0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Trygghetsmetodikk for satelittbasert landingssystem for fly

Indra Navia utvikler systemer for Air Traffic Management, og har utstyr installert på mer enn 1400 flyplasser verden over. Systemene våre dekker kommunikasjon, tårnløsninger og landingssystemer. De siste årene har Indra Navia utviklet satellittbaserte landingssystemer, og var de første i verden t...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Organisasjonsutvikling gjennom bruk av deltakende verktøy for endring og læring

Organisasjonsutvikling gjennom bruk av deltakende verktøy for endring og læring Prosjektet omhandler hvordan samarbeid mellom mennesker som jobber mot felles mål skaper et stort potensial for læring og utvikling både individuelt og organisatorisk. Dette potensialet som ligger i gruppens felle...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

SKIE – Smart solar shades

SKIE er en green-startup som fokuserer på å utvikle smarte energiproduserende solskjerm. Den kombinerer solskjerming med energiproduksjon gjennom fange opp solkraft i vinduer. Løsningen kan potensielt spare en betydelig mengde energi som kreves for avkjøling, samtidig som den tilbyr en ny dimensj...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

BiWAS biological sensor verification project

BiWAS sensorsystem består av to sensorer som kontinuerlig måler antallet celler og kjemisk status i drikkevannet. Teknologien fungerer som et tidlig-varslings system der sensorene gir en alarm dersom vannets kjemiske status endres eller antallet celler i vannet øker over et gitt nivå. Sensorene e...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

High performance thermal concrete with bauxite residue for energy storage applications.

Prosjektet har hatt til formål å utforske nye typer betong som egner seg til bruk i høy-temperatur energilagre. En målsetting har vært å kunne gjøre bruk av bauxitt-avfall (betegnet rødslam eller bauxite residue = BR) kombinert med kalsium-aluminat sement (CAC) og tilslaget er norsk olivin-stein....

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Skriving av søknad for Eurostar prosjekt

Dette PES prosjektet dreier seg om å definere og etablere et konsortium for et Eurostars prosjekt, samt å delta i å utarbeide og skrive søknaden om støtte til dette prosjektet. Vedrørende selve Eurostars prosjektet som vi i dette PES prosektet vil søke om støtte til, så dreier dette seg om å utv...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Fibre Rope Mooring

Hovedelementene kan listes som følger: 1. Forskning som muliggjør en detaljert utforming av et fortøyningssystem basert på en kombinasjon av polyestertau, klumpvekter, oppdriftselementer og kjeder for OO Star floaters, to vanndyp (150m og 800m) og to klima (Nordsjøen og tropisk). 2. Forskning bas...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biodegradable Plastics in Demanding Applications

Plast! Et foretrukket materiale i et utall av produkter og anvendelser, men som likevel av de færreste regnes som verdifullt og som til og med skaper store forsøplingsproblemer. Hvorfor da ikke bare kutte ut bruken av plast? En god grunn til å beholde plast er, at på tross av den generelle negati...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effektiv plasmaprosess for desentralisert nitrogenoksidproduksjon fra luft

Nitrogen er avgjørende for plantevekst, og essensielt for å opprettholde verdens matproduksjon. Bruk av organisk gjødsel og kunstgjødsel i jordbruket gir store utslipp, tap av næringsstoffer og forurensing. Nitrogenet som tapes er tapt verdi for bonden og forurensing for samfunnet. Kunstgjødsel e...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES BiWAS H2020 posisjonering

Etablering av teknologi for drikkevannsovervåkning. Kobling til samarbeidspartnere for et fremtidig H2020 SME prosjekt.

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied utvikler teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og digestater fra biogassproduksjon. Dette forventes å bli en økonomisk konkurransedyktig prosess for nitrogenforsyning til planteproduksjon som samtidig eliminerer uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsync har utviklet en programvare for datamigrering og -synkronisering som gir 80% kostnadsreduksjon. Planen er å kommersialisere

Dataintegrasjon er oppgaven med å gjøre data fra ulike kilder tilgjengelig i et enhetlig format. Større organisasjoner har mange databaser som det ikke bare er ønskelig å hente data fra, men også holde synkronisert. Kompleksiteten øker gjennom veksten i bruk av skybaserte løsninger, og generelt e...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Integrated silicon thread solar cell

Teknologien for fremstilling av silisium mikrotråd ble utviklet av Professor Ursula Gibson ved institutt for fysikk ved NTNU. Metoden gir en effektiv og skalerbar fremstilling av silisium mikrotråd-solceller, og 50% reduksjon i kostnaden sammenlignet med tradisjonelle metoder basert på energikrev...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hydrogenkatalysator

For å redusere CO2 utslipp og takle global oppvarming er det viktig med en overgang til å bruke hydrogen som energibærer. Dette prosjektet fokuserer på å utvikle en katalysator for fornybare hydrogensystemer, som er viktig for grunnleggende bruk innen gasstransformasjoner og energilagring. Kataly...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nytt sikkerhetskonsept i små pantemaskiner

Prosjektet tar frem en ny type pantemaskin for et potensielt nytt stort marked. Det mest spesielle med denne maskinen er at den er fysisk mye mindre enn alle våre tidligere pantesystemer. Dette stiller skjerpede krav til sikkerhetsløsningen i forhold til å beskytte sluttbruker mot eksponering mot...

Awarded: NOK 87,300

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smartbydugnaden Tema i år er Fra ord til handling. Koble - Dele - Nå Samhandling mellom FoU, næringsliv, kommune, stat og samfunnsliv.

Dette er andre året vi arrangerer denne type konferanse for medlemmer av Smarte Byer Norge -Nettverket. Våre arrangementer setter samhandling i fokus og vi har et to dagers program der vi har innelgg fra - inn og utland (USA, Danmark). - kommuner (Bergen, Bodø, Sola+) - Forskning (SINTEF) - ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Scandi Energy slambehandlingsprosess - kommersiell og teknologisk mulighetsstudie

Scandi Energy har utviklet en patentert teknologi for miljøvennlig behandling av organisk avfall. Teknologien er generisk og vil løse særskilte utfordringer i flere markeder og har følgelig et betydelig kommersielt potensial. Teknologien er testet ut i småskala i Norge. Scandi Energy har indentif...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WssTP Brokerage 2018

Etablering av teknologi for drikkevannsovervåkning.

Awarded: NOK 28,571

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research to write a high-quality standard SME phase II application

We plan to use a substantial amount of working hours to conduct proper research prior to submitting the SME phase II application. The purpose of the project is to be granted the funds we apply for, or gain improved knowledge of the application process to increase chances for later applications in...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Verdikjedeinnovasjon ved, børsing av leverings- og henteoppdrag til sluttkunders smartpostkasser generert ved utsjekk fra netthandel

Vi utvikler boxn, morgendagens postkasse som samkjører matleveringer, andre hjembestillinger/pakker og post. Boxn er et låst og temperaturisolert leveringspunkt for plassering istedenfor dagens postkasse. Dette gjør at privatpersoner ikke lenger trenger å være hjemme for å ta imot når leveringen ...

Awarded: NOK 7,837

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

DIP-Design Pilot

DP109 Sustainable opening & closing device for liquid food cartons without use of polymers

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

DIP-Design Pilot

DP139 Demokratisering av boligplanlegging

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smarte Byer Norge -Nettverket på Nordic Edge. Tema i år er samhandling mellom FoU, næringsliv, kommune, stat og samfunnsliv.

Nordic Edge er tredje trinn i "Rakettprosjektet". Rakettprosjektet har som mål å standardisere smartbydata slik at det utvikles flere norske smartbyløsninger. Se mer om Rakettprosjektet på http://www.smartebyernorge.no/rakettprosjektet Trinn 1 var konsensus om standardisering på Smart city semi...

Awarded: NOK 36,205

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoRens – en ny metode for olje/ vann separasjon

CombiPro AS er et selskap som har fokus på å utvikle og levere vannrenseteknologi som har øket rensekapasitet basert på bruk av nanoteknologi. Hovedinnsats er mot bransjer hvor det stilles høye kvalitetskravkrav til behandling av store mengder olje i vann, vann i olje eller partikler i væske. M...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt UAV Traffic Management (UTM)

En himmel full av droner. Når man hører om droneoperasjoner bringes de første tankene til bilder og videoer av en himmel full av droner som bringer pakker, pizzaer eller andre produkter hjem til dem som har gjort et par klikk på internett. Eller det kan være tjenester av nødvendig medisinsk art ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hydrogen Catalyst

Through the research and development preformed under the Industrial PhD with collaborating partners at University of Iceland and at Gøteborg University we are increasing activity and teaming up for a larger European research program on the catalyst currently being used to form Rydberg and Ultra D...

Awarded: NOK 21,600

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kompetanseheving og internasjonal nettverksbygging innen helse

1. Konferansens første dag: E-health, Future skills of the health workforce. Den 18.01.2018 klokken 14.00 -18.40. 2. Konferansens andre dag: Policies for a sustainable health workforce, European funding to support the theme "Health workforce", Good practice projects. Den 19.01.2018 klokken 09.30-...

Awarded: NOK 6,300

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate multiphase flow predictions for long tiebacks and subsea developments

IPN ACCURATE: Nøyaktig prediksjon av flerfasestrømning for lange tiebacks og subsea-utbygginger. For å redusere kostnader og minimere miljøpåvirkning knyttet til utvikling av nye olje- og gassfelt offshore, transporteres gass, olje og vann som en flerfasestrøm fra reservoaret i ett og samme rø...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development of a Field Gradient Sensor (FiGS®) for autonomous subsea vehicles

FORCE Technology Norway (FTN) introduserer en revolusjonerende måte å inspisere subsea strukturer og rørledninger ved å kombinere deres innovative feltgradientsensor (FiGS®) med Autonome Undervannsfarkoster (AUVer) gjennom prosjektet «Development of a Field Gradient Sensor for AUVs». For å møte d...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

Prosjektet tar utgangspunkt i at for å møte mange av våre viktigste samfunnsutfordringer er det behov for at kommunen utvikler sin rolle som samfunnsaktør. Prosjektet vil fokusere på hvordan organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune kan bidra til dette. Dette kan skje gjennom at det u...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken