0 projects

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 18

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt - Testing og kvalifisering av Dual Pipe Separatoren

Seabed Separation AS ble etablert for et år siden med formål å utvikle og kvalifisere ny teknologi for havbunns-separasjon. Personer bak denne firmaetableringen, har imidlertid arbeidet med den nye teknologien over noen år. Prinsippene som DPS separatoren er basert på, er patentomsøkt, og i følg...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 17

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double Degree Master Student Lukas Utz Home University: Universität Mannheim Host University: NHH, Bergen

One year (Fall Semester 2014 and Spring Semester 2015) Master Studies at NHH as part of a Double Degree program between the University of Mannheim and NHH

Awarded: NOK 94,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RiskFlows

In the proposed project we will contribute to a H2020 proposal for DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST H2020-DS-2014-1, Sub call of: H2020-DS-2014-2015 Topic: Privacy Innovation Action

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Hydraulically Pressure Operated valve system

Rundt 10 % av produksjonsbrønnene i USA har installerte gassinjeksjonsenheter, også kalt gas-lift-ventiler, i brønnene. Disse injiserer gass/trykk i brønnen for å øke produksjonen (løfte produksjonen med gass). Gas-lift er statiske enheter, som monteres n ær reservoaret, innenfor casing annulus. ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Complex Automated Learning Modules: Zoaring Adaptive

En annen type av denne teknologien har smått blitt brukt i web og annen online teknologi for markedsføringsformål. Dette eksemplifiseres gjennom f.eks skreddersydd reklame som oppstår på Google og Facebook. Slik det fungerer i dag, så er det basert på kon septet big data. Det vil si at alle ord d...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Studying abroad

Studying abroad: I attached my Letter of Motivation

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

The Role of Temporary Agents in European Political Order

This project assesses the role of seconded national officials (SNEs) in the European Political Order via two studies of the decision-making processes of SNEs in the Commission and European External Action Service (EEAS). Both studies are part of the EUROD IV project ('Integration and Division: To...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Erasmus exchange to the NHH Economics program

Erasmus exchange in the fifth semester (Fall 2014/2015) from the Bachelor of Economics program at the University of Mannheim, to the Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen.Special interest in the courses: Petroleum Economics, Empirical Analysis of Energy Markets, Development Economics, No...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Huddle Intelligent Trading Technology EU Collaboration Project.

Huddlestock Capital AS er et spin-off selskap fra Universitetet i Stavanger. Selskapet utvikler finansielle modeller og formler for internasjonal handel for å optimalisere avkastning samtidig som teknologien også minimerer tap. Huddlestock vil automatiser e mye av analysearbeidet i forhold til ev...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research, development and test of an effective and inexpensive portable mHealth Promotion System

The rapid growth in the elderly population in many countries has highlighted the importance of exercise training to decrease the likelihood of disability and age-associated diseases. There is currently no science based exercise-training regimen broadly av ailable in the field to increase physical...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A new biomaterial available for wound healing

Agroplas AS/ Biovotec AS has successfully established a consortium of outstanding academic and industrial partners with expertise covering the whole value chain from eggshell raw material sourcing to wound healing (BIA project). The project has a goal of building a strong R&D basis for developme...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Impact of vitamin B12 on neurodevelopment and cognitive function from early life into school age.

Mangel på vitamin B12 og andre vitaminer og mineraler hos små barn kan svekke kognitiv utvikling og er vanligere enn mange tror. I dette prosjektet har forskere fra India, Tanzania, USA og Norge estimert den varige betydningen av dårlig vitamin B12 status i spedbarnsalderen på hjerneutvikling og...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes?

Sosial ulikhet har betydning for hvilke valgmuligheter ulike familier har på boligmarkedet og hvor man ender opp med å bo. Ulike tilpasninger på boligmarkedet fører til ulikhet når det gjelder nabolagskvaliteter, sosial kapital og tilgang til offentlige tjenester. De boligpolitiske rammebetingels...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Part-time careers in Norway - the end of normalisation? Womens working time adaption in a longitudinal perspective

I dette prosjektet vi utforsket vi deltidsarbeidets nye realiteter og betydninger. Søkelyset er spesielt mot rettet forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltid som fenomen knyttes til den pågående debatten om dualisering i arbeidsmarkedet og po...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving the use of qualitative evidence in global health decision making: a workshop on the CERQual tool

Background Using research evidence to inform healthcare policies is increasingly common. Ensuring that policies are informed by the best available evidence is particularly important in low and middle income countries (LMICs) where health care resources a re scarce. However, it is not enough to h...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Cosmopolitanism National Landscape: Study on Ibsen’s Poems from the Perspective of Landscape Poetics - kinesisk statstipend

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

TRANSPORT-Transport 2025

Professional competence, standardization and safety in aviation and the maritime industry

Profesjonskompetanse regnes gjerne som en viktig faktor for sikker praksis i både sjø- og luftfart. Det er allikevel usikkert hva en kompetanse som "sjømannskap" egentlig er, og dessuten hvordan sikkerhet påvirkes. PROCOM har undersøkt hvordan profesjon og kompetanse har endret seg fundamenta...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pluralisation, the welfare state and civil associations

I en tid med økende mangfold møter den universalistiske norske velferdsstaten nye utfordringer. I denne situasjonen er det økende antallet frivillige organisasjoner viktig. På den ene siden artikulerer disse mer varierte interesser slik at de kan øke presset på velferdsstaten. På den andre siden ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Demonstration of a Subsea Typhoon Valve.

Gjennom utviklingen av Typhoon teknologien har målsettingen hele tiden vært å utvikle og kvalifisere Typhoon ventilen for industriell anvendelse. Typhoon ventilen representerer en ny teknologi for å redusere miksing av fluid faser, bedre separasjon av fluider (olje, gass og vann), og dermed redus...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

MudCam Demonstrator and Pilot Project

Teknologien til Vision Io As har blant annet blitt nominert til ONS Innovation Award for 2014, og selskapet planlegger videre profilering av prosjektet gjennom publiseringer i journaler og populærvitenskapelige tidsskrift.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

2nd African Conference on Key Populations in the HIV Epidemic

The "1st African Conference on Key Populations in the HIV Epidemic" was conducted in Dar es Salaam in August 2013 with funding support from GLOBVAC. 150 persons from 22 different countries took part in the conference, which was jointly organised by the Un iversity of Oslo (UoO) and the Muhimbili ...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Combined satellite observation for current mass balance and decadal changes of the Antarctic Ice Shelves

Når innlandsisen i Antarktis vokser eller minker, har det en direkte innvirkning på det globale havnivået. Økt kunnskap om pågående endringer i Antarktis er derfor viktig for å kunne forutsi den framtidige effekten av global oppvarming. Isbremmer dannes når innlandsisen strømmer ut mot kysten og ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Organizing for internal security and crisis management: - A comparative study of central agencies in Norway, Sweden and Germany.

My upcoming project is concerning internal security and crisis management, and it is a comparative project on Norway, Sweden and Germany. My starting point is that internal security and crisis management are so called wicked issues that cannot be solved within the traditional sector boundaries...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Semester abroad at the NHH Bergen

As I want to specialize in the field of Energy, Environmental and Resource Economics, I plan to study a semester abroad at the NHH in Bergen in order to visit some specialized courses in these fields.

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

NHH Double Degree

I am chosen by the Selection Committee of the University of Mannheim to study at the NHH during the academic year 2014/2015 as a double degree student. Further, I will major in "Energy, Natural Resources and the Environment" and, finally, earn the title "Master in Management (M.Sc.)" from the ...

Awarded: NOK 94,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke