1 projects

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kaupang-undersøkelsen. Nye undersøkelser av Norges første by. Analyse- og publiseringsfasen 2003-2006

I årene 2000-2002 har Kaupang-undersøkelsen, med betydelig bidrag fra Norges forskningsråd, gjennomført utgravninger av vikingtidsbyer Kaupang i Vestfold. I årene 2003-2006 vil det store materialet fra utgravningene bli analysert og publisert av en intern asjonal forskergruppe. Tilblivelsen, eksi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo