0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Changes and Zoonotic Epidemiology in Wildlife Systems (ZEWS)

Bacillus anthracis kan, under egnede miljøforhold, infisere nye verter fra et jordreservoar i over fem år. Nye verter blir infisert av beite der andre verter tidligere har dødd, og får dette implikasjoner for epidemiologien. Dette er påvist gjennom feltstudier gjort i Namibia ved Etosha Ecologica...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Applying a new demographic framework to understand and project consequences of climate change in size- and age-structured populations

I dette prosjektet har vi studert hvordan størrelses-strukturerte populasjoner vil påvirkes av klimaendringer, basert på langsiktige data for gjedde (Windermere, England) og ørret (Mjøsa/Gudbrandsdalslågen). For mange arter er størrelse en viktig faktor som påvirker overlevelse, reproduksjon og ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Invasive seaweeds in rising temperatures: impacts and risk assessments

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Microorganisms in the arctic: major drivers of biogeochemical cycles and climate change

Arctic soils are currently the focus of intense research due to their recognized vulnerability to climate change, in particular with respect to the unknown consequences of warming on the enormous carbon reserves that are currently sequestered in permafros t. In order to understand how carbon proc...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Participating Arctic Frontiers: Emerging leaders 2013

Bridging gap between academia and corporative sector is a challenging, but crucial task. In my work, I study the interface between ecology, evolution and economics, and along three main avenues: (i) The interplay between ecology and evolution, that is, ec o-evolutionary dynamics (ii) Bio-economic...

Awarded: NOK 26,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers Emerging leaders 2013

My main work is on the interaction of institutions and natural resources, especially the role of informal institutions, such as social norms, cultural values and identity considerations, and how these interact with formal institutions, such as governmenta l policy. I am closely involved in the pr...

Awarded: NOK 26,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC-Stenseth Red Queen coevolution in multispecies communities: long-term evolutionary consequences of biotic and abiotic interactions

Et kjernespørsmål som fortsatt står ubesvart innen evolusjonsbiologi er spørsmålet ?hva er den relative viktigheten av biotiske og abiotiske faktorer i å forårsake evolusjon av arter i et økosystem??. Vårt prosjekt undersøker dette spørsmålet og kobler det opp mot Van Valens klassiske Rød dronnin...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Aqua Genome project

WP 1-3 torsk: Vi har laget et mer fullstendig referansegenom av atlantisk torsk, gadMor3. Genetisk forskjell mellom bestander av torsk er liten (men eksisterende) utenfor inversjonene. Dermed er det nye assembly avgjørende for å finne viktige regioner for tilpasning. Foreløpige analyser viser at ...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Promiscuity and the Evolution of Cooperative Neighbourhoods

A striking but unexplained pattern in biology is the widespread promiscuity in socially monogamous species. Although females commonly solicit extra-pair copulations, the adaptive reason has been elusive. We use evolutionary modelling to show that females benefit because extra-pair paternity incen...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Biodiversity dynamics and tipping points in our future freshwater ecosystems

Den norske andelen av prosjektet har vært beskjeden, 666 000 totalt fordelt primært på 2013 og 2014. For dette beløpet er to personer lønnet i forskerstilling for å samle og analysere relevante data. Vi har fokusert innsatsen på 2 hovedtema relatert til diversitet av dyreplankton i innsjøer, side...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Natural reservoir for Piscirickettsia salmonis in Norway and Chile.Establishing research cooperation between Norway and Chile.

Norway and Chile are the two leading countries for production of farmed salmonids in the world, and they share many of the same requirements for a successful industrial production. However, they also differ in many factors that may influence on the produc tion success. Salmonids do not occur natu...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Characterisation of novel peptide ligand-receptor complexes in plants

Funding of the proposed research exchange will contribute to the two partner's aims to extend and consolidate knowledge on peptide ligand-receptor interactions regulating root meristem stem cell maintenance and floral abscission. More specifically we want to establish a collaboration to utilize ...

Awarded: NOK 67,183

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Experience-induced synaptic plasticity and network activity in visual cortex

I prosjektet har vi undersøkt hvordan bearbeider hjernen sanseinformasjon og omformer disse til minner. Det finnes ulike former for læring som involverer forskjellige hjerneområder, men felles er at det skjer strukturelle og funksjonelle endringer i kontaktpunktene mellom hjernecellene slik at mi...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of nanoparticle based therapies against tuberculosis in the zebrafish model.

Mycobacterium tuberculosis (M.tb), the cause of tuberculosis (TB) infects one-third of the world population, one person per second, and kills about 2 million people per year. The only effective therapy, using antibiotics, is being challenged by increasing antibiotic resistance. It has been shown...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

3D protein structure, active site structure, and function of metallo- and radical proteins

Forskning gjort av Metallproteingruppen på IBV, UiO (med Raman instrument på KI og elektronspinnresonans (EPR) instrument på FI ved UiO), og ansatte på den Norsk-Sveitsiske strålelinjen (SNBL) i Grenoble, Frankrike, har gjennom de siste årene tatt en ledelse i å utvikle og bruke én-krystall spekt...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Developing methods for study of redox proteins by combining synchrotron radiation (e.g. crystallography) and single-crystal spectroscopy

Forskningen i Metalloproteingruppen på IBV Seksjon for Biokjemi og Molekylærbiologi (BMB) (med Raman instrument på KI og elektronparamagnetisk resonans (EPR) instrument på FI) ved UiO og ansatte ved Svetsisk-norske strålelinjen (SNBL; BM1 ved ESFR, Grenoble) har gjennom de senere årene ledet an i...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

X-cell parasites: an emerging threat to marine fish

X-celler ? parasitter i fisk Parasitter og deres virkning på økosystemer har fått lite oppmerksomhet, men nå viser nye DNA sekvensdata en ny og ukjent diversitet. De siste 10 årene med forskning har avdekket et stort artsmangfold blant eukaryote mikroorganismer som vi ikke kjenner biologien ti...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

An experimental evaluation of fisheries induced evolution and its consequences

I landbruket tar man vare på genene til de beste dyra. I fiskeri er det ofte omvendt: vi fanger gjerne de største fisker, men dermed fjerner også de genene som gjør fisken stor. Over tid vil slikt selektiv fiske føre til fiskebestander som er genetisk tilpasset til å begynne reprodusere tidlig i ...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Viral mediated manipulations of beta-adrenergic receptor subtypes modulate fear conditioning.

Memories are formed through changes in synaptic transmission in specific brain circuits. Evidence points to amygdala, and specifically its lateral nucleus (LA), as a key site of synaptic plasticity underlying fear conditioning, a leading model for studyin g neurobiology of emotional memory. In fe...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Identification of novel peptide ligand-receptor pairs in plants

Funding through DAAD will contribute to the two partners' joint aim of understanding the importance and function of receptor-ligand pairs in plants. More specifically we want to establish a collaboration combining the genetic approach of the Aalen lab, Un iversity of Oslo, with the biochemical ap...

Awarded: NOK 78,775

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Mei-Yu Chang

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Reidar Anderson

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Rommel H. Maneja

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

MicVirEcolHotSprings- Toppfinansiering av Marie Curie forsker

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

toppfinansiering til Fp7 People Marie Curie Action IEF grant Dr. Giorgio Zoppellaro

Marie Curie Action IEF grant Dr. Giorgio Zoppellaro need extra money to at least get Lønnstrinn 57 and 58. Dr. Giorgio Zoppellaro was earlier 2007-2008 at Lønnstrinn 57 at Univ of Oslo, but was forced down to Lønnstrinn 54 as an IEF, as founding is to low from a IEF MCA grant. The aim of the...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sea Lice Research Centre - A Centre for Research-based Innovation on sea lice control

Sea Lice Research Centre har vært en SFI fra september 2011 til august 2019 og er et verdensledende forskningsmiljø på lakselus og lignende parasitter. Universitetet i Bergen har vært vert for SLRC, med Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som akademiske part...

Awarded: NOK 79.6 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection and comparison of cell separation processes in plants

Planter har mekanismer for å frigjøre organer når disse har tjent sin hensikt. Men selv om dette er naturlige prosesser fører for tidlig felling av blader, blomster, frø og frukt til store avlingstap (5-20%) i viktige landbruksvekster (f.eks. raps, soya, vindruer, julestjerne) over hele verden. E...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Xiao Xi, kinesisk statsstipendiat 2011/12

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Neural processing and plasticity in cortical circuits of behaving animals

Hvordan kan hjernen være stabil nok til at minner kan lagres i årtier, men samtidig ha evne til endring i så stor grad at vi kan lære nye ting hele livet? Dette er et paradoks og et av de uløste spørsmål innen nevrovitenskap. En modell for å studere hjernens evne til endring, hjerneplastisitet, e...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fisheries induced evolution in Atlantic cod investigated by ancient and historic samples

I dette prosjektet har hovedmålet vært å kvantifisere de evolusjonære selektive effekter som industrielt fiske kan ha hatt på torsk, hvor vi sammenligner sekvenseringsdata fra historiske prøver med nålevende bestander av torsk. De historiske prøvene er fra det 20. århundre samt fra begynnelsen av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo