0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SMR-3569: Sensor platform for home monitoring of Phe/Tyr - better disease management for phenylalanine and tyrosine disorders

The development steps to be included in this proposal are: (1) the upscaling from lab production into industrial formats; (2) the adjustments of dynamics range and final optimization of assay kits; (3) the provision of experimental data for CE mark (certification); (4) the provision of impressive...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of novel and cost-effective drilling technology for Geothermal Systems

Geothermal is the most under-utilized of renewable sources due to high upfront investment costs and long development cycle. A large part (53%) of the installation cost is drilling, especially number of rig rental days. Hence, major cost reductions can be achieved by increasing Rate-of-Penetration...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2018-2019

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart helseteknologi for eldre- nettverk

Ny revolusjonerende helseteknologi for eldre og kronisk syke, gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for. Vår løsning vil øke trygghet, selvstendighet og muligheten for persontilpasset behandling og pleie for syke og eldre.

Awarded: NOK 22,403

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Toxicological tests for secondary metabolites produced by cultivated Arctic diatoms

UiT The Arctic University of Tromsø is currently cultivating marine micro algae in large scale bioreactors by using CO2 in flue gases from a local ferrosilicon plant. In order to monitor to content of potential toxic metabolites in the algae cultures, we want to study if culture extracts have any...

Awarded: NOK 73,000

Project Period: 2018-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

1st international symposium on nano Computer Tomography (NANO CT)

Uønskede immunreaksjoner i forbindelse med innsetting av biomaterialer kan resulterer alvorlig betennelse. Dette er en betydelig utfordring i moderne biomedisin . Kostnaden for revisjoner av for eksempel hofteleddsimplantater alene koster mellom 15-30 kEuro per prosedyre, og i Europa bli det bru...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjekt for forbedring av brannsikkerhet på ro-ro skip

Prosjektet har som mål å utvikle forbedrede og innovative løsninger for brannsikkerhet for ro-ro skipsdesign og drift, og å utvikle anbefalinger for revisjoner av IMO regelverk.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deep Space Penetrating Particle Analyzer

The science program of PAN is rich and multidisciplinary, covering cosmic ray physics, solar physics, space weather and space travel. PAN will fill an observation gap of galactic cosmic rays in the GeV/nucleon region, which is crucial for improving our still limited understanding of the origin of...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deteksjon av personer i sjøen ved bruk av radar

Utarbeidelse av søknad til SMB Instrumentet Fase 1

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Østfold

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Utvikling av prosjekter sammen med partnere i USA

WELL ID har gjennom DEMO2000-programmet fått innvilget støtte til utvikling av et loggeutstyr. Prosjektet ble startet i 2017 og skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2018. WELL ID har som mål å være en norskeid bedrift som benytter seg av norske leverandører der det er mulig. Lokale leve...

Awarded: NOK 28,445

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PROduction Method for IroNless ELectric motors, phase 2

The main objective of Alva Industries is to industrialise a new and cost efficient production method for light and energy efficient electric motors targeting the unmanned aerial vehicles (UAV) market, and thereby empower Alva to take significant positions in this market. In the SME phase 2 propos...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Scalable Software Defined Network Architectures for Cooperative Media Production using Virtualised Production Resources and 5G wireless

LIVE content and events are of cultural and social interest for all citizen in Europe and globally; for instance, these are events in sports (e.g. FIFA football, UEFA Champions League football, Olympics), music concerts, festivals, shows, daily news or governmental speeches. Today, LIVE media pr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES grant for Eurostar project - Development of cancer drug candidate

We are applying for support to write the application for the Eurostar project, please also see the attached document for the project description.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Data-driven Composable Smart Edge of Things with AI as a MicroService

In recent years, there has been a strong drive to bring together Cloud computing and Internet of Things (IoT) into an integrated and ubiquitous computing platform. IoT systems envision a world with billions of objects having the capabilities for real-time data collection, processing and intellige...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2018

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden 10-13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2018 er 15 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne suks...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security Divas 2018

Security Divas er en konferanse om informasjonssikkerhet for og med kvinner. Konferansen arrangeres av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). NorSIS bevisstgjør om trusler, opplyser om tiltak og påvirker til gode holdninger innen informasjonssikkerhet. NorSIS er et uavhengig organ som øns...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Coremine Vitae - Patient Empowerment

Vi søker om prosjektetableringsstøtte; se forøvrig vedlagt prosjektbeskrivelse

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjekt for forbedring av brannsikkerhet ved bruk av byggesystemer i tre

Det foreslåtte prosjektet vil bidra til bedre brannsikkerhet ved bruk av byggesystemer i tre, ved å forbedre og utvikle modeller for prosjektering og risikovurdering. Modellene vil valideres ved små- og storskala brannforsøk. Fokus vil spesielt være på bruken av innovative produkter i tre som bes...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Møte om "Possibilities with neutrons at the European Spallation Source (ESS) and NcNeutron national research infrastructure at IFE"

Det skal avholdes møte/workshop om bruk av nøytronspredning og avbildning med mål å øke norsk bruk og interesse for disse metodene tirsdag 23. januar 2018 i Lillestrøm. Mulighetene ved kommende European Spallation Source (ESS) og den nasjonale forskningsinfrastrukturen Norwegian Center for Neutro...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SoftOx Wound Infection Remover

Today, 40 million people globally live with chronic wounds. In addition to chronic wounds, 150 million acute wounds are reported annually from health care institutions that could become chronic without proper and timely treatment (MedMarket Diligence 2015 study). One of the largest problem health...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES2020

Det er vanskelig for privatpersoner å holde seg oppdatert på relevante nyheter for sin aksjeportefølje. Det publiseres enorme mengder nyheter om selskaper, men forsidene på de store finansielle avisene er ikke tilpasset hver brukeres interesser. Mito har utviklet en intelligent plattform for sema...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Offshore floating solar power to enable large scale solar developments on oceans, lakes and reservoirs

Ocean Sun has since April 2017 successfully tested an offshore floating solar installation near Bergen, Norway. The new technology will enable large scale solar developments on oceans, lakes and reservoirs. At present there is no commercial solution for large scale offshore solar available. Offsh...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

5G Verticals INNovation Infrastructure (5GVINNI)

5G VINNI aims to accelerate the uptake of 5G in Europe by providing an end-to-end (e2e) facility that lowers the entry barrier for vertical industries to pilot use cases and that supports the pilots as the infrastructure evolves. To this end, 5G VINNI wil: 1) design the most advanced 5G facility ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Global Component Separation Network

I løpet av de siste par tiårene har kosmologiske observasjoner blitt så nøyaktige at vi kan bestemme alderen og sammensetninga av universet med usikkerheter på prosentnivå. Men samme hvor nøyaktige måleinstrumenter som blir bygd, er det en ting vi ikke slipper unna når vi prøver å måle noe langt ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Empathic Radio, enables Wi-Fi users to collectively achieve the best up and download rates .

Executive Summary The most common cause of slow Wi-Fi networks is interference from a neighbour’s network. Globally, an estimated 175 million Wi-Fi routers are located in apartments or multi-dwelling-units. As a result there is interference between the routers because of lack of bandwidth forces...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RISE PFI 2018: Posisjonering av RISE PFI for EU-forskning - 2018

RISE PFI har en strategisk målsetning om å til enhver tid delta i minimum to internasjonale samarbeidsprosjekter (Horizon2020, ERA-NET eller lignende). RISE PFI har et stort internasjonalt nettverk, og har internasjonalt forskningssamarbeid i en rekke forskningsprosjekter. Posisjoneringsinnsatsen...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for Developing Proposal for Horizon 2020 Call MG-3-2-2018 The Autonomous Ship

The project proposal we are making efforts to construct and develop is directed towards H2020 2018-2020 MOBILITY FOR GROTH – Global leadship and competetiveness MG-3-2-2018 “The Autonomous Ship” under Innovation Action Type. The most critical R&D challenges associated with the establishment of t...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DataUniTor - PES for SME Instrument phase 1

The overriding objective of the project will be to deliver a Feasibility Study underpinning the development and commercialization journey of DataUniTor's BlockNetwork solution. Unique Selling Points are seen in relation to unparalleled security to big data applications, taking fewer instructions,...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of a non-invasive continuous glucose sensor for the SME Instrument phase 1.

Fase 1-prosjektet vil følge den malen som EU-kommisjonen har utarbeidet for SMB-instrumentet. Det tas sikte på å gjennomføre fase 1 i løpet av høsten 2018. Fase 1 er i hovedsak en mulighetsstudie for å vurdere innovasjonens teknologiske forutsetninger og det markedsmessige potensial. Videreutvikl...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020: Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 fase 1 for Swiftski AS

Det planlagte EU-prosjektet skal hjelpe å kommersialisere Swiftski, en patentert anordning som festes på langrennski for å oppnå mer feste. Det skal gjøres markedsanalyser, utvikling og oppsøkende arbeid knyttet til potensielle partnere i prosjektperioden.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage