0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smartfish juice for the treatment of cancer cachexia in combination with chemotherapy

Smartfish AS utvikler et produkt innenfor kategorien Mat for Spesielle Medisinske Formål, kalt Nutrifriend Cachexia (NF Cax, kommersielt navn er Remune). Produktet har som mål å redusere og motvirke skadene og den ofte dødelige utgangen av kakesi i kreft (muskelsvinn syndrom hos pasienter under ...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en mekanisk pumpe

Selskapet har utviklet en ny mekanisk hjertepumpe som muliggjør livreddende behandling av alvorlig hjertesyke med diastolisk hjertesvikt, som hittil ikke har hatt noe behandlingstilbud. I tillegg til tradisjonelle pasientgrupper for hjertepumper. Alle vesentlige komponenter er ferdig utviklet o...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Mechanisms for a Novel Muscle Memory

Mange har historier å fortelle om at fordi de var sterke som unge, har de lett kunne trene seg opp igjen selv om de ikke har trent kontinuerlig og har mistet muskelmassen. Hittil har slike fenomener vært tilskrevet motorisk læring av tekniske ferdigheter, og man har ikke tenkt seg at det er noen ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Post doctor related to the Virtus project

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PolSi - A new industrial production method for next generation lab-on-a-chip systems

Målet med dette FORNY-prosjektet er å verifisere en ny industriell produksjonsmetode som SINVENT/SINTEF har patentsøkt. Nærmere bestemt gjelder prosjektet produksjon av mikrofluidikk-baserte "lab-on-a-chip"-systemer, typisk for anvendelser innen medisinsk in-vitro diagnostikk og monitorering. En...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

OVERDOSEKONFERANSE 2015

DAG 1 - Publikumsdag. Nasjonal overdosestrategi har mål om en årlig nedgang i antallet dødsfall, med en langsiktig nullvisjon. Det er høy forskningsaktivitet på dette området og det er etablert et overdosenettverk der forskere fra SERAF, SIRUS og FHI gjennomgår tiltak og evaluerer effekten for å ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Personalized Immunotherapy: Re-targeting T-cells against cancer

Adoptiv T-celleterapi (ACT) er en type immunterapi hvor tumorreaktive T-celler ekspanderes i laboratoriet og deretter gis tilbake til pasienten. For å øke reaktiviteten mot svulsten kan pasient T-celler modifiseres for å uttrykke en reseptor som kan binde til tumorceller, og deretter blir disse m...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Quantitative analysis of naturally produced speech and language to improve diagnosis and monitoring of dementia (QUONDAM)

A common early symptom of Alzheimer's disease and other neurodegenerative dementias is impairment of day-to-day memory; however, language use appears to be disrupted at still earlier disease stages. Language production engages many cognitive domains and can be evaluated across multiple dimensions...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Modulation of epigenetic phenotypes by oxidative DNA base repair

DNA glykosylaser er en familie av proteiner/enzymer som reparerer skader på arveanleggene/DNA. Det er kjent at DNA glykosylasene har en viktig rolle for vedlikehold av DNA i cellen slik at man unngår varige endringer, såkalte mutasjoner. Nylig har det blitt foreslått at visse typer DNA glykosylas...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A novel non-invasive glucose monitor to improve global diabetes care

Millioner av diabetikere over hele verden trenger å kontrollere sitt blodsukker for å unngå komplikasjoner fra sykdommen. Det viktigste for en diabetiker er å unngå hypoglykemi (lavt blodsukker) og hyperglykemi (høyt blodsukker. I dag blir dette gjort med å stikke seg på fingeren og anbringe e...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Axl regulates stem cell traits in normal and malignant epithelial cells: Basic biology and clinical translation

Nye medisiner har bedret vårt evne til å behandle kreft, men fortsatt blir de fleste kreftpasienter resistent mot terapi og kreft er fortsatt en ledende dødsårsak. Derfor er det viktig å forstå hvordan kreftceller blir motstandsdyktige. Kreftceller kan reaktiverer genprogrammer som gir dem stamce...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Novel IVD to detect methanol poisinoing

Metanol fører til et stort antall forgiftninger hvert år i hele verden. Store utbrudd fører til betydelige dødsfall, og påfører enda flere permanent hjerneskade og blindhet. Pasientene blir vanligvis forgiftet ved å drikke etanol utspedd med metanol. De toksikologiske prinsippene for metanol er...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Internasjonal Autisme Konferanse i Tromsø: Juni 2015

Prosjektbeskrivelse Igjennom Roald Øiens stilling som Associate research scientist ved Yale Child Study Center, og vårt prosjekt "Autism Spectrum Disorders (ASD) - Eye-tracking and EEG as a supplement to standard assessment and implications for treatment" har vi muligheten til å hente noen av ve...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cancer metabolism: From basic biochemistry to clinical opportunities

Det er ganske enkelt å drepe kreftceller med legemidler. Det er derimot vanskelig å drepe kreftceller uten at man samtidig påfører pasienten alvorlig skade. Derfor fokuserer moderne kreftforskning i stadig større grad på å utnytte forskjeller mellom kreftcellene og de friske cellene i kroppen. Ve...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Network for molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in Ethiopia, Sudan and South Sudan: the cradle of the new lineage 7

Tuberculosis is a major public health threat in sub Saharan Africa. The incidence of TB in Ethiopia, Sudan and South Sudan is estimated at 247/100 000 population, 114/100000 population and 146/100,000 population, respectively. In a recent genotyping study from Ethiopia, a new lineage of Mycobact...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Risk for Common Mental Disorders: A Longitudinal Extended Children-of-Twins Cohort Study

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Alzheimer, Depression and Epilepsy: Common Pathomechanisms and Therapies EU-H2020 #667923-1

Alzheimers disease (AD), epilepsy, and depression affect more than 40 million Europeans, for a total cost exceeding 230 billion in 2010. The majority of these costs are indirect, in relation with the socio-economic consequences of associated co-morbidities and uncontrolled seizures. The link betw...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exposure to Antibacterial Compounds: The Microbiome and Allergic Diseases.

Antibakterie kjemikalier som for eksempel triklosan og parabener, benyttes ofte som konserveringsmidler i kosmetiske produkter. Eksponering for disse kjemikaliene har blitt satt i sammenheng med allergiforekomst hos barn. I dette prosjektet beskriver vi i hvilken grad norske barn og voksne er eks...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Common mechanisms in severe mental disorders and cardiovascular disease

Shortened life span in severe mental disorders related to increased risk for cardiovascular disease (CVD) is a large challenge for the psychiatric health care system in Europe as well as in the rest of the world, with important ethical implications. Recent evidence suggest that genetic factors ma...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Novel Malaria Vaccines

Prosjektets mål er å utvikle en ny type malariavaksine som raskt kan indusere beskyttende immunsvar mot den farligste formen for malaria (Plasmodium falciparum). Vaksinen vil kombinere en ny og potent vaksineteknologi kalt Vaccibody utviklet av prosjektleder Professor Bjarne Bogen (BB, Universite...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving diagnosis of extrapulmonary tuberculosis by implementation of a sensitive and specific assay in routine tuberculosis diagnostics

Mangel på tilfredsstillende diagnostikk er et hinder for global kontroll av tuberkulose (TB). I de fleste tilfellene oppstår sykdommen i lungene, men TB kan ramme alle kroppens organer. TB i andre organer enn lungene (ekstrapulmonal) utgjør 14-40 % av alle tuberkuloseinfeksjoner, og er en stor di...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Therapeutic vaccination and immune modulation - new treatment strategies for the multidrug-resistant tuberculosis pandemic

Terapeutisk vaksine og immunmodulering-ny behandlingsstrategi for multiresistent tuberkulose (TBCOX2 studien) Tuberkulose (TB) er en global utfordring og det finnes begrensede behandlingsmuligheter for det økende antall pasienter med multiresistent (MDR)-TB. Prostaglandin E2 (PGE2) et stoff ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Multi-centre cohort-studies in Lewy-body dementia: Challenges in harmonizing different clinical and biomarker protocols

The work-plan includes convening an expert workgroup, and organising a workshop, which will identify available DLB cohorts and how these can be involved in the current work. The workgroup will discuss strategies for how to address the aims listed above, a nd identify sub-groups addressing the spe...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of Xenobiotics in Metabolic Diseases: A Translational Approach

Mennesker blir daglig utsatt for miljøforurensende stoffer som kan påvirke helsen. Vi undersøkte helsemessige konsekvenser av persitente organiske miljøgifter (POPs), som er kjemikalier allestedsnærværende i vår matkjede. Vi fant at overvektige personer med forhøyede nivåer av POP er i høy ris...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Development of a vaccine for enterotoxigenic E. coli based on the heat-stable toxin

Diaré er en av de vanligste årsakene til dårlig helse, feilernæring, og død blant små barn i lav- og mellom-inntektsland. En av de viktigste årsakene til diaré blant disse barna er infeksjoner med enterotoksigene E. coli (ETEC) bakterier som skiller ut det varmestabile toksinet, ST. Selv etter 40...

Awarded: NOK 24.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Method for determining optimal drug dosage during in vitro fertilization (IVF)

Before in vitro fertilization (IVF), women typically receive hormone injections to stimulate the ovaries and promote development of many eggs. Hormone dosage, however, must be optimized for each woman, because inappropriately low or high doses imply the risk of side effects and reduced chances of...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Food-grade bacterial vectors as novel tuberculosis vaccines

Tuberkulose (TB) forårsakes av Mycobacterium tuberculosis og er en meget alvorlig sykdom med nesten 10 millioner nye tilfeller og 1,4 millioner dødsfall hvert år. Den nåværende BCG vaksinen har begrenset effekt mot infeksjon og overføring av smitte. Derfor er en av de høyeste prioriteter innen TB...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

PSYKISK-Psykisk helse

Healthy brain and cognition from 0-100 years: Prognosis, preservation and plasticity

Lifebrain aims to establish a solid foundation of knowledge for understanding how brain health and cognitive function can be optimized in response to the enormous societal challenges with the ageing of the European population. Our main objective is to ide ntify and validate trends and determinant...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular interfaces between childhood respiratory virus infection and development of asthma

Virale luftveisinfeksjoner (RTI) som oppstår i de første årene av livet, har blitt foreslått som uavhengige risikofaktorer for utviklingen av astma. Likevel er det ikke klart om virusinfeksjoner direkte påvirker luftveiene på en måte som resulterer i astma, eller om virusinfeksjoner avdekker astm...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage