0 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Helseinnovasjonskonferansen 2021 i Førde - fremming av tverrsektorielt samarbeid, verdiskaping og innovasjon.

Den demografiske utviklinga i distrikta gjer at helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Helsesektoren er avhengig av å ta i bruk teknologiske løysingar for særleg å kompensere for fråflytting, store avstandar og ein aldrande folkesetnad. Både nasjonale og regi...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: WC hoop

"Nå klarer jeg meg alene på toalettet" «WC bøylen gjør at jeg klarer å ta av og på klærne selv og slipper å vente til hjelpen kommer». Toaletthjelpemidlet WC bøyle skal utvikles for å hjelpe mennesker med balanseproblemer for å oppnå selvstendighet i toalettsituasjonen. Et liv med skade skal også...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 3 - a national biobank infrastructure

Biobank Norge (BN) ble etablert i 2010 som en infrastruktur for optimal bruk av biobankressurser i et konsostium med likeverdige partnere; NTNU (koordinator), Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Folkehelseinstituttet (FHI), de fire regionale helseforetakene, Oslo universitetssykehus (OUS) og...

Awarded: NOK 41.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to the World of Work for Students with Disabilities in Higher Education

Høyere utdanning er blant nøkkelfaktorer for å fremme arbeidsdeltakelse. I Norge opplever hver femte student med funksjonsnedsettelse at støtten de får gjennom det offentlige hjelpeapparatet og utdanningsinstitusjonene er utilstrekkelig. Forhold i studieomgivelsene kan utgjøre usynlige og konkret...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing a cost-effective production of a novel omega-3 based advanced medical nutrition therapy product for international markets

“Medical nutrition therapy” (MNT) is the use of specific nutrition services for the nutritional management of patients suffering from a disease related malnutrition, illness, injury, or condition. It involves the assessment of the nutritional status of the patient and the relevant nutritional int...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

European Meta-platform for Effective Research and Care in the Context of Multi-morbidity

Work in this project is geared towards submitting to the H2020 call. This includes all the meetings with the consortium, as well as with work package teams while writing the proposal. From our centre, seven researchers are involved, including a clinician, statistician, and computing sciences and ...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart t-shirts for an Easier LiFe

Hovedmålet med SELF er videreutvikling og uttesting av et så-kalt smart t-skjorte som vil ha flere innebygde sensorer som måler hjerterate, pustefrekvens, kroppstemperatur og aktivitet. På sikt kan en slik t-skjorte være med på å hjelpe eldre til å ta vare på sin egen helse og fremme livskvalitet...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sammen om god oral helse hos barn og ungdom utsatt for vold og overgrep – et prosjekt fra Statens Barnehus.

Vold og overgrep i barndommen kan føre til alvorlige helsemessige konsekvensene. Effekten av vold og overgrep på den orale helsen til de utsatte barna et lite utforsket området, men de få studier på dette temaet viser likevel at barn med volds- og overgrepserfaringer har dårligere munnhelse enn b...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WISE project: Wireless self-powered technology for continuous and accurate smart sensing

ONiO AS is a company focused on bringing self-powered battery free technology to the IoT market. The company is dedicated to empowering the innovative sensor and data driven transformation by developing and manufacturing innovative smart sensors and radio technology as ultra-low power solutions n...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Watching the risk factors: Artificial Intelligence and the prevention of chronic disease

WARIFA The aim of WARIFA is to gain knowledge on the basic requirements of early risk assessment, prevention and intervention in individual citizens and to provide a framework to design intervention strategies based on artificial intelligence and big data technology. The ultimate goal is to empow...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Industrialization and clinical testing of NeoDoppler – a novel system for neurological monitoring of high-risk infants

NeoDoppler is a novel, non-invasive method to monitor cerebral blood flow continuously. By recording and analyzing the cerebral circulation in different depths of the brain simultaneously, the timing of medical interventions can be optimized. The NeoDoppler probe is operator independent and can b...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) legger til rette for årlige møteplasser som samler fagpersoner, brukerrepresentanter og andre involvert i lærings- og mestringsarbeid. Foreløpig konferansetittel er Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter. Arrangeme...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til aktiviteter innen H2020 i 2020 på VID

VID har to sentre for sine phd-programmer; Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP), og Senter for misjon og globale studier (SMG). Phd-studentene ved VID er tilknyttet ett av disse sentrene, i tillegg til at sentrene har et utstrakt og integrerende samarbeid med fagmiljøene på tvers av V...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Helse- og Helseteknologi

Helse i en global sammenheng er bredt område med mange utfordringer, og kobling av, og innføring av ny teknologi, vil bli helt avgjørende for å løse morgendagens utfordringer. Det er et generelt behov for effektive helse- og velferdstjenester, både lokalt, regionalt og internasjonalt. En går inn ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine Research and Business Innovation Platform and Marine for Health Regulatory Seminar (seminar is free and open to public)

With the growth in ageing population, the burden of disease is increasing, as are the associated healthcare costs. There is a need for cost-effective and feasible treatments for prevention and treatment of disease. Marine products hold a great potential. Marine organisms produce biologically acti...

Awarded: NOK 81,099

Project Period: 2019-2020

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Establishment of a large volume production and clinical testing of the next generation continuous cerebral circulation monitoring device.

One in ten children are born prematurely. Pre-term children have large fluctuations in cerebral blood flow, increasing the risk of brain damage substantially (>50% for pre-terms born before week 28). To avoid brain damage, there is a strong need for continuous cerebral circulation monitoring. Neo...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SmartSense: Self-powered multi-sensor technology for on skin continuous and accurate sensing with wireless communication

ONiO AS is developing and manufacturing innovative smart sensors and radio technology as ultra-low power solutions not requiring a battery, disrupting the world of smart sensing. ONiO's key roadmap product is a wireless micro-controller with energy harvesting (ONiO.zero), capable of multi-sensor ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publisering OUS med regnskapsførte kostnader 2018

OA-publisering der OUS har hatt APC-kostnadene i sitt regnskap.

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Clinical testing and establishing high level production of a novel ultrasound sensor for monitoring of diaphragm and respiratory rate

The diaphragm is the main muscle of breathing, contributing to 70-75% of the volume of air brought into the lungs in a single breath in normal, healthy people. As such, respiratory problems and failure can be directly linked with diaphragm dysfunction. However, monitoring of the diaphragm is not ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skap Gode Dager: Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune

Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune Lokale tendenser for Drammen samsvarer i stor grad med nasjonale og globale psykisk helse- og rusutfordringer. Selv om nordmenns helsetilstand er god sammenliknet med andre deler av verden, er psykiske helseplager en stor og økende ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Enabling sustainable public engagement in improving health and health equity

Overalt møter vi påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre av hensyn til sin helse. For å ta velinformerte beslutninger må vi være i stand til å kritisk vurdere hvor pålitelige slike påstander er. Det er viktig at tenåringer lærer å tenke kritisk om helse og ta informerte beslutninger etter ...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing HIV broadly neutralising antibodies as a prevention product for global access through antibody half-life extension engineering.

Så mange som 1,8 millioner mennesker blir smittet med HIV hvert år og opptil 30% av disse er unge kvinner og tenåringsjenter i Afrika sør for Sahara. I tillegg er India ett av landene i verden med størst pågående HIV-epidemi med opptil 80,000 nye smittede hvert år. Inntil en vaksine er utviklet, ...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop for forskernettverk for digital legemiddelhåndtering

Stortingsmelding 28 (2014–2015) «Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse», konkluderte med at helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022, som understøtter det overordnede målbildet for Stortingsmelding 9 "Én...

Awarded: NOK 48,252

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia

Demens utgjør en stor global utfordring. I EU har de årlige kostnader knyttet til demens blitt estimert til 160 milliarder euro. Utgiftene forventes å øke med en aldrende befolkning. Demens fører til kognitiv svikt og funksjonstap. I tillegg rammes om lag 90 % av personer med demens av søvnproble...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til aktiviteter innen H2020 i 2019 på VID

Det er viktig for VID å jobbe med en bredspektret kompetanseheving. Dette inkluderer forskere, forskningsadministrasjonen, samt øvrig administrativt personale. Aktuelle forskere vil bli oppfordret til å søke om Marie Sklodowska Curie-stipend, og vi vil også søke om COST action-funding til nettver...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Et lite vingeslag for en mer helsefremmende tilnærming til ungdoms psykiske helse folkehelsearbeidet

«Vi blir helt dårlige av å svare på spørsmålene om psykisk helse i Ungdata!», uttrykte flere ungdommer på en samling for elevrådene i de videregående skolene høsten 2017. Som folkehelsekoordinator presenterte jeg resultater fra Ungdataundersøkelsen, og viste grafer på hvordan «depressive symptome...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

29th conference of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS)

Fra 4-7. september 2019 var Norge vertsland for den 30. forskningskonferansen for organisasjonen The European Network of Teratology Information Services. ENTIS (European Network of Teratology Information Services) ENTIS er en europeisk organisasjon med medlemmer fra 21 land, også utenfor Europa...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Health Informatics på EHiN 2019

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i år arrangere Conference of Scandinavian Health Informatics (SHI) under EHiN i november. Gjennom et av sporene på EHiN skal vi presentere relevant norsk og utenlandsk forskning innenfor e-helse. Vi har tror dette forskningssporet blir en viktig møtepla...

Awarded: NOK 95,727

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Self-Learning and Interoperable Approaches for Oncology patients' Quality of Life Improvement via Artificial Intelligence based Monitoring

PROJECT CONCEPT (MyData – Interoperability – Data Security – PROMs and PREMs – Quality of life) The key to health system transformation lies in turning wellness into a system where the individual, instead of care providers, is at the core. This means encouraging individuals to adopt an active r...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo