0 projects

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Harsson, Bjørn G. norsk spes til Kina 2007

...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2007-2007

Location: Buskerud

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Solheim Dag, norsk spes til Kina 2007/08

...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2007-2007

Location: Buskerud

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Bye, Bente Lilja Norsk spes til Kina 2007/08

...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2007-2007

Location: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - bilateral cooperation on the establishment of the reference frame with a special focus on marine applications

A joint Workshop between NOAA and NMA with partners is to be arranged. The main objective is to discuss how to to improve the reference frame with a focus on marine applications. It is foreseen that the Workshop will result in application proposals to NFR , NSF, EU to study the determination of t...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

China - cooperation with Norway in SEA level observation -Evaluation of Chinese Tide Gauge Network based on ESEAS quality control standards

Cooperation in sea level observations between Norway and China will open a new area for research and cooperation. The importance of such cooperation lies in the common interests two countries have and are looking for. Although Norway is a small country co mpared to the size of China, it has a lon...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - bilateral cooperation in Arctic Climate Studies

Prosjektet vil bygge relasjoner til mellom Japan og Norge innenfor geofysikk/klima studier i arktiske strøk med tanke på en fremtidig søknad til NFR. Prosjektet vil arrangere en workshop våren 2007 diskusjon av fremtidige problemstillinger/muligheter for søknader innen klimaendringer, slik som ...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2007-2007

Location: Buskerud

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Improved Accuracy and Reliability of the Real Time Kinematic Global Navigation Satellite System Cpos

The aim of the project is to improve the performance and accuracy of the CPOS service. To be able to optimize the service, it is important to have the best fitted coordinates. Such an improvement will give the users of CPOS a more reliable result accordin g to the height determination. Today the ...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2007 - Samspill mellom geodatatjenester i ekommuner

Kartdata og geografisk informasjon spiller en viktig rolle både i samfunnsplanlegging og for verdiskaping og utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang på geodata er avgjørende for kommunal saksbehandling og utvikling av kvalit ativt gode tjenester. For næringslivet li...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablere en informasjonsportal for nordområdene med under-liggende elektronisk tjenester til bruk for regjering og fylkesmenn i nord.

geoPolar skal etablere dynamiske kunnskapsbaser som grunnlag for bærekraftige beslutninger, økt verdiskapning, redusert konfliktnivå og risiko i Nordområdene. Gjennom et omfattende forvaltningssamarbeid, koordinert av Kartverket, skal prosjektet sikre at eksisterende og nye kunnskapsbaser gjøres ...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Buskerud

NATURNAER-Natur og næring

Alliances and networks in the strategic development of destinations in the Norwegian tourism industry

The project will focus on three closely related aspects of destination development. Thus, we believe by applying different appraoches to the issue of destination development we will be able to realize the benefits of cross-fertilization between perspectiv es, provide a sounder basis for manageria...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Buskerud

NATURNAER-Natur og næring

Assessing wood properties of forest resources by airborne LiDAR

In order to meet the market demands we have to better communicate the different raw material properties along the forestry-wood chain. Assessment of the forest resources by wood quality parameters is necessary to link the specific demands of raw materials to the supply from individual forest own...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Buskerud

NATURNAER-Natur og næring

Kundestyrte tømmerleveranser

I prosjektet skal det utvikles verktøy og kunnskap for økt kundetilpasning av tømmerleveranser ved hjelp av fordelingsaptering i kombinaskjon med alternative omsetningsformer, økt kunnskap om ønsket tømmer og forbedret kommunikasjon. Det skal utvikles og implementeres fordelingsaptering i eksis...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2005 - økt samhandling og medvirkning basert på geografisk informasjon i eNorge

Som fyrtårn for Høykom programmet under Norges forskningsråd skal prosjektet gjøre synlig viktige resultater fra satsingen på geografisk informasjon. Prosjektet skal synliggjøre muligheter for å modernisere arbeidsmåter innenfor offentlig sektor ved å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikas...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Buskerud

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Buskerud