0 projects

OST-Øst-Europa-programmene

Contemporary Balkan Societies: Social survey research and training for historical and international comparisons

...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Topic, fokus og bakgrunn: syntaktisk koding av diskursfunksjon

Mange, muligens alle, språk oppviser ordstillingsvariasjoner som ikke har med grammatisk funksjon å gjøre. Hypotesen som blir undersøkt i prosjektet går ut på at disse ordstillingsvariasjonene er bestemte av de ulike konstituentenes diskursfunksjon. Hver av de tre diskursfunksjonene topic, fokus...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Framtidsorientert identitetsutforming blant ungdom i ulike oppvekstmiljø

Identitet og livsmening er i ungdomsfasen - spesielt i (post)moderne tid - en sentral eksistensiell utfordring som også bør være velferdsstatens ansvarsområde. I prosjektet betraktes ungdom som handlende og velgende konstruktører av sine liv, med eller im ot samfunnsmessige normer. Samtidig føres...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Organisatoriske forutsetninger for kunnskapsbaserte team - hvordan skape resultater i og mellom team

Prosjektet skal utvikle modeller og verktøy for analyse og utvikling av kunnskapsbaserte team og samarbeid mellom team. Prosjektet skal klarlegge hvordan man kan legge til rette for 1. Effektive kunnskapsbaserte team l rette for 2. Effektivt samspill mellom kunnskapsbaserte team l...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku