2,087 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Støtte til open publisering.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORDIQ

NQCG´s mission is to build the world’s most powerful photonic quantum computers and make them universally accessible and useful for research, business and society at large. To achieve this, we will use quantum technologies which have the potential to fundamentally change computation. The quantum ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Eurostars Project Application: Cloud-based service for mining real-time sensor data

The main activities foreseen as part of the Project Establishment & Support (PES) project comprise: 1. Proper coordination and leadership on behalf of our project consortium. 2. Firmed-up collaboration with our international partner. 3. Allocation of a senior team within Solution Seeker to take r...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

MAE3STRO

Skriving av søknad for Horisont Europa utlysningen Innovation in the Media, HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06. Vi var arbeidspakkeleder for søknaden, med fokus på pilotering.

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NGI Constantine

The next step is to create a new generation of products and services: the Trusted Data Economy, where citizens from all backgrounds will be able to use these products and services while keeping control of their data, without being overridden with the management and protection technicalities. More...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Self-powered functional electronics platform

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe call (topic entitled “Functional electronics for green and circular economy”). The funding will enable ONiO to actively support the coordinating organization and other partners in writing an...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Dreamknit - A revolutionary way of designing knitting patterns

Dagens tilbud av strikkeoppskrifter begrenser ofte kunden til et spesifikt design og garn. Vi ønsker å legge til rette for økt kreativt og gi kunder muligheten å ta mer miljøvennlige materialvalg. Dermed har vi utviklet Dreamknit, en innovativ webapplikasjon der strikkere kan kjøpe strikkeoppskri...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Self-powered wireless sensors for IoT applications in outdoor environments

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Eurostars call. The funding will enable ONiO to lead the preparation (building the consortium, writing and submission) of a solid proposal in challenging R&D topics and pitched towards a competitive Europe...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

First Wireless Internet of Things (IoT) solution for the maritime and offshore industries

The maritime and offshore industries are facing a strong need for full connectivity onboard and between vessel and land to harvest the full benefits of digitization and Internet-of-Things (IoT) trends. ScanReach has developed a game-changing IoT platform - mesh network - that, for the first time,...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Intelligent Ship Transport Systems

Skipsfarten spiller en global og ekstremt viktig rolle, ettersom nærmere 90% av verdenshandelen går på kjøl. Dette inkluderer essensiell last slik som mat, drivstoff og medisinsk utstyr. Imidlertid er det også en relativt liten sektor. Det er bare rundt 100 000 skip større enn 100 bruttotonn i in...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SentiBlocks – modular sensor fusion for autonomous operation and robot systems

Dagens utviklingen av roboter og autonome systemer vokser raskt og går inn i en økende antall markedssegmenter, fra transport og landbruk til gruvedrift og produksjon. Intelligensen til autonome systemer og roboter avhenger kritisk av evnen til å smelte sammen data fra flere sensorer for persepsj...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115480 Minimally Invasive Installation of Pipeline Asset Strain Sensors

Målet vårt er å levere banebrytende utgravning, inspeksjon og sensorinstallasjon på vannrør. Prosjektet vil utvikle en robot for å automatisere påføring av belastnings- og temperatursensorer på veggene i vann- og avløpsrør. Disse sensorene genererer dataene som kreves for å forutsi driftssvikt fo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Realising the shared electronic health record: a multi-site study of a national pilot implementation

Fra våren 2022 innføres én felles elektronisk pasientjournal (Helseplattformen) for alt helsepersonell (sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister), samt for innbyggere i Midt-Norge. St Olavs hospital og Trondheim kommune er først ut, deretter følger Helse Nord-Trøndelag høsten 2022, og...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Stily - Conduct pilot projects to implement Stilys personalization algorithms in existing value chains and measure the effects.

Tjenesten Stily kombinere stylister og maskinlæring for å skape en personalisert kjøpsopplevelse av klær på nett Stily presenterer færre, mer personaliserte kjøpsvalg til forbrukere som ønsker å kjøpe klær på nett. Målet er å skape en kjøpsopplevelse som er mindre overveldende og reduserer sja...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Techforgood AS, PolarEdge - An open IoT Edge Platform fast-tracks your connected operations

I det kommende bærekraftige og digitale samfunnet, kobler nye tjenester i smarte byer, smart jordbruk og smart energi sammen mange enheter, som krever store mengder dataoverføring ved lav ventetid. For å takle utfordringene blir edge computing en lovende løsning. Edge computing er en naturlig utv...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Li-Tech - An early warning system to prevent battery-related fires at waste facilities.

Mottaksstasjoner for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) opplever hyppige branner. Samtlige antas å være direkte relatert til ikke-identifisere litium og litiumion-batterier. Dagens avfallshåndtering ved mottaksstasjoner for EE-avfall foregår manuelt, hvor all elektronikk som inneholder b...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115437 Safe and High-efficiency well drilling using advanced autonomous pressure control and monitoring

Dette prosjektet tar høyde for å løse gjenstående utfordringer med dagens teknologi for å muliggjøre pålitelig, automatisert trykkstyring med høy-ytelse. Konkret vil prosjektet forbedre håndtering av mulige system- og operasjonelle feil, som utstyrsfeil, sensorfeil, menneskelige feil og nedihulls...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

For å nå hovedmålet om å øke antallet deltakelser fra Agder samt regionens returandel i HE sammenliknet med H2020, har det etablerte regionale EU-nettverket Horizon South Norway (HSN) engasjert et knippe toneangivende aktører fra FoUoI, offentlig sektor, næringsliv og sivilt samfunn. Dette tverrs...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

VQ4MedicS: Video Quality Assessment and Enhancement for Pre-Hospital Medical Services

Den nye nasjonale nasjonale helse- og sykehusplanen 2020-2023 (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) sier at topp moderne teknologi bør utnyttes, og prioriteringer bør tas for å sikre bærekraftige og økonomisk levedyktige løsninger som oppfyller kjerneverdiene i det norske helsevesenet. Plane...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A Novel Soil Monitoring System securing Soil Quality for farmers utilizing advanced sensors

Agriculture is the sector most affected by the climate change and is extremely vulnerable. Higher temperatures reduce crop yields which will threaten global food security. Climate-smart agriculture will help to ensure food security and boost productivity. Focus on developing innovations will decr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

STUD: EdYou - Scaling Individualized Learning

EdYou er et læringsteknologiselskap som utvikler en digital plattform for individuelt tilpasset læring i storskala. Hensikten med løsningen vår er å samle strukturert data fra sentrale aktiviteter i undervisningen, analysere og bearbeide informasjonen, for deretter å kunne presentere verdifull in...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

AI-powered Forecast for Harmful Algal Blooms

Eutrophication of water bodies and global warming in Europe are contributing to the increment of cyanobacteria to excessive levels, causing Harmful Algal Blooms (HABs). Cyanobacteria are very well-known producers of secondary metabolites that very frequently are toxic to humans and other organism...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Application for support to apply for the EIC Accelerator, Step 2

The Ludenso Platform Our educational technology solution is called the Ludenso Platform. It allows editors to enrich physical books with digital content at ease and at scale, with no coding required. The publishers are subscribing to our platform as a Platform As A Service. This enables them to p...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Semi-autonom navigasjon for maritim næring

I prosjektet utvikler vi en prosjektskisse mot Horisiont Europa for et konsept på semi-autonom navigasjon for skip. Det er en RIA, hvor vi utvikler grunnleggende nye metoder på flere sammenhengende felt: Nye metoder for multi-modal persepsjon, nye metoder for å bedre skalere og distribuere proses...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Multi-sensor technology for continuous healthcare monitoring based on self-powered, wireless sensors

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe Doctoral Networks (Industrial Doctorates) call. The funding will enable ONiO to lead the preparation (building the consortium, writing and submission) of a solid proposal in challenging R&D ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

PakkeTaxi - Grønn og effektiv mobilitet for varer og tjenester

Mens gatearealer omprioriteres for å tilrettelegge for at flere reiser klimavennlig og byrom oppgraderes for opphold og mer byliv, opplever noen grupper at tilgjengeligheten i byene både blir mer utfordrende og tidkrevende: de som skal holde byene i gang med varer, tjenester og service. Hvordan k...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

STUD: Medretur - Efficient, secure and sustainable disposal of discarded medications

Den beste måten å kvitte deg med medisiner på i dag, er å møte opp personlig på et apotek og ta kontakt med de ansatte der. Dette er tidkrevende, ineffektivt og lite praktisk både for deg og for de ansatte. Mange tyr dermed til den enkleste løsningen, som er å kaste medisinene i søppeldunken elle...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Future Platforms for the Edge

The Omnibus project will remove interoperability barriers and security concerns to realise the full benefits of the cloud continuum. It will encourage and enable greater uptake of cost-effective, environment-friendly, and innovative cloud, edge, and IoT solutions in Europe. Omnibus focuses on dis...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Weightless camera ADI/SDK

Prosjektet omhandler utviklingen av et solid API og SDK til Muybridge's kjerneteknologi for å kunne levere sensorteknologi inn i flere vertikaler, og utnytte potensialet til det fulle. Dette vil åpne opp for en OEM/lisensierings forretningsmodell i enkelte vertikaler som kan sammenlignes med sel...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

More efficient and effective multimodal freight transport nodes

The project will establish a consortium in response to the EU call for proposal HORIZON-CL5-2021-D6-01-07. Collaboration has already started with organisations like: Newcastle University - UK, CERTH -GR, ILIM -PL, Fraunhofer - DE, DLR - DE, NTUA - GR and others. Potential Norwegian partners are,...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken