0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology

Fruktbarheten har gått ned i mange industrialiserte land de siste tiårene. Dette kan delvis skyldes sosiale og økonomiske forhold, men også en mulig økning i problemer med å få barn. Mellom 10 og 15% av par er ufrivillig barnløse. Metoder for assistert befruktning, det vil si befruktning utenfor ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo