0 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Insitutional collaboration on CO2 research actions between Norway and China (RANC)

Prosjektets formål er å legge grunnlag for et mer langsiktig samarbeid mellom SINTEF Energi (Norge), og to kinesiske universiteter, Tsinghua universitetet i Beijing og Zhejiang universitetet i Hangzhou. Oppgavene er knyttet til CO2-fangst og CO2-transport, spesielt innrettet mot to teknologiske o...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing of CO2 with solid, enzyme inspired non volatile sorbents.

I dette prosjektet forsøker vi å lage materialer som kopierer naturens måte å fange inn CO2 på. Fotosyntese er en av naturens største og viktigste prosesser. Det første trinnet i denne prosessen er en svært selektiv innfangning av CO2 fra atmosfæren. Denne CO2 fangsten gjøres av enzymet RuBisCO....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel membrane contactor using ionic liquids for pre-combustion CO2 capture

The project entitled MCIL-CO2 - Novel membrane contactor using ionic liquids (ILs) for pre-combustion CO2 capture, aims to develop an environmentally friendly and energy efficient new solution for CO2 capture from pre-combustion power plant emission. In a pre-combustion process, CO2/H2 separation...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Cross-Atlantic Combustion Modelling, Programming and Simulation

-

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Dual phase membranes for CO2 separation in power generation

To-fase-membraner bestående av smeltede karbonater i en matrise av faste porøse oksider er fremstilt og undersøkt ved elektrokjemiske metoder og fluksstudier. Den totale ledningsevnen av smeltefasen i en inert keramisk matrise ble målt og de partielle ledningsevnebidragene bestemt fra elektromoto...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Better and more intelligently formulated CO2 absorbents

Hovedmål med prosjektet er å utvikle en modell for prediksjon av aminløsningers affinitet for karbondioksid kun basert på strukturformler og basisdata for disse. Dette vil kunne bidra til raskere og bedre kunne vurdere slike molekylers potensiale som fangstvæsker uten å måtte utføre et utstrakt o...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Experimental investigation of selected thermophysical properties of CO2 mixtures relevant for CCS

-

Awarded: NOK 26.0 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

SOLVit SP4 Educational Programme

Hovedmålet for prosjektet er å bygge kunnskap og teoretisk basis for en forbedret prosess og teknologi for CO2 fangst, og å utdanne topp kvalifiserte personer for norsk industri og forskning. Prosjektet konsentrerer seg om egenskaper til absorbenter i løsning (solvents). Likevektskonstanter og ik...

Awarded: NOK 26.4 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

A model for the natural vortex length in centrifugal separators

The aim of this project is to formulate a knowledge-based model for the "natural vortex length" in reverse-flow centrifugal separators, to replace the well-known and much used, but seriously inadequate, empirical model of Alexander from 1949. The "natural vortex length" is the length between the...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Development of hybride membrane materials (mixed matrix membranes) for separation of aggressive gases

As one of very few research group around the world, MEMFO (=Membranforskning) research group at Institute of Chemical Engineering, NTNU, has for about ten years worked on the development of stable membranes for the separation of aggressive gases such as Cl2 or HCl from gas mixtures. Both of thes...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industrial Crystallisation and Powder Technology

The aim is to develop knowledge and understanding of how crystallisation parameters influence the final particle characteristics and how to control bulk properties through the crystallisation step. The extent of nucleation, crystal growth, and agglomerati on determine the size and shape of the re...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Demonstration of AZEP Reactor Module

For year 2004 the project will concentrate on two targets for the Azep demonstration: - production of ceramic components (heat exchangers, MCM membranes, gas distributors and sealing material) ), suitable for testing in the pilot plant through a geometric scale-up sequence to the full-size therm...

Awarded: NOK 19.6 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Ukjent Fylke

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Shearing particle collisions studied by MD

It is proposed to investigate the response of a liquid bridge to a shearing collision by means of Molecular Dynamics (MD) simulations. From various fields there is a keen interest in the liquid bridging that occurs as an equilibrium phenomenon between two closely opposed moist surfaces, and MD i...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Catalytic conversion of biomass producin promising liquid bio-fuels

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vind-hydrogen anlegg på Utsira, demonstrasjon og brukertilpasning

Prosjektet skal ved demonstrasjon, modellberegninger og analyser utvikle en ny anleggstype for effektivisering av fornybar (vind) kraftproduksjon. Bruk av hydrogen og brenselceller som lagringsmetode for elektrisitet er kjernen i prosjektet. Dett er nytt og ikke prøvd ut tidligere. Prosjektpart...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pilotanlegg knyttet til saltkraft-prosjektet

Det etableres et pilotanlegg for saltkraft ved Aura kraftverk, som i første omgang etableres med en enkel membranmodul, og som vil være tilrettelagt for vesentlige utvidelser etter hvert. Statkraft og SINTEF vil være aktive i arbeidet knyttet til forsknin g og utvikling av membraner og annet utst...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energi-og kostnadseffektiv vannbåren varme i moderne boliger

Prosjektet skal utvikle innovative systemløsninger og produkter for vannbåren varme i moderne boliger som gir høyere energieffektivitet og lavere totalkostnader enn dagens løsninger og produkter. Prosjektet inkluderer tre FoU-oppgaver: Utvikle energi-og kostnadseffektive heteflater. Utvikle løs...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Operation of chemical plants in unstable operating regions

I prosjektet skal vi se på muligeten til å bruke tilbakekoblingsprinsippet til å operere kjemiske prosesser i nye og bedre driftspunkter. Vi tror prosjektet har meget stort potensiale. <.zeta.>rsaken til dette er at man tradisjonelt i kjemisk (og annen) i ndustriikke har forståelse for at man med...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Advanced catalyst/reactor systems for conversion of hydrocarbons to hydrogen for fuel cells

The objective of the project is to demonstrate space and energy efficient small-scale reactor systems for production of hydrogen for fuel cells from hydrocarbons. Possible applications range from stationary power systems for distributed energy production to on-board hydrogen production in fuel ce...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage