0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Selektiv behandling mot Strongylus vulgaris - risikoer og muligheter H1547-097

Utvikling av resistens mot anthelmintika er en trussel mot hesters helse og velferd. Derfor er det viktig for hestenæringen å bruke bærekraftig praksis for parasittkontroll for å minske den negative helsepåvirkningen av parasittinfeksjoner. For å bremse utviklingen av resistens har restriktiv bru...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin? - H1447014

Du kanske har hört talas om silosyke/polyneuropati på häst? Hur flera hästar i samma stall har börjat snubbla med bakbenen, de hårdast drabbade hästarna har gått omkull, blivit liggande, och fått avlivas? Det är så den fruktade nervsjukdomen »acquired equine polyneuropathy», AEP ser ut. Ingen vet...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll - H1447051

Målet var å undersøke ledd etter bakterier har kommet inn i sirkulasjonen på føll. Føll hadde blodkar som gikk inn i vekstbrusk slik at bakterier kunne binde seg. Dette førte til infarkt, forsinket forbeining og oppsprekking ved samme mekanisme som osteochondrose. Noen få leddbiter kan skyldes in...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utvidet evaluering av skjeletthelse hos gris ved hjelp av computer tomografi (CT)

Norsvin var i 2008 det første avlslaget i verden til å ta i bruk avansert billeddiagnostisk computer tomografi (CT, CAT-skanning) i utvalget av råner til avl. Bildene ble først brukt til automatisk kvantifisering av kjøtt- og fettprosent, og senere validert for manuell scoring av osteochondrose i...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA NET ANIHWA FareWellDock: Ending tail docking and tail biting in the EU - a pig welfare problem

Kateterforsøket (Nordgreen et al 2017c) viste at en lav dose LPS økte de tre klassisk pro-inflammatoriske cytokinene (TNF-alfa, IL-6 og IL-1beta) i løpet av de føreste to til tre timen etter injeksjon. Dette skjedde samtidig med en markant økning i cortisol. Deretter steg IL-12 som stimulerer hvi...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering til Marie Curie kandidater, ITN-prosjektet SAPRO

Kandidatene det søkes støtte til heter: Mwansa Songe, Shimaa Ali og Amada Perez Oppstartsdato var 011110. Sluttdato er 301014.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal - H1147076

Mage- og tarmlidelser (kolikk) er dessverre et vanlig problem hos hest. Til tross for dette har vi ennå begrenset kunnskap om de underliggende årsaker, noe som er overraskende med tanke på de velferdsmessige og økonomiske konsekvenser kolikk ofte har. I den senere tid har heldigvis flere studier ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!5727 New immunoassay technology for acute phase proteins for all mammals

Gentian's New Immunoassay Technology for acute phase proteins for all mammals is a Eurostars funded project involving Gentian Technology AS, the Swedish University of Agriculture in Uppsala and The scil animal health company GmbH in Germany. The aim of the project is research on the principle o...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Larynx funksjon hos Norsk og Svensk kaldblodstraver - årsaksforhold for dynamisk larynx kollaps assosiert med nakkefleksjon

The horse is an obligate nasal breather, incapable of efficient air transport through the oral cavity. Sporting horses require up to 1500 liters of air/ minute during heavy exercise all of which passes through the nostrils, nasal passageways and nasophar ynx before entering the larynx and therea...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner

Norsk-svensk samarbeidsprosjekt 1) Prosjektet skal kartlegge anthelmintikaresistens hos hestens små strongylider og spolorm i Norge. Til dette delprosjektet brukes ca. 20 store besetninger med ulike raser og bruksområder.. Det tas avføringsprøver, og der etter behandles grupper på 3-5 unghester ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidin hos hest

Våkne hester: Forsøket blir designet som et cross-over studie med minimum to uker wash-out periode mellom behandlingene. De to behandlingene som skal testes er kontinuerlig infusjon av lidokain og dexmedetomidin. NWR blir registrert på umedisinerte hester , så administeres en bolus av legemiddele...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Forskerkongress European Assosiastion for Animal Production - EAAP 2011

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Innlandet

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

El Battawy, Khairi. Egyptisk spesialist 2009

...

Awarded: NOK 19,600

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til den 7. internasjonale veterinær sauekongress 'Sound sheep, safe food, warm clothes and landscape preservation'

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Novel approach to identify vaccine candidates in the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and molecular investigations of mite

An expanded post-doc project is proposed, that will investigate the genetic signatures of mite from a range of Norwegian poultry production facilities. Additional samples from nordic and european locations will be included. Using new genetic markers, such as sequences from Cytochrome Oxidase 1 (...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Why Does Perinatal Lamb Mortality Increase in Norway? (194854)

There has been a substantial increase in lamb mortality in Norway. According to the Sheep Recording System (SRS), stillbirths have increased by 27 % since 2000 (to 4.2 % of lambs born) and lambs dying shortly after birth by 15 % (to 3.2 %). Annual economi c loss due to lamb mortality is estimated...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

RBGRUNPRIM-L-Res.bas.grunnbev.prim.- landbruk

Grunnbevilgning Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 353.8 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Viken

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Collaboration with University of Illinois at Urbana-Champaign - Effect of feeding regime on the ruminant intestinal microbiota

Scientific background: There is no longer doubt of the strong connection between the production systems in the primary industry, the practices in the food processing industry and the public and animal health. Ensiling is a normal practice for the conserva tion of grass in Norway. Using silage pro...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A node of the FUGE platform for proteomics at the Biotechnology Centre of Oslo

Specialized proteomics service will be provided by the node at the Biotechnology Centre of Oslo for i.) quantitative proteomics ii.) clinical proteomics, and iii.) cell death proteomics. Quantitative proteomics will be performed either in cell culture by stable isotopic labeling of amino acids du...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE Organic Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning - ANIPLAN

A calf welfare plan will be based on the "Organic Cow Comfort Plan" (developed by Bioforsk Økologisk), as well as an ongoing project at the National Veterinary Institute ("Stockmanship and the human-animal relationship: Its effect on the health and welfar e of dairy calves and young stock") and "...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Storset, Anne Aurora 2007-08 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 127 Assessment of validity of the dairy health recording systems in the Nordic countries (DAHREVA)

The disease control schemes of Denmark, Finland, Norway and Sweden were elaborated in a 1-year NKJ pilot project in 2001 (project number NKJ: 1276). The pilot project suggested three possible main reasons for differences in the numbers of treatment record s: 1) differences in the recording system...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Day blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshunds

Day blindness is a naturally occuring genetic disease in the Norwegian population of wirehaired dachshunds.The disease has also been reported in other breeds, mongrels, human, rats and other species. Hemeralopia in wirehaired dachshund is a retinal disea se where the cones undergo early degenera...

Awarded: NOK 64,023

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonalt seminar "4th International Veterinary Vaccines and Diagnostics Conference, 25. - 30. june 2006"

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Mehmeti, I S&M SOE04/05-48

...

Awarded: NOK 43,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Alestrøm, P Aur05-05 Ikke benyttet. 25000 tilbakeføres i 06

...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kusza Batoriné; S. Ungarn. STP 04/05

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke