0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Integrated H2BioOil process for efficient biofuel production

Utvikling av biodrivstoff kan bidra til at Norge når klimamålene i tillegg til å bidra til transport sektoren, noe som kan være nøkkelen til Norges grønne skifte. Redusert industribruk av skog, i kombinasjon med høy etterspørsel av biodrivstoff gir gode forutsetninger og håp for norsk biomasseind...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocomposite Membrane Containing Bio-nanofibers and Mimic Enzyme for CO2 Separation

Prosjektet NanoMBE har som mål å utvikle bio-baserte nanokomposittmembraner som kan gi en signifikant forbedring i separasjon av CO2 fra røykgass fra kraftverk (CO2/N2-separasjon) og som kan oppgradere biogass (CO2/CH4-separasjon). Nanokomposittmembranene er designet for å imitere bio-membraner, ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Developments of Catalysts and Materials for Compact Steam Reformer

Mange relativt små gassfelt, inkludert skifergass og assosiert gass, blir ikke utnyttet i dag på grunn av høye kostnader og utslipp. Ved å anerkjenne at disse gassfeltene er en massive ressurs for produksjon av rene drivstoffer, så har det de senere årene vært en betydelig innsats knyttet til utv...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced biofuels via synthesis gas

Dette prosjektet adresserer sentrale problemstillinger i utviklingen av andre-generasjons (2G) biodrivstoff via gassifisering og Fischer-Tropsch syntese (FTS), nemlig betydningen av forurensninger i gassfasen etter gassifisering. De syntetiske drivstoffene egner seg godt som diesel og flydrivstof...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Development of X-ray modulation enhanced techniques to study surface reactions at industrially relevant conditions

En av utfordringene med å anvende røntgen-teknikker som røntgen diffraksjon (XRD) og absorpsjon (XAS) for å studere katalysatorer er at teknikkene er bulk-teknikker, mens katalyse foregår på overflata. Vi har i dette prosjektet anvendt ulike strategier for å øke følsomheten til teknikkene, og der...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Bio-hydrogen production by sorption enhanced steam reforming of biomass derived compounds Mobile researcher: María Victoria Gil, Spain

The work to be carried out during the mobility stay is related to the H2 production from biomass derived compounds by sorption enhanced steam reforming (SESR), as an effective and promising route for direct catalytic conversion of biomass to H2 with high efficiency and high selectivity, without ...

Awarded: NOK 54,000

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Gas to carbon nanomaterials for energy storage

-Superledere og litsiumionebatterier med høy energitetthet og god stabilitet er svært ettertraktede for energilagring i elektriske kjøretøy, til regulering av strømnettet samt utgjevning av energien fra fornybare energikilder som sol og vindkraft. Prosjektet har ett todelt mål om å utvikle, samt ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel membrane contactor using ionic liquids for pre-combustion CO2 capture

The project entitled MCIL-CO2 - Novel membrane contactor using ionic liquids (ILs) for pre-combustion CO2 capture, aims to develop an environmentally friendly and energy efficient new solution for CO2 capture from pre-combustion power plant emission. In a pre-combustion process, CO2/H2 separation...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Combined Surface-Colloid Chemical and Rock-Fluid Interaction Approach towards more Efficient Enhanced Oil Recovery Strategies

Formaålet med prosjektet er å frembringe nødvendig kunnskap om hvordan surfaktanter kan bidra til å forbedre flømming med lavsalinitetsvann som prosess for økt oljeutvinning. De naturlige komponentene i råoljene har blitt tatt med i betraktningen I studier av interaksjonene mellom surfaktater I l...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Fundamental understanding of the controlling factor for the C5+ selectivity for Co/CNF catalysts in Fischer Tropsch synthesis

Fischer-Tropsch synthesis is one of the key processes in natural gas conversion. Enormous efforts have been devoted to increase C5+ selectivity. However, a detailed understanding of elementary steps leading to chain growth is still missing. The project a ddresses identification of important fact...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Fundamental understanding of catalyst nanoparticles by atomic scale chemical imaging

Fundamental study down to the atomic level is crucial for improving our understanding of catalysts and enhancing our ability for their rational design. The present project deals with exploring advanced TEM techniques such as aberration corrected microscop y and environmental TEM for imaging of co...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Control implementation of optimal operation of process plants

Det skal utvikles nye metoder for optimal drift av prosessanlegg basert på prinsippet om "selvoptimaliserende regulering". Ideen er å bruke en matematisk modell til å bestemme de beste variablene å regulere. Et enkelt eksempel er en maratonløper; er det b est å løpe med konstant fart eller konsta...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Understanding catalytic effects in Pd alloy model systems and membranes through advanced characterization and modelling.

The manipulation of adsorption properties of catalysts and membranes in H2/CO mixtures has been targeted many researchers, and has relevance to natural gas conversion in general and hydrogen technology in particular. We recently discovered that the inhibi tion of hydrogen transport through PdAg m...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Norsk katalysesymposium 2009

Norsk katalysesymposium arrangeres i Trondheim 30.11. - 1.12.2009. Vertskap for arrangementet er katalysegruppa ved NTNU. Konferansen samler en stor andel av de som er aktive innen katalyse i Norge innen akademia og instituttsektoren, samt sentrale aktøre r fra industrien. Symposiumet fungerer og...

Awarded: NOK 20,092

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

The state of rhenium in cobalt-rhenium Fischer-Tropsch catalysts

Kobolt baserte Fischer-Tropsch katalysatorer får høyere aktivitet dersom de promoteres med en liten mengde av et annet metall. Det kan være edelmetaller som Pt, Re, men ogs rimeligere alternativer som Ni. Dette prosjektet søker å finne ut mer om interaksjonene mellom kobolt og promotoren i kataly...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Engineering of Pt nanoparticles in Propane Dehydrogenation

Nanocrystals with well controlled size, shape and surface composition provides excellent opportunities not only in fundamental study of heterogeneous catalysis but also for improving existing catalysts or design new catalysts for chemical processes. Porpa ne dehydrogenation is a conventional chem...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to liquid fuels

Gassifisering av biomasse (for eksempel skogsavfall) fulgt av gassbehandling og syntese av hydrokarboner (såkalt Fischer-Tropsch syntese) er en mulig produksjonsrute for bærekraftig biodrivstoff som ikke fortrenger matvareproduksjon. Metoden er spesielt egnet for framstilling av diesel og flydriv...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Novel microstructured reactors for selective oxidation of CO

The present proposal describes a novel way of utilising the internal electrical resistance in carbon composite materials to activate catalyst materials for chemical reactions: A compact, internally heated, catalytic reactor is demonstrated for the low-tem perature oxidation of carbon monoxide. Ca...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Fundamental understanding of novel Co catalysts on carbon nanofibers in F-T synthesis

It has been found that the CNFs are promising as supports to achieve high activity and selectivity due to their mesoporous structure, high mechanical strengths, high surface areas. More importantly, it was found that the activity and selectivity of F-T ca talysts depends significantly on the Co c...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Transient kinetic studies (SSITKA) of catalytic reactions

Steady-state isotopic transient kinetic analysis (SSITKA) has proved to be a powerful technique for studying heterogeneously catalyzed reactions. SSITKA combines steady-state and transient techniques provided that no isotopic effects occur. The technique allows determination of the true turnover ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

McDermott, Sinead, IRL, statsstip. 2008-09

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Parameter optimization in preparation of membranes for osmotic processes

For osmotic processes high flux of solvents combined with high rejection of solutes are necessary. TFC-membranes will be focused because the separation and support membranes are prepared separately, hence their influence on the performance of the two memb ranes and the total TFC-membrane will be ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Recovery of CO2 from high pressure gas with membranes

In the current project the aim is to develop further a CO2-selective membrane to be applied for removal of CO2 from high pressure natural gas. The membrane is based on the polymer polyvinlylamine (PVAm) where the fixed amine group (NH2) in the material w ill function as a carrier for CO2 when t...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Improved Process Design And Operation Of Natural Gas Conversion Technologies

In this project there is a methodological part and an application part. The applications are real processes associated with natural gas conversion technologies. A new method, described in [1] and [2] of the attached list of references, will be further dev eloped and applied on the selected proces...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

An Integrated Approach to Interfacial / Surface Processes in Crude Oil Systems

refer to Appendix I

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - SURFACE AND INTERFACIAL PHENOMENA RELATED TO PREPARATION OF NANOSTRUCTURED MATERIALS - Establishment of Project

See attached project description

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Near-optimal operation of chemical processes using feedback

This project is related to a larger activity in plantwide control performed in group of Professor Sigurd Skogestad at NTNU. Plantwide control deals primarily with the structural issues of the control system, such as what to measure and control, which inpu ts to use, and how to pair these sets of ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Collaboration between Tsinghua University and NTNU in CO2 management

Initials talks between the parties interested in CO2 management were held in Beijing at Tsinghua University in late October 2005. Further plans are as follows: Submission of application to EU FP6 within January 20 for a STREP on collaboration with a few CASTOR partners, selected partners from CS...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Preparation of a large Petromaks project: Investigation of Hydrate Plugging and Non-Plugging Properties of Oils

For 2006 we have received funding from the DeepStar consortium in Houston for a smaller project. That project is a cooperation between three partners: 1. The Ugelstad Laboratory, NTNU, 2. Colorado School of Mines, USA, 3. Institut Francais du Petrole (IFP ), France. However, we want to iniate a l...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced transmission electron microscopy in catalysis

Catalysis plays a crucial role in environmental and energy technology. The mechanisms of catalytic processes proceed at the atomic/molecular level and it is essential to understand these in order to improve existing systems and develop new ones. Metal and metal oxide particles, on a suitable sup...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage