0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Air Quality Management Strategy, AQMS

Prosjektet skal bygge opp og videreutvikle kunnskapsbasis i et DPSIR-rammeverk for integrerte vurderinger (IAM) og kostnadsbasert tiltaksstrategi-analyser, med utgangspunkt i byskala. Prosjektet bygger på det eksisterende luftkvalitetsforvaltningssystemet AirQUIS, og er motivert av forvaltningen...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Partikler i luft

Det strategiske instituttprogrammet skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen prøvetaking av partikler slik at det gir grunnlag for fysisk karakterisering (antall partikler, overflateareal og masse pr. volumenhet og størrelsesfraksjon) og kjemisk k arakterisering (kjemisk sammensetning av ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

An Arctic study of the importance of methane for climate change - increased use of climate data from the Zeppelin station, Ny-Ålesund

Metan er en av de viktigste klimagassene og den klimagassen med den høyeste vekstraten. Samtidig er det fortsatt knyttet store usikkerheter til kilder og sluk av metan, og ikke minst til mulige tilbakekoblingsmekanismer mellom atmosfærisk metankonsentrasj on og klimaendringer. På Zeppelinstasjone...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprosjekt alle miljøinstituttene

Prosjektfasen, der prosjektet skulle gå gjennom utvalgte KU-prosesser og vurdere hvordan disse fungerer er avsluttet. Ut fra disse vurderingene ble det laget fem prosjekter. Målsetting med prosjektene er å skrive artikler innenfor de felt som ble identifi sert i det foregående arbeidet. Følgende ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Development and coordination of the IGBP on Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ)

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Jordobservasjoner

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - brukerfinansiering - EU-prosjekter

...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Viken