0 projects

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NGI

...

Awarded: NOK 37.1 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-ramme 2023-2024 NILU

NILU er et klima- og miljøinstitutt med lang tradisjon for internasjonal samarbeid innen forskning, utvikling og politikkstøtte. Våre kjerneområder er knyttet til atmosfæreforskning (prosesser i atmosfæren, atmosfære's rolle i Jordens kretsløp, effekter av forurensning som spres gjennom atmosfære...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til OA-publikasjoner i NVE i 2021

Prosjektet søker å dekke inn noe av NVEs kostnader i forbindelse med publisering i open access (OA) - tidsskrifter.

Awarded: NOK 6,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Attributing climate-change induced global glacier mass loss to anthropogenic and natural causes

This project will bring Dr. Ben Marzeion from the University of Bremen to the Department of Geosciences at the University of Oslo to collaborate on a research project on investigating anthropogenic versus natural causes in past global glacier mass loss. Glaciers have contributed more to sea-level...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aerosol, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway

Forskningsinfrastrukturen ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) er en forskningsinfrastruktur som settes opp for forskning på aerosoler, skyer og sporgasser i atmosfæren. Dette er en Europeisk infrastruktur som ble etablert som "European Research Infrastructure Consor...

Awarded: NOK 42.8 mill.

Project Period: 2022-2031

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop on consolidation downscaling for the provision of regional climate information to society - Cordex Consolidate

The research community on downscaling global climate models has traditionally been fragmented and has until now not utilised potential benefits from joint experiences made within empirical-statistical and dynamical downscaling. For instance, while there are two CORDEX whitepapers on dynamical and...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

About EL: Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educati...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Geochronology, geochemistry, and geometry of igneous intrusions at Wallenbergfjellet, Svalbard

The fieldwork in 2022 is a part of my PhD thesis, which aims to address some of the key knowledge gaps present about the High Arctic Large Igneous Province (HALIP) on Svalbard. The High Arctic Large Igneous Province is a prominent feature in the Arctic, with large volumes of magma erupted and emp...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Using SVALGREEN for research and higher education - interdisciplinary cooperation in a Pan-Arctic perspective combining SIOS and GIOS

The SVALGREEN project focus on optimizing the collaboration and thus use of the existing research infrastructures across the largest climatic gradient in the Arctic, between warm Svalbard and cold Greenland, as organised in the long-term SIOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) and GIOS ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

The Timanian Orogeny in Western Spitsbergen

The main goal of the TOWS project is to investigate potential traces of the Timanian Orogeny (ca. 650–550 Ma) in Kongsfjorden, western Spitsbergen. The primary target of the project is the probable continuation of the WNW–ESE-striking Kongsfjorden–Cowanodden fault zone, a several kilometers thick...

Awarded: NOK 93,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Gravity profiling across the Billefjorden Fault Zone, RiS-ID 11832

This project is a part of a 30 ECTS master thesis conducted at the Royal Institute of Technology, Sweden. The fieldwork consists of gravity measurements along several profile lines around the area of Billefjorden on 20-24 of April 2022. The gravity data will be complemented with magnetic measurem...

Awarded: NOK 55,814

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Geothermal energy media dissemination building on the H2020 GEMex project

Dette forslaget er for oppsøking til ulike deler av det norske samfunnet for å dele resultatene fra EU Horizon-2020 «GEMex»-prosjektet, spesielt fordi mange av resultatene også kan være nyttige i Fastlands-Norge for geotermisk lavtemperatur, og på den norske Hylle for O&G. GEMex var et 4-årig sam...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

From Svalbard to Mars: subsurface investigation of periglacial landforms with the WISDOM/EXOMARS GPR, RiS ID 11854

On June 2023 the ESA (European Space Agency) rover of the ExoMars mission will land on Mars. The missions’ goal is to search for the existence of past life on Mars. Its payload is equipped with WISDOM (Water Ice Subsurface Deposits Observation on Mars), a shallow Ground Penetrating Radar (GPR) ...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Gravity profiling across the Central Spitsbergen Basin

The aim of this project is to produce geological profiles across the Central Spitsbergen Basin in Svalbard, by collecting gravity data and integrating it with existing seismic, borehole and geological data. From the integrated data the location of basins, structural heights and the geometry of th...

