0 projects

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Environmental impact and molecular regulation of the osmoregulatory gill during parr-smolt transformation in Atlantic salmon

High quality salmon smolts are critical for aquaculture, enhancement programmes and wild populations. Intensification of aquaculture smolt production and changes in natural habitats can cause degradation of environmental conditions, which may severely red uce smolt quality. The gill is critical i...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

COMPAS

Based on relocation of the Principal Investigator from the USA to Norway, a group for interdisciplimary studies of climate dynamics will be established. COMPAS will fill the gap in the current understanding, and assess the impact, of the Atlantic Ocean o n the climate of Northern Europe and Nor...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Blåkveite ved Grønland; utbredelse, biologi og seleksjon/bidødelighet i trål.

Prosjektsammendrag Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Grønland og Norge i henhold til den bilaterale avtalen mellom Norge og Grønland av 1991. Prosjektet vil gjennom nært samarbeid sikre, analysere og publisere innsamlede data ved Grønland i per ioden 1992-2004. Blåkveita er utbredt lan...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Møre og Romsdal

YFF-Yngre, fremragende forskere

Quantifying interactions among density, phenotype and environment on performance: an approach to understanding population regulation

Knowledge of how environments and phenotypes interact with density in determining demographic rates is valuable in population ecology, because this identifies how the strength and shape of density dependence may differ among and within populations. Anothe r issue relating to population regulation...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Knockout zebrafish (KO-ZFISH) model

The genome projects – from microorganisms to vertebrates and mammals – create huge amounts of undeciphered genetic information. This cumulated DNA sequence bank needs intelligent, but as simple as possible, model systems to turn the currency of genomics into functional genomics. Only in one ver...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

MERSEA - Marine EnviRonment and Security in the European Area (IP)

...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

BECAUSE - Critical Interactions BEtween Species and Their Implications for a PreCAUtionary FiSheries Management ... (STREP)

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

NECESSITY - Nephrops and Cetacean Species Selection Information and Technology (STREP)

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2004-2013

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

WEALTH - Welfare and health in sustainable aquaculture (STREP)

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

FISBOAT - Fisheries Independent Survey Based Operational Assessment Tools (STREP)

...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SEAFOODplus - Health promoting, safe seafood of high eating quality in a consumer driven fork-to-farm concept (IP)

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIVA

...

Awarded: NOK 554.9 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

A taxonomic revision and phylogenetic analyses of the amphipod genus metopa (stenothoidae).

The project is focusing on the taxonomy of the stenothoid genus Metopa, a genus that is particularly species-rich in the NE Atlantic and the Arctic. The first part of the project will be a traditional taxonomical revision of the genus, first of all entail ing redescriptions of the many poorly kno...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Function of Anti-Müllerian hormone in fish testis development and maturation to puberty

This project aims to determine the function of Anti-Müllerian hormone (AMH) in fish as a factor in testis determination, development, and maturation at puberty. AMH, also named Müllerian inhibiting substance or spermatogenesis preventing substance, belong s to the transforming growth factor-ß fam...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of recombinant oral vaccines using a bacterial carrier. Antigen expression in M. capsulatus.

We show that it is possible to express heterologous protein epitopes as parts of endogeneous surface proteins in M. capsulatus. M. cap. will be used as vehicle for antigen presentation and immunisation. We will characterise, using injection immunisation p rotocols in rabbit and fish, the immunoge...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein-protein interactions between infectious pancras virus proteins and host protein

In the post-genomic area new approaches have been developed to study and characterize protein functions in cells and organisms. One such strategy is the yeast two-hybrid system that can be used to generate complete protein interactions maps. Infectious pancreatic necrosis is one o the most thre...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SEAFOODplus - Health promoting, safe seafood of high eating quality in a consumer driven fork-to-farm concept (IP)

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Leders holdninger og adferd: En komparativ studie av tre historiske generasjoner.

Norsk fiskeindustri står ovenfor store utfordringer med hensyn til rekruttering av ledere når den generasjonen født på 1940-tallet går av med pensjon. Håndtering av endringsprosesser blir stadig viktigere i næringen og ledere er avhengig av legitimitet ho s de ansatte for å kunne oppnå ønsket utv...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning - kompetanseutvikling, dr.gr.stip.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvalting knytta til oppdrett/havbeite og forvaltinga av kystsona.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pancreas disease (PD). Utvikling av diagnostiske metoder og karakterisering av norske SPD-virus isolater

Infeksjoner som skyldes pancreas disease (PD) fører til tapsbringende sykdommer i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere. Viruset er vanskelig å dyrke i cellekultur og det er mye som tyder på at sykdommen er underdiagnostisert på gr unn av at infeksiøst pankreas virus ofte ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Epidemiology of antibiotic resistance in clinical and envirionmental settings: prevalence, host diversity, and transfer of blaTEM genes

This study seeks to determine the prevalence, allele diversity, mobility and epidemiology of blaTEM (ampicillin) resistance genes and their hosts in a broad range of clinical and environmental settings. Recent studies suggest that environmental population s of bacteria can be an important reservo...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Infection with Parvicapsula (Myxosporea) in farmed Atlantic salmon. Taxonomy, epizootiology, pathology and biology

An unidentified myxosporean parasite in the genus parvicapsula has caussed significant mortality in farmed Atlantic salmon in northern Norway. This parasite has never previously been seen in Norway. It is feard that the parasite may also have negative con sequences for wild populations of Atlanti...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon (Salmon salar L.)

This basic research programme, addressing molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon, will draw on expertise from fish biology and successful salmon research programmes including the ISA disease and the salmon genome, to investigate viral di sease in marine species. The programme ai...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Bjerknes Center for Climate Research, BCCR/Bjerknessenteret

Summary of main activities: The main activities will focus on five research topics: (1) Climate processes and identification of ongoing climate changes; (2) Climate scenarios and coupled ocean-ice-atmosphere modelling; (3) Climate observations and century to decadal-scale climate ch anges, (4) A...

Awarded: NOK 173.5 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Sanksjonsapparatet i fiskeriforvaltningen

Formålet med prosjektet er å analysere sanksjonsapparatet i norsk fiskeriforvaltning. Sanksjoner er de tiltak myndighetene disponerer når utøverne i fiskerinæringen har brutt regelverket. Temaet er interessant blant annet ut fra de siste årenes fokusering på lovovertredelser innen denne næringen...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

Forskningen ved Senter for proteinforskning i akvakultur (APC) har som siktemål å utvide ressursgrunnlaget for fôrproduksjon og dermed bidra til videre utvikling av akvakultur som næring i Norge og internasjonalt. Dette gjøres ved økt kunnskap og forbedri ng av eksisterende og nye proteinkilder f...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2002-2014

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategy and Arrangements for Functional Genomics Research in Northern Norway - FUGE-N

Plan for anvendelse av tildeling av regionale midler – FUGE Nord-Norge Regionalt fagråd for FUGE i Nord-Norge utarbeidet høsten 2001 en strategiplan for satsingen innen funksjonelle genomstudier i regionen. Planen er vedtatt av Universitetet i Tromsø og støttet av de andre angjeldende institusjo...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Bergen Regional Application (tilleggsbev 158792)

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise to the Bergen region in support of bioinformatics, proteomics, DNA microarray, marine functional genomic research, and studies i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Vestland