0 projects

EUNETTVERK-EU-nettverk

Møre og Romsdal mot nye horisonter - regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal

Horisont 2020 NORDVEST har bidratt til økt kunnskap og deltakelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket har etablert nye samarbeidsstrukturer og utviklet nye arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. EU-nettverkets aktiviteter har bidratt til regional kompetansebygging og mobi...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Møre og Romsdal

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway EU-nettverk for Sørlandet

Sørlandet er en innovativ region med et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020, verdens største forskningsprogram. Programmet representerer en viktig arena som kan være med å løfte regionens konkurranseevne, bærekraft og omstilling for morgendagens utfordringer. For å ta ut potensialet må aktø...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering mot H2020 GB 2019

Vi vil delta på 3 konferanser / messer i Europa i 2019 hvor vi vil vise frem vår teknologi og våre kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstreve å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på H2020 i fokus I tillegg vil vi se et...

Awarded: NOK 50,052

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Public responses to climate policies - analyze empirical data in the ACT project - create a basis for comparative analyses

The Autumn 2019, the ACT project is in a phase of analyzing data and writing papers. Dr. Aasen’s research stay at Cambridge in this period is an important contribution to progress and research results in this ACT project in several ways. Firstly, the research environment at the Department of Land...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Research in Early Childhood Education (IRECE) Conference 2020 Diversity in early childhood education

Temaet for IRECE 2022 i Tromsø er mangfold i ECE, med globale og lokalt arktiske perspektiv. Undertemaene vi har valgt er innfødte språk og kulturer, intergenerasjonsoverføringer og -spenninger, forestillinger, lek og arbeid, utforsking og kulturell danning, kunst, teknologi og pedagogikk, utfors...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

HOMESIDE. A HOME-based Spousal caregiver-delivered music Intervention for people living with DEmentia: A Randomised Controlled Trial

HOMESIDE står for Home-based caregiver-delivered music and reading interventions for people living with dementia. Homeside er en studie som handler om musikk, lesing og demens. Studien er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som involverer fem land og nesten 1000 deltakere. De fem landene ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Workshop to promote international and interdisciplinary integration of SIOS research infrastructure and prioritise investment

SIOS is an international consortium of research institutions that conduct Earth System Science (ESS) research in and around Svalbard. Members of SIOS cooperate to create an integrated observing system for ESS, in which core state-variables are measured over time and made available to all members ...

Awarded: NOK 88,697

Project Period: 2019-2020

Location: Svalbard

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TPDL 2019: 23rd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries

TPDL er en internasjonal og godt rangert vitenskapelig konferanse hvor forskere fra hele verden presenterer og diskuterer fagfellevurderte vitenskapelige bidrag. Konferanse-proceedings publiseres i Springer Lecture Notes of Computer. Hovedarrangør for TPDL 2019 er Storbyuniversitetet OsloMet, In...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solids

The 11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solid (Petit-11) will be organized by the Group of Electrochemistry, Department of Chemistry, UiO at Sommarøy Artic Hotel, Tromsø, Norway, October, 19 - 22, 2019. Defects are essential to functional properties of solids and understanding...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES: Foresight

The overall vision of the Foresight project is to prototype, pilot and commercialise our complete solution to solve most of the pains associated to maintenance strategies in the maritime sector. By combining a state-of-the-art sensor with a novel analytical software embedded on it, we can provide...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Universell HW&SW plattform og applikasjon for kontinuerlig NFC kommunikasjon mellom mobiltelefon og utstyr.

Spillbransjen står ovenfor et skifte til mer strømmebaserte tjenester på samme måte som for musikk og TV. Flere store selskaper lanserer nye løsninger i 2019 og 2020. Ved et slikt skifte kommer et økt fokus på spillopplevelse på mobiltelefoner. I den sammenheng er det et økende behov for fysiske ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energiomstilling NÅ

På konferansen vil vi presentere noe av forskningen som foregår hos UiB, NORCE, HVL og NHH innen energiomstilling. Samlet dekker disse institusjonene et bredt spekter av kompetanse, fra teknologi og naturvitenskap, samfunnsfag, juss, medisin og psykologi. Regionen har et variert næringsliv, der ...

Awarded: NOK 38,285

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

The energy transition and the 1.5 degree target

The purpose of the VISTA seminar is to bring together high-level experts, in order to review our knowledge on energy transition strategies leading to a sustainable future. The seminar aims to investigate the role of different policies and technologies in the future energy system where there will ...

Awarded: NOK 60,174

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of a novel drug for the treatment of patients with glycolytic cancers

Arctic Pharma´s overall goal is to bring a new class of cancer medicine to the marked which targets the energy metabolism of many aggressive cancer types. In particular, Arctic Pharma AS has developed small molecular inhibitors that are designed to target the molecule lactate dehydrogenase (LDH),...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Personalised In Vitro Fertilisation - PIVF

IVF Fit AS™ vision is to personalise solutions for assisted reproductive techniques (ART), commonly known as in vitro fertilisation treatment (IVF). IVF Fit™ is a startup that will target the European fertility market with its first product, OptimOva™, an in vitro diagnostics medical device kit w...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SmartCare2020

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of new materials & understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide Electrolysis Cells & Stacks

Høytemperatur elektrolyse er identifisert av EU som den mest effektive måten å konvertere strøm til hydrogen. Teknologien bruker såkalt Solid Oxide Cells (SOC), disse kan brukes både for å konvertere kjemisk energi til strøm (brenselceller) og konvertere vann og CO2 til brensel (elektrolyse). For...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Skriving av søknad for Eurostar prosjekt

Dette PES prosjektet dreier seg om å definere og etablere et konsortium for et Eurostars prosjekt, samt å delta i å utarbeide og skrive søknaden om støtte til dette prosjektet. Vedrørende selve Eurostars prosjektet som vi i dette PES prosektet vil søke om støtte til, så dreier dette seg om å utv...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Recording and using VDR data for autonomous vessel supervision and remote piloting through a Eurostars project

The overall objective of our Eurostars project is to develop a voyage data recording (VDR) solution for autonomous vessels and utilize the data-stream for enhanced e-Navigation services. Already the role of humans in ship navigation has decreased, since the positioning equipment and autopilots do...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Inspection-as-a-Service Using Long-Range Automated UAVs

Sevendof is a startup in Norway focused on making drones (UAV - Unmanned aerial vehicle) available to help solve important problems. We are developing a platform which offer drones as a complete service, without requiring ownership, training, or presence in the field from the end user. Our platfo...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project establishment for EU Accelerator grant (SME instrument, phase 2) for an advanced wastewater treatment system development

The main project behind this application is to bring Biowater Technology's innovative product Hybrid Vertical Anaerobic Biofilm (HyVAB) to the European and global markets. Biowater Technology will apply for a European Innovation Council (EIC), Accelerator grant (SME instrument, phase 2) before th...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A choice of medication in treatment of solid cancers based on screening of patient’s own live cancer cells.

Last year 17 Mn people was diagnosed with cancer. The number is steadily increasing and the forecast next year is 20 million new cancer incidence. There are more than 100 different cancers. More than 80% of all cancers are caused by solid tumors that grow as a mass of cells in a particular organ,...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HAIVE SME Instrument Phase 2

Haive’s long term goal is to ensure that every scalable organization has its own “corporate brain” - a core system that is singularly responsible for improved decision-making, increased customer satisfaction, optimized bottom lines, and reduced employee turnover. But to reach there, the first ste...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Posisjonering av Solenergiklyngen for Horisont 2020 prosjekter.

Se vedlegg

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

INTPART prosjektet AKMA (Avansert Kunnskap om Metan i Arktis) har som hovedformål å utvikle og etablere tverrfaglig utdanning og forskning med fokus på Arktiske metankilder. AKMA skal utdanne framtidige eksperter i Arktisk marin forskning spesielt knyttet til klimagass problematikk. Utdanning og...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterization of fish immune cell transcriptome during infection and vaccination

The research grant will enable Professor Tor Gjøen to work for 12 months in the lab of Professor David Traver at the Division of Molecular Medicine, Division of Biological Sciences, University of California, San Diego for the period july 2019-june 2020. The main focus will be to gain experience i...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Science Meets Industry Bergen 2019

Konferansen har vorte arrangert i mange år, først som ein del av FME-senteret NORCOWE, seinare som ein del av NORCOWE-nettverket. Oppslutninga har vore aukande i takt med den auka interessen for havvind og vi ventar rekordpåmelding i år. Konferansen er ein viktig møteplass for næringsliv, akademi...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SchoolFlix

Planlagt EU-prosjekt: EU prosjektet vil pågå i 6 måneder og bestå av 4 aktiviteter: 1) Identifisere egnede markedet for Ask og Ask Studio. 2) Finne joint-venture partnere i disse markedene. 3) Utvikle samarbeidsmodell /forretningsmodell med JV-partner 4) Beregne kostnader knyttet til lan...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku