41,709 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoregionen

1. Samordnet planfunksjon Realisere infrastruktur og IT-systemer som gjør det mulig å få til samordning av planarbeidet, deling av kunnskap og informasjonsressurser samt digital kommunikasjon med næringsliv og utbyggere. 2. Felles IKT Felles IKT-infrastru ktur, felles IKT-drift og felles IT-syste...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Arbeidsplassen som læringsarena: Audio-/videostøttet veiledning i fjernundervisning på PC

Fleksible fjernundervisningstilbud etterspørres. Kvalitetsreformen stiller nye krav og informasjonsteknologisk nyutvikling åpner for bedre fjernundervisningstilbud. Web-baserte, interaktive undervisningsløsninger og bredbånd gjør fleksible forelesnings- og veiledningsarenaer på arbeidsplassen me...

Awarded: NOK 58,793

Project Period: 2004-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til skolene i Rygge kommune

Rygge kommune er sentralt plassert i Mosseregionen, og er med sitt innbyggertall på ca 14.000 den nest største kommunen i regionen, etter naboen Moss kommune. Kommunen har i de siste årene satset sterkt innenfor utdanningssektoren, med både rehabilitering og utbygging av flere av kommunens skole...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Østfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

Høykom-prosjektet skal bidra til kvalitetsheving og forbedrede resultater i Skoleetatens satsning på IKT der målsettingen er at alle elever i 2006 bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet. Prosjektet rettes inn mot den pågående satsning ”Skol eutvikling i nettverk – tilpasset opplæri...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

PENNE: A distributed, secure and resiliant storage system based on sage application of cryptography

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Graphic Cards as a High-End Computational Resource

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Integrated reconfigurable radio front-end technology

...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High density front-to-back interconnect for MEMS

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods in Nonlinear Motion Control

...

Awarded: NOK 26.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Smart Microsystems for Diagnostic Imaging in Medicine

...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Software Evolution in Component-Based Software Engineering - SEVO

...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WISEMOD: Modellling of Web Services

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Reconfigurable Hardware - overseas fellowship

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Recursive Anticipatory memory for Autonomous Robots

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Søketeknologi for analytisk behandling av strukturerte og ustrukturerte data

FAST har etablert en plattform for industrielle søkeanvendelser som IBM, Reuters, mfler har standardisert forretningskritisk informasjonsaksess på. I BI består infrastrukturen normalt av 1) Sammenstilling av strukturerte datakilder via ETL verktøy 2) Data varehus 3) Datamarts 4) Analytiske BI ver...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SHARE - A Distributed Shared Virtual Desktop for Simple, Scalable, and Robust Resource Sharing across Compute, Storage, and Display Devices

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Co-optimized Ubiquitious Broadband Access Networks (CUBAN)

...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Ad-Hoc InfoWare - Extension for Sabbatical Support for Professor Bakken

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SPECTRUM - Spectrum management in static and dynamic networks

...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Utvikling og implementering av en databasert treningssimulator for kirurgisk disseksjon

Det er et stort problem etisk, økonomisk og praktisk for kirurger å lære praktiske ferdigheter og forbedre utøvelsen uten at dette utsetter pasienter for ”prøving og feiling”. Spesielt utfordrende er det for kirurger å lære moderne minimal invasive teknik ker som kikkhullskirurgi (laparoskopi). D...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Microtechnology and Microsystems

...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Reliable microelectronics for harsh environments

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MiSMoSS - Middleware Services for Management of Shared Space in Large-Scale Distributed Interactive Applications

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

CREOL: A formal framework for reflective component modelling

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

IKT-2010 Visual Algebra and Raster representation of images

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WIWIC II

...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Perception metrics for naturalness in speach and music

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Pa Power Amplifiers

Mikrobølgeteknikk har vært et sentralt fagfelt ved Institutt for teleteknikk/SINTEF i lang tid, med mange utviklingsprosjekter, en rekke publikasjoner og et vesentlig antall dr.ing.grader. NTNU er i praksis alene i Norge om utdanning på universitetsnivå med fordypning i RF/mikrobølgeteknikk, og h...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bildediagnostikk for pasienter i sykehjem

Sykehjemmene er Norges største institusjonsnivå. Over 29.000 somatiske pasientsenger skal økes til 35.000. Alle pasientene har flere sykdommer og/eller nedsatt allmenntilstand. 70-80 % har aldersdemens. Disse pasientene har de samme krav på diagnostikk og behandling som befolkningen for øvrig, s...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke