0 projects

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?

I dette prosjektet er barnet selv med å forske på sin egen digitale verktøykasse og vil slik selv bli rustet til å velge riktig metode. I opplæringssammenheng er det ofte de voksne som bestemmer hvilke verktøy barna skal benytte, og det er ikke alltid barnet er motivert for å ta i bruk verktøye...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Digital kompetanse i et koderom - Nordnorsk vitensenter

Kodeklubber for barn og unge i Koderommet er startet opp.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Lær Kidsa Koding i Kodeklubben

I juni lyste Foreningen for Lær Kidsa Koding ut en stilling som Community Manager. Etter en omfattende prosess med mange gode søkere ble Laura Svenheim ansatt i august med oppstart 1. desember 2021. Laura kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og ber...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Radio- og kommunikasjonsteknologi for ungdommer

Amatørradio er en klassisk hobby med stort potensial for å lære om moderne teknologi gjennom eksperimentering med radioteknikk. Radioamatører kan kommunisere verden rundt, og har "dekning" overalt. De kommuniserer på mange måter, for eksempel med klassisk morse-telegrafi, satellitter eller avanse...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen -kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning

Nordland fylkeskommune, sammen med Nord universitet og Nordlandsforskning, vil gjennom FULVIS-prosjektet styrke lærernes kompetanse på vitenskapelig metode og kritisk tenkning, i lys av de endringer som følger av Fagfornyelsen. Gjennom en etterutdanning i vitenskapelig metode, vil vi tilby læ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFORSK-Skole og samfunn

Demokrati, retorisk medborgerskap og kritisk tenkning

Deltakerne er Vestland fylkeskommune, forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO), tre samarbeidsskoler samt lærere og elever ved disse skolene. Prosjektet vil kartlegge behovet for undervisningsmateriale og -opplegg innen undervisningen i retorikk, demokrati og medbor...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

PROFORSK-Skole og samfunn

Utvikle metoder for praktisk og tverrfaglig læringsarbeid knyttet til bærekraft.

Risør videregående skole har bestemt seg for et overordnet mål om å utdanne elever som opplever at de FORSTÅR, FORANDRER og FORBERDRER verden. I 2020 etablerte vi vår egen BærekraftLAB, med egen prosjektleder og egen bærekraftsansvarlig i elevrådet. Vi er (så vidt vi vet) første videregående skol...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Astronomiolympiaden

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

"Stopp Kreftcellen Fråtse Frida" og "Kristine Kreftcelle - Kroppens Sosiopat"

Stopp Kreftcellen Fråtse-Frida! Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok i klasserommet. Hun er en krevende leieboer. En slik en som aldri får nok: hun må ha mer mat, mer oppmerksomhet og mer trøst. Fra borgen der hun bor setter hun på sjarmen og får forbipasserende til å bidra me...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

PROFORSK-Skole og samfunn

Researcher App- Become a researcher and investigate how climate change affects animals, plants and society.

Klimaendringene påvirker raskt økosystemene og vil ha vidtgående innvirkning på miljøet, de regionale økonomier og samfunnet som helhet. I dag er barna sterkt påvirket av media når det gjelder kunnskap om bevaring og klimaendringer. Imidlertid kan det globale perspektivet på klimaendringer formid...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

"Hvorfor det?" for ungdomstrinnet

"Science fair" er et mye brukt konsept i USA, hvor skolebarn får i oppgave å gjennomføre et vitenskapsprosjekt på fritiden for deretter å presentere dette på en utstilling hvor de beste innslagene premieres. Et norsk prosjekt; «Hvorfor det?» har tatt utgangspunkt i slike science fairs og har utv...

Awarded: NOK 56,626

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

PROFORSK-Skole og samfunn

Stormwater research - get young people engaged!

Forskning på overvann handler om vann - men ikke bare vann! Det handler også om mennesker. For å få til gode overvannsløsninger kreves tverrfaglig samarbeid mellom hydrologer, vannforvaltere, byplanleggere og samfunnsvitere. Overvann er en samfunnsmessig utfordring i nesten alle større byer, der ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Ny teknologi for en bærekraftig framtid

Prosjektet skal formidle til barn og unge hvordan vi i framtiden kan forvalte naturressursene bedre gjennom bruk av robot- og droneteknologi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kjelle videregående skole og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Vårt konsept vil være å vise hvordan realfagene ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

What is your cat up to and what else is in your garden?

Kjæledyr og annet dyreliv som finnes i hager animerer og fascinerer ofte huseiere og barn som bor disse hjemmene. I dette prosjektet vil vi ta tak i denne fascinasjonen og nysgjerrigheten for å stimulere interessen for forskning og vitenskap blant barn og unge ved å engasjere dem i vitenskapelig ...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

Elever fra videregående skole som medforskere på Senter for eHelse

Forskning er ofte betraktet som vanskelig, slik at bare forskere forstår det. Det kan føre til at forskere har dårlig kontakt til virkeligheten. Senter for e-helse jobber med moderne helse- og omsorgstjenester, og her trenger vi god kontakt med brukere. Hvordan kan denne kontakten etableres? Jo, ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

PROFORSK-Skole og samfunn

AstroMaria – en populærvitenskapelig blogg om astronomi

Bloggen AstroMaria (www.astromaria.no) er en populærvitenskapelig astronomiblogg. Der publiseres det innlegg om verdensrommet flere ganger i uken om astronomiske fenomener, astronomer, vitenskapshistorie, teleskoper, romfart, forskningsnyheter og fremtidsvisjoner, utdannelse og karriere, bøker, f...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Ukjent Fylke

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskning.no UNG - en nyhetstjeneste og kunnskapsbank om forskning for barn og unge.

Målet var å etablere en nyhetstjeneste og kunnskapsbank om forskning for barn og unge med nye artikler og videoer, samt omarbeidet voksenstoff fra forskning.no. Prosjektet besto av fire deler: MÅL: Etablering av selve nyhetstjenesten på eget domene. RESULTAT: UNG.forskning.no ble lansert 26....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Black Math -- en kortfilmserie som blander kunst og kunnskap, det okkulte med det eksakte, det mørke med det matematiske.

Dark Math er en kortfilmserie som blander kunst og kunnskap, det okkulte med det eksakte, det mørke med det matematiske. Med utgangspunkt i det unikt norske, både det vi liker å selge til utlandet, og det mørke og dystre som gjerne faller utenfor mainstreamen, ønsker vi å skape kulturell fasc...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskerbloggen Sesong 2

"Forskerbloggen (sesong 2)" er en reportasjeserie på 6 episoder á 5 minutter, som produseres av Warholm Film for visning i NRK Newton. Serien omhandler fire 14-åringer som har sin egen videoblogg, og som bruker kamera og mikrofon for å søke svar på forskningsrelaterte spørsmål. Ungdommene filmer ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFORSK-Skole og samfunn

Spillprosjektet ?Handel i det lange 1700-tallet?

Spillet "Privilegert" ble publisert august 2017 på nettsiden: http://www.privilegert-spill.no/ Spillet er en historisk simulering som møter kompetansemål i læreplanen for historie vg 2 studieforberedende studieprogram: gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analyser...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Victor Moritz Goldschmidt: Immigrant, Refugee, Scientist.

V. M. Goldschmidt: Innvandrer, flyktning, forsker Victor Moritz Goldschmidt (1888-1947), en av Norges viktigste naturforsker noensinne, er anerkjent som en grunnlegger av den moderne geokjemi og krystallkjemi. Han og hans disiplers tverrfaglige bidrag bidro til å forvandle beskrivende vitenska...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

UNDRING, NYSGJERRIGHET OG BEGEISTRING: En forutsetning for sann læring og forskertrang

I samarbeid med skolene i Lunner kommune og Naturhistorisk Museum (UiO) har vi stilt oss spørsmålet om hvorfor interessen for forskning og da særlig knyttet til real- og naturfag er dalende? Henger det sammen med undervisningsmetodene, begynner vi i feil ende? Hvilken vei gikk de første naturvite...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

Din kropp i bevegelse

Trondheim. BODY WORLDS har turnert over hele verden i 20 år og er sett av 40 millioner mennesker. BODY WORLDS består av plastinater av døde mennesker som viser menneskets anatomi på en helt unik måte. Det er fortellingen om menneskekroppen med alle sine geniale funksjoner. «Din kropp i bevegel...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROFORSK-Skole og samfunn

Statistrikk. En populærvitenskapelig strikkeblogg om statistikk og kvantitativ forskningsmetode.

Statistrikk (www.statistrikk.no) er en populærvitenskapelig strikkeblogg. På bloggen presenteres statistiske begreper og forskningsstoff side om side med strikkede normalfordelinger, appelsinskrellekonkurrane og heklede bjørnedyr. Det tilbys strikkeoppskrifter for babytepper basert på fødselsstat...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

Hvorfor det? - en utstilling der barn viser fram egen forsking

"Hvorfor det?" er en forskerutstilling for barn i alderen 8-13 år inspirert av amerikanske science fairs. Utstillingen er i hovedsak blitt arrangert av foreldre, hvor barna deltar frivillig og arbeidet gjøres i fritiden. De velger sine egne spørsmål og bruker Nysgjerrigper-metoden, en forskningsm...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

Detectives of the Past: an Open Science Lab at the Museum for Cultural History, Oslo

Naturvitenskapene har en viktig plass i forskning om og konservering av arkeologiske og kunsthistoriske gjenstander. Kjemikere, biologer, fysikere og geologer jobber sammen med arkeologer, kunsthistorikere og konservatorer i prosjekter knyttet til humaniora. Anvendelsen av moderne naturvitenskap ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Norsk Informatikkolympiade

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2027

Location: Vestland

PROFORSK-Skole og samfunn

Unge Lyse Hoder - et forskningsnettverk for unge forskerspirer

Hovedmålet bak Unge LYse hoder (UNGLY) initiativet er å etablere et nettverk for å inspirere ungdom til å ha tro på egne ideer og forskningsferdigheter. Vi ønsker også å gi faglig støtte for å videreutvikle gode ideer og prosjekter, spesielt rettet mot forskningskonkurransen "Unge Forskere". Mål...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskerbloggen

"Forskerbloggen" er en reportasjeserie på 6 episoder á 4 minutter, som produseres av Warholm Film for visning i NRK Newton. Serien omhandler tre barn som har sin egen videoblogg, og som bruker kamera og mikrofon for å søke svar på forskningsrelaterte spørsmål. Hver episode starter med at barna un...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

PROFORSK-Skole og samfunn

Oceanographers - Development of childrens television with focus on marine research and rich experiences at sea

«Havforskere» skal utvikle en ny form for formidling av forskning til barn i alder 4 til 9 år gjennom en ny barne-tv serie. Målet er å vekke nysgjerrighet og en grunnleggende fasinasjon for havet og dets rike liv, og det å finne svar på spørsmål knyttet til dette. Serien skal følge to barn og der...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2016-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa