0 projects

FORNY20-FORNY2020

Industrialization of graphene/nanowires UV LEDs

CrayoNano er i ferd med å revolusjonere UV LED-bransjen med en teknologi basert på en unik metode for voksende nanotråder på grafén. Transparent for alle bølgelengder, representerer grafén det ideelle substratet og gjennomsiktig kontakt for ultrafiolett LED (UV lysdioder). Ved å gro AlGaN (alumi...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Arctic Data Symposium

With fast changes in climatic, environmental and economic conditions of the Arctic, global attention and effort is focused towards the region. A broad variety of stakeholders from the public, economical and scientific sectors are seeking for comprehensive, exploitable and reliable information. Th...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Clean energy production - Environmental technologies - Cleaner air

Fokus på grønn teknologi og grønn omstilling er økende. CEC har vært en satsning innen grønt skifte, og en plattform for samarbeid mellom FoU aktører og relevant næringsliv. CEC-nettverket har hatt to hovedfokusområder: sensorteknologier (1) og prosesskontroll og assessment-tjenester (2) i en...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Spatial variation, spatial dependencies and neighborhood spillover effects in risk factors and assets related to insurance.

Forsikringspremier skal ideelt sett reflektere risiko. Både risikoen og verdien på forsikringsobjekter forventes å variere geografisk. Den geografiske dimensjonen vektlegges ofte lite i forsikringsrelaterte problemstillinger, og metoder for å korrigere for geografiske variasjoner er relativt lite...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Individuell identifisering og gjenkjenning av laks

Individuell gjenkjenning av fisk er av ulike årsaker viktig for flere industrisektorer, inkludert oppdrettsnæringa og fritidsfiskeindustrien, samt for aktører innen forskning og forvaltning. Tradisjonelt har individuell identifisering av fisk foregått ved bruke ulike merketeknikker, som har en re...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding postsmolt maturation in Atlantic salmon in the context of new, closed production systems

De siste årene har det vært store endringer i oppdrett av Atlanterhavslaks. Mens produksjon fremdeles er todelt med en fase i kar på land etterfulgt av en fase i merd i sjøvann, har produksjonstid og størrelsen på fisken ved flytting fra kar til merd økt. Produksjonsendringene skyldes velferdsmes...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Solid inorganic carbonate excretion in salmonid aquaculture; implications for carbon footprint and production technology shifts.

Norwegian salmonid aquaculture has a comparatively low carbon footprint, but is still by sheer volume a significant contributor in Norway. The newly discovered mechanism of solid inorganic carbon excretion by teleost fish may constitute a significant carbon sink/storage mechanism that may reduce ...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Ledelse av IEA HIA Task 33 Local Hydrogen Supply for Energy Applications

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å lede og koordinere et internasjonalt nettverk med eksperter på hydrogen, for å evaluere ulike metoder og teknologier for lokal hydrogenproduksjon basert på reformering eller vannelektrolyse. I prosjektet har både eksisterende teknologier og systemer ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NIVA - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Siden midten av forrige århundre har en raskt økende global produksjon av plast vært ledsaget av en opphopning av plastavfall i miljøet. Plasten spres ved hjelp av strøm og vind, brytes ned og blir fragmentert over tid, men forsvinner ikke. Sammen med små plastpartikler som stammer fra forbruksp...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

EUs initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 7 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 150 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattform...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Behavioral Genetics Association Anuual Meeting 2017

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) has agreed to host the 2017 annual meeting of the Behavioral Genetics Association (BGA) in Oslo, Norway. The meeting will be arranged in collaboration with The University of Oslo (UiO), Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology (IP). Twi...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effective decision-making in ship design under high degree of market uncertainty

Anskaffelsen av et nytt skip representerer en betydelig investering for en reder. Å avgjøre hva som er et bedre fartøy å investere i er en kritisk beslutning som er omgitt av usikkerhet. Denne usikkerheten kan være et resultat av mangel på informasjon eller mangel på definisjon av begreper og ord...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Møre og Romsdal

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kveilbare foringsrør for boring

Stinger har gjennom samtaler med interessenter lokalisert et nytt bruksområde for tidligere utviklet teknologi. Et modulbasert rør, som nå brukes til sedimentprøveansamling, kan også brukes til å sikre stabilitet i øvre sjikt av borehull på havbunnen. Dette for å hindre at løse masser raser ned ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Ny metode for visuell rørledningsinspeksjon ved bruk av hyperspektralt kamera

Ecotone har utviklet metoder for anvendelse av hyperspektralt kamera under vann. Bruk av et hyperspektralt kamera kan benyttes til deteksjon og automatisk gjenkjenning av objekter (fauna, bunndyr som koraller og svamper, gjenstander, mineraler mv.), noe som igjen muliggjør automatiserte og mer ef...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

SINTEF Petroleum Conference 2016. Shales as an opportunity

Skifer er en tett bergart med pore- og kornstørrelser på nanoskala. Denne bergarten er både viktig for å forstå dannelsen av olje og gass (den er en kildebergart) og for å øke sikkerheten i olje- og gassutvinning (den ligger som en tett, beskyttende kappe over olje- og gassreservoar). Å sikre at ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - PLASTOX - SINTEF, NTNU, NPI, NILU - Dir and indir ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms

PLASTOX-prosjektet ble koordinert gjennom det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans (Joint Programming Initiative for Productive Seas and Oceans), og besto av 15 partnere fra 11 europeiske land. PLASTOX undersøkte interaksjon og effekter (opptak, ekskresjon og toksisitet) av mikroplastpartikler ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Verifisering av markedspotensial for CERN-utviklet søke og preserveringsteknologi

Tind sikrer digitale verdier.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Logging Shale Barrier before Well Abandonment

Når en oljebrønn har tjent sin hensikt så er det viktig at den er i en tilstand som hindrer utslipp av de gjenværende hydrokarbonene. Derfor krever norske myndigheter at minst tre barrierer skal installeres før brønnen forlates. Med dagens teknologi så bruker man 20-60 dager på å få disse barrier...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Implementing gene-based assays on a robotized genosensor for environmental surveillance in offshore marine operations

For å møte myndighetenes og samfunnets krav til å operere offshore på en miljøvennlig måte vil vi i dette prosjektet bruke DNA-basert overvåkingsteknologi for petroleumsnæringen. Prosjektet bærer innovasjon som kombinerer toppmoderne, miljøgenetiske teknikker med sanntidsovervåkning med nytteverd...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Comparative effectiveness research. Ansvaret for å lede i internasjonalt prosjekt (CER)

Vi har i 2016-2018 gjennomført en systematisk kartleggingsoversikt over omfang av og metoder brukt i kliniske effektstudier innen helsetjenesten. Vi søkte systematisk etter systematiske oversikter som oppsummerte effekter av tiltak og som var publisert i perioden 2009 til og med januar 2017. Vi i...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TEKSET 2016 - Innovasjon for settefisk; Divisjonsopprykk - Gå for gull!

Konferansen TEKSET ble arrangert for første gang i februar 2014 med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond , VRI Trøndelag og Norges forskningsråd. Dette ble en suksess med 260 deltakere fra leverandørnæring, oppdrettere, forvaltning og forskningsmiljø som diskuterte problemer og...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway

iProcess har vært et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt. Det satte søkelys på å utvikle nyskapende, fleksible automasjonskonsepter for bearbeiding av mat og forretningsmodeller for å gjøre norsk matforedlingsindustri mer bærekraftig. iProcess har skapt ny kunnskap og teknologikonsepter innen...

Awarded: NOK 34.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Productivity effects in reindeer from changes in human land use

Habitatfragmentering og tap av biodiversitet som følger av menneskelige aktiviteter er en betydelig trussel for jordas økosystemer og deres muligheter til å bidra med økosystemtjenester. De negative effektene av habitattap og fragmentering forsterkes i tillegg av klimaendringer som forringer kval...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFORSK-Skole og samfunn

Forsker? Wow! - Filmserie om det å være forsker

Forsker? Wow! er en filmserie som skal skape interesse og begeistring for forskning og forskeryrket blant unge. Filmserien skal portrettere forskere og aktuell forskning på en spennende og inspirerende måte. Hovedmålgruppen er ungdom som er i ferd med å ta de første beslutningene om karrierevei. ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Meteorjegere: Norsk videokamera nettverk for observasjon av meteorer

I dette prosjektet vil vi utnytte menneskets fascinasjon med astronomiske fenomener og kombinere den med dagens teknologi for å bringe himmelen et lite stykke nærmere barna. Ved bruk av online verktøy, spill og eksperimenter vil vi rette barnas oppmerksomhet mot himmelen og på den måten motivere ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ILLEGAL HUNTING AS A CHALLENGE TO NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT: CONTESTED LEGITIMACY AND RESISTANCE

Veksten i bestander av store rovdyr har medført at forvaltningsregimet har blitt utfordret på ulike måter, inkludert ulovlig jakt. Denne studien hadde som mål å forbedre vår forståelse av sosiopolitiske faktorene som kan ligge bak denne utviklingen. Vi brukte ulovlig jakt på store rovdyr som ekse...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Towards Improved Training and Performance

New technologies, automated devices, and computerized systems have improved the overall productivity and efficiency of systems, nevertheless, have also brought new challenges to individuals and teams. The roles and goals of human within systems have transformed in various dimensions, which requi...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2016-2018

Location: Vestfold

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Hjort Summer School 2016

Hjort sommarskule er ei veke med undervisning for unge forskarar innan marine disiplinar. Den vil foregå på Espegrend feltsaasjon utanfor Bergen, og tema, undervisarar og programmet vil variere frå år til år - og vil bli i regi av Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

New uses and abuses of the seabed. Legal challenges

Prosjektet har som mål å utarbeide en bok på engelsk om temaet "Retten til bruk av havbunnen. Tilgjengelighet, bruk og vern av ressurser på havbunnen". Havbunnen svarer til bakken på bunnen av sjøen eller havet. Flere undersøkelser er allerede blitt foretatt både på og under havbunnen. Bruk a...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance

Konkurransen om kystarealene og -ressursene øker, og forvaltningen må ta hensyn til mange ulike interesser. Samtidig er det viktig å sikre en helhetlig og bærekraftig forvaltning av arealene i kystsonen. I dette prosjektet har vi undersøkt om de metodene som finnes for å kartlegge og verdivurdere...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa