN...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energioptimalisering kjøle- og varme behovet av næringsbygg ved bruk av kunstig intelligens.

Det skal i Prosjektperioden utformes søknad til EIC Accelerator Pilot. Søknaden skal inneholde dokumentasjon knyttet til teknologien, kontrakter, økonomisk underlag og pitchdeck. Dette underlaget må utarbeides og prosjektperioden vil bli benyttet til dette. Prosjektet det søkes tilskudd til. Det ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Certified reference materials and methods for an ever-changing chemical industry

The network will bring together a unique team of world-leading scientists across acadeia, industry, and forensic science provision in drug chemistry and forensic toxicology to deliver highly collaborative , international and interdiciplinary training. In WP 1 lead by Chiron it will be produced l...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Gaia Vesterålen –We build community ecosystems

Prosjektet er en videreføring av et EU prosjekt som here CINE. CINE er et digitalt samarbeids prosjekt mellom 9 partnere og 10 tilknyttede partnere fra Norge, Island, Irland og Skottland. Gjennom prosjektet har man sett på hvordan VR og AR -teknologi kan benyttes til å ivareta og formidle kultur...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Forskerpool: Norwegian Adventure Company

Norwegian Adventure Company (NAC) er et opplevelsesselskap som ble etablert i 2012 med mål om å ta en ledende posisjon innenfor cruisebasert adventure turisme. Et overordnet mål for selskapet er å skape opplevelsesprodukter i verdensklasse som gir destinasjonsmarkedsføring, økt lønnsomhet, lokale...

Awarded: NOK 67,500

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kunnskap om norsk havbruk – til folk flest

Norsk forskningskompetanse og kunnskapsgrunnlaget som utvikles av norske forskermiljø innenfor havbruk er verdensledende, men selve fagformidlingen foregår i hovedsak på et fagspråk og gjennom arrangement og fagtidsskrifter rettet mot målgrupper som eksempelvis andre forskere, myndigheter og næri...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

REISESTØTTE til 7th Sino-Australian Symposium on Advanced Coal and Biomass Utilisation Technologies

Research Scientist Liang Wang from SINTEF Energy Research is invited to join the 7th Sino-Australian Symposium on Advanced Coal and Biomass Utilisation Technologies, 3 to 6 December 2019, Wuhan, China. Dr. Wang will present studies related to Bio4Fuels, a centre for Environment-friendly Energy Re...

Awarded: NOK 14,716

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine Research and Business Innovation Platform and Marine for Health Regulatory Seminar (seminar is free and open to public)

With the growth in ageing population, the burden of disease is increasing, as are the associated healthcare costs. There is a need for cost-effective and feasible treatments for prevention and treatment of disease. Marine products hold a great potential. Marine organisms produce biologically acti...

Awarded: NOK 81,099

Project Period: 2019-2020

Location: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed conference 27-28th November 2019

SIG (Special Interest Group) Seaweed består av norske bedrifter som dyrker og bruker tang og tare som råstoff for ulike produkter, samt utstyrs-, teknologi- og FoU-leverandørene innen disse områdene, og ledes av SINTEF Ocean v Jorunn Skjermo. SIG Seaweed arrangerer nå en konferanse med fokus på h...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til WindEurope for å finne H2020 konsortium

cDynamics ønsker å sende 1 medarbeider til konferanse i Danmark for å styrke sitt nettverk og øke sjansen for å bli med i et H2020 konsortium.

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2019

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interesseforeningen for ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Building European Innovation partnership on WATER challenges.

Challenges in water availability, the frequency of floods and droughts due to climate and other environmental changes, pollution trends, increased competition in water use including for industry, energy, agriculture and food production, land-use changes and increasing urbanization all require the...

Awarded: NOK 26,226

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo