0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lamin-genome interactions in the development of Familial Partial Lipodystrophy

Mutasjoner i molekyler i membranen som beskytter kromosomer («lamin»), forårsaker en smelting av fettvev i nedre deler av kroppen, og samtidig en akkumulering av fett i magen samt alvorlige metabolske komplikasjoner som ofte forårsaker diabetes. Denne sykdommen en sjelden form av lipodystrofi. Vi...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fra Nobel til Næring for hjernen -Nansen Neuroscience Network:et forskning og innovasjonsnettverk som kobler toppforskning med næringslivet

«Nansen Neuroscience Network (NNN) has been instrumental in enabling possible public funding of Alzheimer research as well as providing a framework for national integration of research on Alzheimer. NNN has been present, seen possibilities, and helped the right people to speak to the right people...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Stamceller - Nettverksmøte 2015, 2016, 2017

The Norwegian Center for Stem Cell Research organises the Annual Norwegian Stem Cell Networking Meeting at Soria Moria Hotel & Conference Center outside of Oslo. The meeting brings together Center core group members and associate members, non-Center stem cell researchers who had received funding ...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Double Intraperitoneal Artificial Pancreas

Prosjektet tok sikte på å lage en helautomatisk styring av insulintilførselen hos personer med diabetes type 1 (DM1), dvs. en såkalt kunstig pankreas (Artificial Pancreas, AP). Pasienter med DM1 er helt avhengige av korrekte insulindoser for å holde et akseptabelt glukosenivå. For høye glukoseniv...

Awarded: NOK 24.8 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Notch signalling in inflammation

Vaskulært endotel er et tynt lag av celler som kler innsiden av alle kroppens blodårer. Disse regulerer vandringen av hvite blodceller ut fra blodbanen og ut i vevet ved betennelse. Millioner av mennesker lider i dag av betennelsessykdommer, og mange responderer dårlig på dagens behandlingsaltern...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

B7-H3/PTEN: a new axis for novel anti-cancer therapies in prostate cancer

Søk etter nye terapeutiske mål for behandling av prostatakreft. Så mye som en av to menn vil muligens få kreft i løpet av livet sitt, og den vanligste krefttypen hos menn er prostatakreft. I Norge, får hvert år nesten 5000 menn beskjed om at de har prostatakreft, og rundt 1000 mennesker dør år...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

A blood test for improved clinical management of prostate cancer

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen hos menn, med 1.1 millioner nye tilfeller hvert år. Eksisterende metoder for diagnostisering og oppfølging av pasienter er mangelfulle, og fører til problemer med både overbehandling og underbehandling. Det er derfor stort fokus i bioteknologiindust...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Protective immunity to Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae forårsaker mange alvorlige sykdommer og dreper årlig ca 1 million barn. I høyinntektsland er eldre den mest berørte gruppen. De pneumokokkvaksiner som finnes i dag er ikke effektive mot alle S. pneumoniae. S. pneumoniae har utviklet en forsterket evne til å utveksle DNA o...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cardiac Arrhythmia Biomarker

Metanol fører til et stort antall forgiftninger hvert år i hele verden. Store utbrudd fører til betydelige dødsfall, og påfører enda flere permanent hjerneskade og blindhet. Pasientene blir vanligvis forgiftet ved å drikke etanol utspedd med metanol. De toksikologiske prinsippene for metanol er...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

A life without SCHAD: Novel implications for insulin-body weight interplay

Hormonet insulin er viktig for korrekt regulering av blodsukkeret. I dette prosjektet er målet å komme frem til en bedre forståelse av hvordan insulinproduksjonen blir kontrollert i kroppen. Vi studerer en sjelden og arvelig sykdom kalt medfødt hyperinsulinisme. Barn med denne tilstanden produser...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet gaming disorders among youth: Prevalence, course, predictors, outcome and evaluation of diagnostic criteria

Det har i lengre tid vært kjent at overdreven og problematisk bruk av internettspill kan ha alvorlige negative konsekvenser for noen unge. I 2013 ble Internettspillingslidelse (Internet gaming disorder) foreslått som en mulig diagnostisk kategori som burde være gjenstand for videre undersøkelser ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The neurobiology of the patient-clinician interaction, and its impact on treatment outcome

I møtet med en lege eller annen behandler, er mange nervøse, usikre, og stresset over situasjonen. Man er ofte spent på hva doktoren har og si, og håper at hun/han vil ta en på alvor, være imøtekommende, og vise engasjement i forsøket på å kurere sykdommen eller ubehaget. En rekke studier har dok...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

POTENTIAL EARLY DIAGNOSTIC MOLECULAR MARKERS OF ADHD: Analysis of miRNA profiles and DNA methylation status in triads.

Attention deficit /hyperactivity disorder (ADHD) rammer 5-10 % av barn over hele verden og er en av de vanligste nevrologiske lidelser. ADHD rammer 5-6 % av alle barn i Norge. ADHD er et alvorlig helseproblem som ser ut til å øke i omfang. Derfor økt kunnskap om etiologien kan føre til tidligere ...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Metaflammation in cardiovascular disease

Betennelse er en viktig faktor ved utvikling av hjerte og karsykdommer, men flere spørsmål er fortsatt uavklarte. Hva som aktiverer denne betennelsen og balansen mellom faktorer som fremmer betennelse og faktorer som kan stanse eller løse opp denne betennelsen er fortsatt ikke godt nok forstått. ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Proteoglycan Signaling Induces Myocardial Fibrosis and Diastolic Heart Failure

Hjertesvikt er en hyppig dødsårsak i den vestlige verden, og er anslått å være til stede i 2-3% av befolkningen. Redusert fylling av hjertet er en viktig årsak til hjertesvikt, og skyldes i hovedsak et stivere hjerte forårsaket av økt bindevev. Det er i dag ingen effektiv medisinsk behandling for...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cytotoxic lymphocyte function in regulation of human autoimmunity

En viktig bestanddel av immunforsvaret er morderceller som kan gjenkjenne og drepe infekterte så vel som ondartede celler. Denne typen av celler bidrar også til å opprettholde en balanse i immunsystemet, ved å kontrollere aktiverte immunceller sørger de for at immunsystemet ikke løper løpsk og de...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norwegian Genomics Consortium meeting 2015

Norwegian Genomics Consortium (NGC) skal arrangere et nettverksseminar i oktober, hvor consortiet tar sikte på å utveksle erfaringer og videreutvikledet nasjonale samarbeidet mellom genomikk forskningsmiljøer i Norge, med spesiell fokus på exomsekvensering. Seminaret går over to dager. Det vil b...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Defining relevant targets for personalizing gynecologic cancer treatment

Ved gynekologisk kreft med spredning er det behov for ny og mer målrettet behandling. Studien undersøker virkninger av slike nye og mer målrettede medisiner. I tillegg studeres biomarkører som kan brukes til å motvirke overbehandling med tilhørende bivirkninger hos pasienter med liten risiko for ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rare Genetic Variants in Childhood Diabetes: Improving Diagnostics and Treatment of Childhood Diabetes by Next-Generation Sequencing

Diabetes er vår tids største helseutfordring (WHO). Diabetes blir i dag klassifisert i fire typer; type 1 diabetes, type 2 diabetes, svangerskapsdiabetes, og monogene / andre former for diabetes. Mutasjoner i rundt 20 gener forårsaker monogene former for diabetes. Ved hjelp av nye genteknologien ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergy in children

PreventADALL har som hovedformål; å undersøke om utvikling av atopisk eksem og/eller matallergi kan forebygges ved hud og/eller matintervensjoner fra tidlig første leveår, og identifisere faktorer tidlig i livet som kan bidra til utvikling av ikke-smittsomme folkesykdommer (NCD), inkludert astma ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Methylation supernegative colorectal cancers - a key to unlocking the secrets of the DNA (de)methylation machinery

Hovedandelen av cellene våre inneholder identisk arvemateriale, eller DNA, men avhengig av hvilke gener de uttrykker har de har ulike funksjoner og utseende. DNA metylering er en kjemisk modifikasjon som er med på å regulere genuttrykket og kan dermed avgjøre om et gen skal være skrudd på eller a...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Resolving complex genetic causes of Movement Disorders

Genetiske studiar av familiar har blitt nytta for å identifisere genetiske årsaker til sjukdom. Genetiske variantar som påverkar sjukdomsrisiko har blitt identifisert ved å samanlikne genetiske markørar mellom pasientgrupper og grupper av friske kontrollpersonar. Genetiske risikovariantar gjev mi...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

NORGUT: EXPLORING THE METABOLIC SIGNATURES OF DISEASE AND DRUG ASSOCIATED GENOMIC FEATURES OF THE GUT MICROBIOTA IN NORWAY

Tarmfloraen kan på mange måter regnes som et eget organ - som påvirker vår helse blant annet gjennom fordøyelsen og immunsystemet. I prosjektet NORGUT undersøkte vi tarmfloraen hos pasienter med forskjellige sykdommer som gir utslag i symptomer fra mage-tarmkanalen. Det dreier seg blant annet...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of Parkinsons disease: elucidating disease mechanisms and identifying therapeutic targets

Parkinsons sykdom (PD) er en av de vanligste nevrodegenerative lidelser med økende hyppighet og samfunnsøkonomisk påvirkning. Behovet for å forstå og behandle denne invalidiserende sykdommen har aldri vært mer pressende. Vi mener at dysfunksjon i mitokondriene, cellenes energifabrikker, spiller ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Overcoming insomnia. From genes to long-term impact on health and work. A large RCT of online cognitive-behavioral therapy for insomnia.

Insomni er et stort folkehelseproblem der 1/3 av befolkningen rapporterer ukentlige symptomer. Kognitiv atferdsterapi (KAT) er den mest effektive behandlingen mot insomni, både på kort og lang sikt. Langt flere tilbys imidlertid sovemedisiner enn KAT mot insomni, pga. dårlig kunnskap hos fastlege...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identification of genetic markers involved in development of metastases and second cancers in melanoma

Det finst tre hovudtypar av hudkreft. Ondarta føflekkreft - også kalla malignt melanom - er den alvorlegaste av desse. Kvart år får over 1700 nordmenn melanom, og sjølv om ein dei siste åra har fått ny og svært lovande behandling, døyr om lag 20% av dei som er ramma, av sjukdommen. I Europa er me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Translational research on tertiary prevention in cancer patients

Tykktarmskreft (CRC) er den nest hyppigste årsaken til kreftdød. Samtidig overlever nå flere i befolkningen etter å ha hatt CRC. Mange kreftpasienter tyr til kosttilskudd med forventning om positive helseeffekter. I tilfellet med folattilskudd kan denne antagelsen være uheldig fordi høyt folatinn...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized placebo controlled phase II study with Metformin in metabolic-unbalanced breast cancer survivors at higher risk for recurrence

Metabolsk ubalanse som metabolsk syndrom, vektøkning, sentral fedme, forhøyet insulin og blodsukker og insulinresistens, er sterkt assosiert med tilbakefall av brystkreft og dårligere utfall etter behandling. Prekliniske og kliniske studier har vist at metformin, det mest brukte medikamentet ved...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Follicular regulatory T cells. Probing their mode of suppression by a novel technique

Prosjekt 1: Regulatoriske T (Treg) celler spiller en viktig rolle i immunsystemet vårt, både til fordel og ulempe. Treg celler kan forhindre en vellykket forkastelse av kreft, men på den nyttige siden, hindrer de også at immunsystemet går til angrep på kroppens egne bestanddeler. Dermed er det ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identification of molecular mechanisms and biomarkers of Multiple Sclerosis

Vårt primære mål er å identifisere molekylære mekanismer og nye biomarkører for MS for å bidra til utviklingen av forbedret personlig tilpasset medisin for MS-pasienter. Prosjektet videreutvikler studier som er utført av MS forskningsgruppen ved OUS/UiO ledet av Harbo i samarbeid med ledende nasj...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo