0 projects

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

BIP Wireless Health and Care

The proposed “Wireless Health and Care” project addresses main areas in the health & care area, where the usage of seamless wireless information exchange will be of significant heip. It covers the hospital/operational area, emergency situations, health ca re centres, homes for elderly people and ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Flexible Rendering of Web Content -- optimizing presentation and delivery

...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

FAMILIER

FAMILIER er et bransjeprosjekt der syv ledende programvareleverandører, et forskningsinstitutt og et universitet samarbeider under ledelse av interesseorganisasjonen IKT-Norge. Hovedtema i prosjektet vil være produktfamilier. En produktfamilie er en samli ng produkter med lignende egenskaper, som...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Software Process Improvement based on Knowledge and Experience - SPIKE

Bransjens fokus på å gjennomføre utviklingsprosjekter i høyt tempo samtidig som resultatene skal være iht. markedets forventninger mht. blant annet pris og kvalitet, stiller krav til nye og forbedrede metoder og teknikker for systemutvikling. Bransjens fo kus på kortsiktig inntjening fordrer at v...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Ad-hoc trådløse nettverk. Sikkerhet i trådløse nettverk

Prosjektet omhandler sikker mobil nettverks-kommunikasjon i fravær av annen kommunikasjons-infrastruktur, eksempelvis ved nød- eller krisesituasjoner eller der av annen grunn den normale kommunikasjonsinfrastruktur ikke kan brukes. Prosjektet er delt i 2 arbeidspakker, Ad-hoc nettverk og Sikker...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Signalbehandling ved diagnostisk ultralyd: Algoritmer for sanntids framstilling av blodstrøm

Ultralyd Doppler teknikk brukes til å måle bevegelse i humant muskelvev og blod med stor nøyaktighet. Tradisjonell teknikk for farge blod- og vevsavbildning gir lav tidsoppløsning. Ved Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk (IFBT), NTNU har en i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound utvik...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Numeriske simuleringsanalyser for medisinering via nesen

Allergi og luftveissykdommer rammer 10-20% av verdens befolkning og er stigende i prevalens. Lokal medisinering er den foretrukne behandlingsmetode for disse gruppene av sykdommer. For systemiske medisiner (som skal virke i hele kroppen) og vaksiner har a dministrasjon via nesen svært mange forde...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mikrogyro for navigasjon og stabilitetskontroll

Prosjektet er et samarbeid mellom bedriftene SensoNor asa, Kongsberg Defence og Aerospace (KDA), Kongsberg Seatex og forskningsinstituttet Sintef ECY og Høgskolen i Vestfold (HVE). SensoNor skal utvikle kapasitiv sensor teknologi for høypresisjons MEMS ba serte rategyro sammen med Sintef ECY. Tek...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Wireless Sensor Local Area Network - wsLan

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SENSIT 03-spektrometer

Prosjektet ønskes unntatt fra offentlighet. Den viktigste bakgrunnen for prosjektet er Tomras satsing på innsamling av emballasjematerialer som ikke er pantbelagt, hvor optimalisering av materialverdien får langt større betydning enn før, noe som kun oppnås ved høy materialrenhet. Det teknologis...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

TERABYTE

Tape drives er fortsatt førstevalget for sekundærlagring av data i profesjonelle systemer, og analyseselskapene spår fortsatt vekst i det profesjonelle datalagringsmarkedet det neste tiåret. IT-giganter som IBM, HP, Quantum og Seagate fortsetter å utvikle sine egne tapebaserte datalagringsproduk...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

EMBLA - EMBedded systems design, modelling, Languages and Analysis

...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Ad hoc teknologi i katastrofe/ulykkesoperasjoner

Ad hoc teknologi anvendt i en katastrofe/ulykkesoperasjon: Prosjektet som her er beskrevet adresserer krav, analyse, arkitektur, demonstrator aktiviteter og brukerverifisering med mål å løse operative behov. "Mobile Broadband for Emergency and Safety App lications" www.projectmesa.org adresserer...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Consuming digital adventure oriented media in everyday life : contents and contexts

There are strong reasons to believe that the frontier of digital network technology in the time to come will be related to content. The content of the new services are likely to attend to the dimensions of adventure in a totally different way compared to what one has experienced so far. Telenor,...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

SECURIS aims to establish computerised methodology for the development of secure IT systems targeting security from an overall business perspective, emphasising the organisational and business context to the same extent as the actual technology. SECURIS w ill build on results from several finishi...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Development of Techniques for Civilian Use of Spaceborne Radar Technology in Earth Mapping and Observation

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

FAMOUS - Framwork for Adaptive Mobile and Ubiquitous Services

...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Quality assured content management (QCM) - knowledge aggregation and sharing related to QCM-processes

The range of competencies needed within the graphical industry has undergone a major expansion over the last 10-15 years. At the same time the core competencies of the traditional graphical sector remains central in efficient information development and e xchange the technical skills of visual co...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WAIF

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Microsystem Process Technology

There is an ongoing development of process technology for MEMS at an international level. Continuously improved advanced processing tools for the microelectronics industry, as well manufacturing of microsystems. However, important processes are not yet satisfactorily developed, documented or ava...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

VOCALS - Voice Centric User Interfaces for Location Based Services

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Instrument for avbildning av prostata

Systemet består av to detektorer som utvikles og bygges i dette prosjektet. Begge detektorer integreres i en gantry setup, kontrolleres og leses ut av et dedikert utlesningssystem. Programvare for billedbehanding som rekonstruerer bilde-strålingen blir og så implementert. Instrumentet vil detekt...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Lavkost høykapasitets bakkeradio

Dersom høykapasitets radio skal kunne støtte videre utbygging og vekst i kommunikasjonstjenester trengs det en betydelig kostreduksjon. Vi ser i dag at markedet for aksessløsninger med høy kapasitet begrenses av tilgang på utstyr til en akseptabel pris. R adioløsninger vil i mange tilfeller være ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ARTS, Arena for Research of advanced Telecom Services

The project shall be used to expand general national competence on advanced telecom services, and has two distinct parts. 1. Research, development and education. Research will be focused on service engineering with architectural support provided by service execution environments. This involves me...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Effektivisering og kvalitetssikring av hjertediagnostikk

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Akuttmedisin - "elæring når det haster"

Gjennom et tidligere forprosjekt foreligger nå en e-læringsmodul innen hjerte-lungeredning/avansert hjerte-lungeredning. Dette prosjektet skal ferdigstille to nye moduler innen fagområdet akuttmedisin: traumer ernæring/intravenøsterapi og væsketerapi Modu lene vil gjøre bruk av videostreaming og ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, Q2S/Senter for kvantiserbar tjenestekvalitet i kommunikasjonssystemer

...

Awarded: NOK 120.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage