0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lundervold, Arvid Aur06/07-11

...

Awarded: NOK 33,955

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Weltzien, Finn-Arne AUr06/07-36

...

Awarded: NOK 36,315

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Krammer, Gernot Aur06/07-38

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Andreassen, Harry P Aurora06-07

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Knies, Jochen Aur06/07-27

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Moen, Jøran Aur06/07-30

...

Awarded: NOK 63,000

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Breivik, Øyvind Aur06/07-17

...

Awarded: NOK 27,000

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Alestrøm, P Aur05-05 Ikke benyttet. 25000 tilbakeføres i 06

...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Hardeberg, Jon Y Aur05-34+Aur06

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2005-2007

Location: Innlandet

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Gaivoronski, A Aur05-13+Aur06

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Almaas,, t J Aur05-6+Aur06 Skal tilbakeføre midler i 07

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Mulder, Jan Aur05-26 Må returnere 27 741 i 06

...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Hjørungnes, Are Aur05-35+Aur06 (05 bev. utbet i 04)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Kohler A Aur05-22 Bev på 04-budsj

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Holme, Jørn Aur05-40+Aur06 (05 bev. utbet i 04)

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fomin, F Aur05-9: 60000 Tildelt for 04 (03-budsj): 60000

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Reuter, N Aur05-28 Aur04-36: 26000 (bev i 03) Utsatt bruk av midler til h-06 pga fødselspermisjon

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Apollon, D G AUR05-1+Aur06 (05 bev. utbet i 04)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Holmestad, R AUR05-17

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Mayer, I Aur05-24

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Jenkins A Aur05- Aur04-21: 44000 bev i 03 Må tilbakeføre 14 528 i 06

...

Awarded: NOK 44,000

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Grande, Tor Aur-04/13: 62000 Aur05-14: 31000 Begge bev. i 2004 Skal tilbakeføre 31000 i 06

...

Awarded: NOK 93,000

Project Period: 2004-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lillehaug, Johan R Aur-04-28 Kr 63 185 blir tilbakeført i 06

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2004-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Flekkøy, E G Aur04-7+ Aur05-9

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Korsnes, Olav Aur04

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Møllendal, H Aur04

...

Awarded: NOK 26,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Mustaparta, H. Aur04-31: 52000 (04 budsj) Aur05-27: 50000 (04 budsj)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Bjerkholt, Olav Aur04-3 + Aur05-2

...

Awarded: NOK 28,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke