0 projects

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Benefits and Harms of Organized Screening for Breast Cancer

OVERDIAGNOSTIKK AV BRYSTKREFT Før det nasjonale mammografiscreeningprogrammet startet i 1996 fikk rundt 8 % av kvinnene diagnosen brystkreft. Etter at screening er innført i Norge får nå 12-13 % av kvinnene denne diagnosen når DCIS inkluderes. Nesten hele økningen på 4-5 % er i aldersgruppen 50...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Rikshospitalet

Prosjektet har som hensikt å videreføre Rikshospitalets aktiviteter innen kommersialisering av forskningsresultater gjennom en økt satsning på identifisering og prekvalifisering av og søknader om patentbeskyttelse for ideer. Prosjektet vil også videreutvikle de interne systemene i Rikshospitalet ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo