0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Predicting medication response in ADHD through computational modeling of the Continuous Performance Test

ADHD er assosiert med negative konsekvenser for den enkelte som rammes og for samfunnet generelt. Medisiner kan redusere symptomer, forbedre daglig funksjon og heve livskvalitet. Imidlertid er det estimert at omlag hver tredje ADHD-pasient ikke responderer tilfredsstillende på ADHD-medisiner. Beh...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo