0 projects

ENERGIX-Stort program energi

High Temperarture Heat Pump Sympsosium 2022

SINTEF applies for funding support for a symposium on High Temperature Heat Pumps (HTHPs) in Copenhagen, Denmark in 2022. The intention is to accelerate the implementation of industrial HTHPs. This technology is highly attractive since it can replace fossil fuel based energy and enable industrie...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Preparation of Eurostars application for commercial demonstrator of Airborne Wind Energy Plant

Diinef will participate in improving and re-file the project proposal by: i. Update own project activities, re-evaluate ressource need, re-evaluate cost of hardware, update project schedule and update schedule with suppliers and writing and including all of this into the application ii. Coordinat...

Awarded: NOK 32,999

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Space-based Persistent ISR for Defence and Europe Reinforcement

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Responsive European Architecture for Space

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

15th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX 2023)

QoMEX (https://qomex2023.itec.aau.at/) is an international conference that focuses on topics related to human experiences with a wide variety of multimedia applications (e.g. video conferencing, Virtual Reality and other forms of immersive experiences, video streaming, …). More specifically, the ...

Awarded: NOK 90,649

Project Period: 2022-2023

Location: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

QUASAR

Resirkulering er uunnværlig for å unngå tap av verdifulle materialer som brukes til å produsere solceller og samtidig forhindre at skadelige elementer, inkludert for eksempel tungmetaller, spres ut i miljøet gjennom feil avhendingspraksis. Resirkulering er standardstrategien i dag for utrangerte ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Expression of Interest 100 climate-neutral and smart cities by 2030

Å nå 100 klimanøytrale byer innen 2030 er målet som er definert av misjonsstyret for klimanøytrale og smarte byer i Horisont Europa. Prosjektet vil støtte, fremme og presentere 100 europeiske byer i deres systemiske transformasjon mot klimanøytralitet innen 2030, og gjøre disse byene til eksperim...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

B2BI - An international planning workshop to prepare the content and the organization of a North Atlantic-Arctic Research Initiative

The workshop is part of the planning process for an international research initiative that when developed will provide integrated analyses of the ongoing changes in North Atlantic/Arctic ecosystems, infrastructures, and in human economic and social activities due to changing climate. In addition ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Downward Social Mobility, Health and Political Radicalization

A growing proportion of individuals in advanced welfare democracies experience downward, as opposed to upward, social mobility. Yet, we severely lack knowledge about the full extent of downward social mobility, its determining factors and consequences.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

LTX-109 as a therapeutic and prophylactic agent for upper respiratory tract infections

The SARS-CoV-2 pandemic is expected to become endemic in the coming years with occasional flare-ups. In particular, the continual emergence of new coronavirus variants, some of which may be resistant to current vaccines, pose a risk. It is therefore expected that the need for new safe and effecti...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Chemo-Immunotherapy through Accelerated Uptake

This PES project will highlight the proposal's potential on the radical innovativeness of the emerging cancer patient-centric chemoimmunotherapy developing platform technology for accelerated active pharma ingredient uptake. Malignant solid tumours are challenging to treat due to their poor and i...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Forestry - European observatory of climate change impacts and demonstration network of climate smart restoration pilots

This project will be a holistic approach to monitor climate change impacts on the European forests, while developing restoration pilots using smart technology to mitigate the potential damage induced by the rapid changes. At this point, 4 main stages are identified, preparation, solution planner,...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geoscience; Weakly-Supervised Seismic Facies Interpretation

Seismologi brukes I dag blant annet for a registrere jordskjelv og for å avbilde jordas indre, ved å registrere seismiske bølger som reflekteres av lag i undergrunnen. Seismisk avbildning likner på metoder tatt i bruk i medisinsk avbildning, som for eksempel CT skanning. Geofysikere analyserer d...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES EU Best modelling strategy for including effects of wind farms on the atmosphere

-

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Miljøverdier i mellomrommet – kommunikasjon og formidling av kvaliteter i de "ubrukte" arealene

Gjennom prosjektet «Miljøverdier i mellomrommet» ønsker vi å skape oppmerksomhet rundt de naturkvalitetene som finnes i jordbrukslandskapets mellomrom. Det vi omtaler som mellomrom er arealer som ofte er små og inneklemt mellom annen arealbruk. Det kan dreie seg om veikanter og andre kantsoner, m...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Akershus

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Søknad om reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU/EØS

Energy Valley NCE Technology samler en delegasjon fra klyngen med bedrifter og FoU-miljøer som reiser til Houston i USA, mai 2022. Formålet med reisen er deltakelse på Offshore Technology Conference (OTC), en av de største og viktigste møteplassene for den globale energisektoren. I tillegg til ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lighten the load by optimized occupational footwear

Prosjektets overordnede mål er å utvikle optimaliserte arbeidssko som skal innfri krav til god ergonomi, sikkerhet og redusert miljømessig fotavtrykk. Lav tilfredshet med passform og komfort rapporteres ofte i bransjene, og det er høy grad av muskel- og skjelettplager fra korsrygg, knær og føtter...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Horizon Europe - Lighthouse Baltic

The consortium aims to address the scope and expected impacts from the Horizon Europe Innovation Action call HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-01, "Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins - Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine space". Within the PES project, Maritime ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

How Artifacts Acquire Agency Topfinancing

Dette er personlig toppfinansiering i forbindelse med mitt MSCA IF prosjekt

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Ukjent Fylke

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energon Arctic Nutrition System - an innovative and sustainable solution for arctic climates

Under militære operasjoner i felt øker aktivitetsnivået, og dermed endres soldatenes næringsbehov. Dette gjelder spesielt under oppdrag med langvarig fysisk anstrengelse, og ved krevende klimatiske forhold. Fysisk aktivitet og ytre klimatiske påkjenninger har betydning for sammensetning av kostho...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Rask og energieffektiv innfrysing av sjømat ved ultralave temperaturer, ved bruk av ny kuldeteknologi

Innfrysning av fisk for transport og lagring utgjør er en viktig del av sjømatnæringens verdikjeder. Riktig kjøleteknologi og metoder for innfrysning er av stor økonomisk betydning for næringen. Kvalitet på fisk avhenger av innfrysningshastighet og -temperatur. Ved rask innfrysning ned til ultra-...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimakommunikasjon: undervisningsopplegg for skoleelever

Klima- og miljøbevissthet er en sentral del av det norske læreplanverket og lærere over hele landet er opptatt av at elevene skal få den aller nyeste kunnskapen om klimaendringene og lære hvordan vi løser dem. Gode initiativ, som Klimapilotene og Klimaskolen.no til Oslo kommune er allerede på pla...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad EDF Sustainable Components for Underwater Applications

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03

Forberede prosjektsøknad og forhandle avtaler knyttet til dette.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-søknad for etablering av EU-prosjekt

-

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES2020 Support for

We aim to actively engage citizens from diverse social groups to capture local multi-scalar spatial data and knowledge on environmental quality at individual and community/neighbourhood/city scale and their socio-environmental impacts for different vulnerable communities. This will it will help ...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

BioCoast PES

-

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1885 MEPROREC

Utvikling av mekanisk-kjemisk prosess for hurtig lav temperatur gjenbruk av polyuretan skum.

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Møre og Romsdal

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Ultrasonic flowmeter for subsea fiscal gas metering, subsea liquid metering, and subsea flow metering of dense-phase CO2

Ultralyds strømningsmålere er mye brukt i olje og gass industrien. De har god målenøyaktighet, stort måleområde og forårsaker ikke trykktap slik mange andre strømningsmålere gjør. Denne teknologien har hittil ikke vært tilgjengelig for undervannsinstallasjoner. Dette skyldes først og fremst at ul...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Conference 2022

The conference is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. The team has previously organised SCIA 2017, and NLDL 2018/2019/2020/2021, which also received support for the events via the IKTPLUSS funding and were successes. The group has several projects ongoing rela...

Awarded: NOK 92,930

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa