1 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New tools and systems for holistic documentation, analysis and learning in vocational training

I fag- og yrkesopplæringen legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver som likner de som gjennomføres i bedriftene og gjennom bruk av simulert virkelighet (AR/VR) samt nettressurser fra bedrifter og bransjer. Store deler a...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland