0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av banebrytende brenselcelle teknologi, integrering og testing i NPS egen brenselsellegenerator for industrialisering i Norge

Nordic Power Systems (NPS) har siden 2007 arbeidet med utvikling av en brenselcelle generator hvor det benyttes en tysk patentert reformerteknologi. Teknologien betegnet "kald flamme" er utviklet ved det tekniske universitetet i Aachen, og NPS har sikret seg rettighetene til å kommersialisere te...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Rogaland