Awarded: NOK 50,503

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ETCETERA PES

Writing a HE project proposal called ETCETERA. This is a follow-up proposal of NextGEOSS, (BLB was a partner and continue to maintain the resulting NextGEOSS datahub and platform), The H2020 project ILIAD developing the Digital Twin of the Ocean, and a combination with e-shape, another H2020 proj...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Buskerud

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Permafrost, wildfire, climate change processes, interactions, and feedbacks: co-development of Earth System Models between China and Norway

Arktisk-boreale områder varmes opp mye raskere enn det globale gjennomsnittet. Arktisk-boreale økosystemer er til sammen de største reservoarene av terrestrisk karbon og har lange snødekte sesonger. Prosesser involvert i disse økosystemene har stor betydning for klimaet. Estimert global oppvarmin...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ZechTec: A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics

Den sentrale Nordsjøen (SNS) har vært et viktig område for utvinning av olje og gass i over 50 år. Når vi i de kommende tiår skal redusere karbon-utslipp vil denne regionen spille to viktige roller. Regionen vil for det første by på muligheter for undergrunnslagring av karbon, samtidig som det vi...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

NATURACT – Nature-based solutions for climate change: upscaling landscape-based climate mitigation and adaptation actions

Forskningsprosjektet NATURACT fokuserer på naturbaserte løsninger som middel for å igangsette store omstillinger av arealbruk i sårbare landskap. Ved å implementere naturbaserte løsninger i stor skala får naturen selv være det viktigste middelet for å integrere arbeidet med både klimatiltak for u...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate implications of rapid changes in Asian Anthropogenic Aerosol emissions: Temperature, Hydrological cycle and variabilitY

Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I till...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Søknad om om støtte til å dekke artikkelavgifter for Open Access-artikler fra 2020. CICERO har betalt APC for 5 artikler i 2020.

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)

Geofarer, inkludert jordskred, flom og snøskred, er økende utfordringer i GEOMME-partnerlandene Japan, Sør-Korea og Norge. Klimaendringer forventes å øke frekvensen og omfanget av hendelser i fremtiden, og demografiske endringer samt infrastrukturutvikling øker ytterligere samfunnsmessig eksponer...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaNinja- en fotonovelle om klimaforskning i tre deler

I was told only to fill in the economic part of the report.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic ecosystem impact assessment of oil in ice under climate change

Klimaendringer gir redusert isdekke i Arktis og åpner opp sårbare Arktiske områder og økosystem for olje- og gassutvinning, samt nye potensielle transportruter. Petroleumsutvinning kan medføre uhellsutslipp av olje og er derfor strengt regulert av myndighetene. Selskaper som ønsker lisenser må få...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FORSTERKNINGSMIDLER-COMFORT

Dette prosjektet økte effekten av H2020-prosjektet COMFORT i Norge gjennom målrettede aktiviteter. COMFORT står for “Our common future ocean in the Earth system - quantifying coupled cycles of carbon, oxygen, and nutrients for determining and achieving safe operating spaces with respect to tippin...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Assimilating infrasound data for multi-decade constraints on middle atmosphere wind and temperature

In a recent study, NORSAR researchers worked with University of Reading colleagues on what became the first paper demonstrating that middle atmospheric winds estimated from infrasound data can be assimilated into atmospheric models. This groundbreaking study was published after peer-review, with ...

Awarded: NOK 83,660

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Ocean Data Dojo - Building competence in FAIR data management in marine research and citizen science

The Ocean Data Dojo will engage experts in Arctic data collection in ocean sciences, Citizen Science for Arctic communities, and scientific data management. The aim is to develop a joint understanding of the current practices and gaps in the data delivery chain from research driven ice-ocean obs...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental impact of Methane seepage and sub-seabed characterization at LoVe - Node 7

Vi lever i en kritisk tid i vår historie på grunn av trusselen fra de hurtige klimaendringene. Forskere og myndigheter har fokusert mye av sin tid og energi på å takle de menneskeskapte utslippene av karbondioksin (CO2). Men vi bør ikke miste metangassen (CH4) ut av synet, da denne klimagassen er...

Awarded: NOK 18.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Geo-Solve - Representative 4D geological digital models to reduce risks in construction projects

Below ground (subsurface) conditions are a major cost and time hazard of any construction project. Competitors’ approach has been to use expensive and time-consuming equipment, as RADARs, to build 3D subsurface models or Geographical Information Systems, that mainly offer 2D surface information, ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i Norge

Dette prosjektet har til hensikt å øke virkninger og effekter av prosjektresultatene fra H2020 prosjektet SAFEWAY i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt å forbedre evnen t...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Adapting new concepts towards a multi-hazards platform for Oslo

Prosjektets hovedmål er å utvide bruken av resultatene fra TURNkey, et EU-prosjekt ledet av NORSAR i perioden 2019-2022. En ny generasjon Decision Support Systems (DSS) relatert til jordskjelv fare og risiko ble utviklet i TURNkey prosjektet. I dette prosjektet undersøker vi hvordan metodene kan ...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus