0 projects

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordområdenes Nye Nervesystem Undervanns trådløst sensornettverk

Den raske utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir nye muligheter for observasjon og overvåking av det marine økosystemet. Nye sensor og instrumenteringsteknologier kan revolusjonere mulighetene for å samle inn kvalitetsdata på et my e bredere spekter av plattformer enn bare...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken