0 projects

NATURNAER-Natur og næring

Alliances and networks in the strategic development of destinations in the Norwegian tourism industry

The project will focus on three closely related aspects of destination development. Thus, we believe by applying different appraoches to the issue of destination development we will be able to realize the benefits of cross-fertilization between perspectiv es, provide a sounder basis for manageria...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Kundestyrte tømmerleveranser

I prosjektet skal det utvikles verktøy og kunnskap for økt kundetilpasning av tømmerleveranser ved hjelp av fordelingsaptering i kombinaskjon med alternative omsetningsformer, økt kunnskap om ønsket tømmer og forbedret kommunikasjon. Det skal utvikles og implementeres fordelingsaptering i eksis...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Assessing wood properties of forest resources by airborne LiDAR

In order to meet the market demands we have to better communicate the different raw material properties along the forestry-wood chain. Assessment of the forest resources by wood quality parameters is necessary to link the specific demands of raw materials to the supply from individual forest own...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2005 - økt samhandling og medvirkning basert på geografisk informasjon i eNorge

Som fyrtårn for Høykom programmet under Norges forskningsråd skal prosjektet gjøre synlig viktige resultater fra satsingen på geografisk informasjon. Prosjektet skal synliggjøre muligheter for å modernisere arbeidsmåter innenfor offentlig sektor ved å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikas...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken