0 projects

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

IKT-2010 Visual Algebra and Raster representation of images

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WIWIC II

The research in radio technology is important due to the need for mobile wireless broadband access. The key requirements of the users and operators of such systems are low cost and efficient use of the radio spectrum. The fulfillment of these requirements depends on advances within radio technol...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High Accuracy Location for handheld terminals

The HALO (High Accuracy Location for handheld terminals) project is a joint project between NTNU, Kongsberg Seatex AS, Radionor AS, Telenor Mobil and Telenor R&D. The project addresses technology for obtaining a position with accuracy in the range of 3 me ters both indoors and outdoors for mobile...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

DNA som lagringsmedium

Det foreliggende FoU-prosjektet omhandler en teknologi for å benytte DNA molekyler som lagringsmedium. DNA molekyler er et naturlig lagringsmedium som har vært benyttet av naturen selv i mer enn 3,5 millarder år og har en rekke fordelaktige egenskaper så som at informasjonen lagres 3-Dimensjona...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold og Telemark

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Graphic Cards as a High-End Computational Resource

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High density front-to-back interconnect for MEMS

Microtechnology has opened up a wealth of possibilities for making miniature sensors or actuators. The smallness allows for fitting a large number of sensors or actuators into an array of reasonable size, requiring a large number of electrical connections . The proposed project will develop a cos...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods in Nonlinear Motion Control

The strategic university program (SUP) on Computational Method in Nonlinear Motion Control will investigate the design and analysis of nonlinear motion control systems based on computational methods. This involved numerical optimization, computational fluid dynamics and finite element methods, t...

Awarded: NOK 26.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Smart Microsystems for Diagnostic Imaging in Medicine

It is believed that more than 80% of sudden heart attacks are caused by rupture of vulnerable plaques leading to the formation of blood clots and subsequent coronary stenosis and infarction. Technologies for adequate diagnosis of this major human health p roblem are not available. Accurate diagn...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Microtechnology and Microsystems

...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Utvikling og implementering av en databasert treningssimulator for kirurgisk disseksjon

Det er et stort problem etisk, økonomisk og praktisk for kirurger å lære praktiske ferdigheter og forbedre utøvelsen uten at dette utsetter pasienter for ”prøving og feiling”. Spesielt utfordrende er det for kirurger å lære moderne minimal invasive teknik ker som kikkhullskirurgi (laparoskopi). D...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Søketeknologi for analytisk behandling av strukturerte og ustrukturerte data

FAST har etablert en plattform for industrielle søkeanvendelser som IBM, Reuters, mfler har standardisert forretningskritisk informasjonsaksess på. I BI består infrastrukturen normalt av 1) Sammenstilling av strukturerte datakilder via ETL verktøy 2) Data varehus 3) Datamarts 4) Analytiske BI ver...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Pa Power Amplifiers

Mikrobølgeteknikk har vært et sentralt fagfelt ved Institutt for teleteknikk/SINTEF i lang tid, med mange utviklingsprosjekter, en rekke publikasjoner og et vesentlig antall dr.ing.grader. NTNU er i praksis alene i Norge om utdanning på universitetsnivå med fordypning i RF/mikrobølgeteknikk, og h...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SPECK (Silicon Platform for a European Chip Kit)

The SPECK project aims at taking up a position on the high-performance real and virtual circuit market by developing « re-configurable » silicon platforms introducing logic, analog and mixed functions with high density implementation. Against this backg round, the project has the following aims...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Optical packet switched migration capable networks with service guarantees

The objective is to find solutions for a cost effective hybrid packet and circuit switched optical network achieving quality of service (QoS) guarantees while optimising the sharing of network resources. By using e.g. optical polarization, an optical pack et switched network offering service guar...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ADPO - personalized and ADaptive POrtal Framework

Personalization shifts the balance of power between an application and its users, empowering users to customize their environment according to their interests or needs rather than what the application dictates. It spawns a new paradigm in which the user is in control of his environment and the w...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndskrevende læringsmetoder i Namdalen

Samhandling og distribusjon av kunnskap gjennom bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi har potensial for utvikling av metoder for tilegnelse av fagkunnskap og sosial kompetanse. Dette prosjektet dreier seg om produksjon av "multimediebaserte prod ukter" med reell elevdeltakelse og fornuf...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Interkommunale pleie- og omsorgstjenester i Karasjok og Porsanger

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoregionen

1. Samordnet planfunksjon Realisere infrastruktur og IT-systemer som gjør det mulig å få til samordning av planarbeidet, deling av kunnskap og informasjonsressurser samt digital kommunikasjon med næringsliv og utbyggere. 2. Felles IKT Felles IKT-infrastru ktur, felles IKT-drift og felles IT-syste...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SHARE - A Distributed Shared Virtual Desktop for Simple, Scalable, and Robust Resource Sharing across Compute, Storage, and Display Devices

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Co-optimized Ubiquitious Broadband Access Networks (CUBAN)

...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Ad-Hoc InfoWare - Extension for Sabbatical Support for Professor Bakken

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SPECTRUM - Spectrum management in static and dynamic networks

...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Conference on Very Large Databases 2005 in Trondheim (VLDB 2005)

Fagmiljøet i datatbaseteknikk i Trondheim er tildelt konferansen VLDB 2005. VLDB er den viktigste databasekonferansen i verden, og tiltrekker seg de beste fagfolkene. VLDB 2005 vil være den 31. i rekken. Konferansen omfatter presentasjon av ca. 40 foredrag.

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Software Evolution in Component-Based Software Engineering - SEVO

...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Recursive Anticipatory memory for Autonomous Robots

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Perception metrics for naturalness in speach and music

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Arbeidsplassen som læringsarena: Audio-/videostøttet veiledning i fjernundervisning på PC

Fleksible fjernundervisningstilbud etterspørres. Kvalitetsreformen stiller nye krav og informasjonsteknologisk nyutvikling åpner for bedre fjernundervisningstilbud. Web-baserte, interaktive undervisningsløsninger og bredbånd gjør fleksible forelesnings- og veiledningsarenaer på arbeidsplassen me...

Awarded: NOK 58,793

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bildediagnostikk for pasienter i sykehjem

Sykehjemmene er Norges største institusjonsnivå. Over 29.000 somatiske pasientsenger skal økes til 35.000. Alle pasientene har flere sykdommer og/eller nedsatt allmenntilstand. 70-80 % har aldersdemens. Disse pasientene har de samme krav på diagnostikk og behandling som befolkningen for øvrig, s...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsamarbeidet DDT og Fosen.net

Formidlingen utføres vha følgende markedsføringstiltak: Delta på seminarer og konferanser Etablere og vedlikeholde fyrtårnsweb Være utstillingsvindu Gjennomføre brukerundersøkelse PKI Gjennomføre utvidet prosjektsamling Ulike HØYKOM-initierte tiltak Vi v il bygge en verktøykasse som består av fø...

Awarded: NOK 7,264

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage