0 projects

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - PROMOTE: Protecting water resources from mobile trace chemicals)

Det ser ut til å være en flere og flere kjemikalier fra industrien, samt plast, i drikkevann. I et nylig gjennomført forskningsprosjekt identifiserte JPI Water PROMOTE-teamet for første gang flere industrielle kjemikalier i europeisk drikkevann, kjemikalier som aldri har blitt oppdaget før. Et fr...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WAter StARE - Stopping Antibiotic Resistance Evolution

JPI WAter StARE hadde oppstartsmøte i Girona, Spania 28. og 29. januar 2015. Partnerne fra de ulike europeiske land møttes for å forberede koordinerte prøveuttak fra kloakkrenseanlegg i de deltagende land på samme dag. Analysene for forekomst av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Acess to timely formal care

Prosjektet er et JPND prosjekt; "The joint programme on neurodegenerative disease research". Det skal koordineres fra Nederland. Partnere kommer fra (foruten Nederland) Tyskland, England, Wales, Sverige, Irland, Italia og Portugal. I alt seks arbeidspakker er utviklet, og prosjektet ble utført i ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

COmprehensive Unbiased Risk factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinsons Disease

I de senere år har det vært store fremskritt innen genforkningen som har identifisert en rekke genetiske risikofaktorer for Parkinsons sykdom. På tross av dette er sykdomsmekanismene fortsatt for en stor del ukjente. I dette omfattende prosjektet har vi benyttet en unik samling av pasienter med ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI kulturarv - Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artifacts

Arkeologiske gjenstander av tre er utsatt for ulike kjemiske, biologiske og fysiske nedbrytingsprosesser. Konserveringsmessige tiltak må utføres for å stanse nedbryting og konsolidere gjenstandene. Dette krever god kunnskap om nedbrytingsprosesser og evaluering av egnende konserveringsmetoder. A...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Pre-clinical genotype-phenotype predictors of Alzheimers disease and other dementia

Alzheimer's disease, Lewy-body dementias (including Parkinson's disease) and other neurodegenerative dementias are major causes of disease, reduced patient- and caregiver quality of life, and increasing societal health costs. All have lengthy (decades) pr e-dementia- and pre-clinical stages, but ...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus