0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til tidsskriftet Namn og Nemne for 2008.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ASKeladden - Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming

Den overordnede og samlende problemstillingen for prosjektet er hvordan morsmålet påvirker tilegnelsen av norsk som andrespråk. Morsmålstransfer i andrespråkslæring har vært et sentralt og kontroversielt spørsmål innenfor andrespråkforskning. Prosjektet t ar sikte på å gi ny innsikt i hvordan mor...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Dialektendringsprosessar

Våren 2014 blei masteroppgåver med analysar av språkendringar på Molde og av situasjonsvariasjon i Hå levert. Ei masteroppgåve frå Ytre Arna i Bergen er påbegynt og mykje av materialet er alt koda. Frekvensordboka over norsk talemål er ferdig med tilrette legging av koeffisientar for jamførande k...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet Namn og Nemne for 2007.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Project "Gregory of Nazianzus on the episcopate." Studies at CUA, autumn 2006

Karl Johan Skeidsvoll is attached as a PhD-candidate under the NFR-financed project "Highways and Byways" ("Vei og Villstrå") led by professor Jostein Børtnes, and the "Programme for the study of Ancient Christianity" (PROAC), led by professor Einar Thoma ssen at IKRR, UiB. Skeidsvoll's doctoral ...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgjeving av Ivar Aasen manuskript

...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Tu, Liping kinesisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 87,800

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Ray and its Refractions. The Poetics of Boris Pasternak's My Sister-Life

...

Awarded: NOK 18,000

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Den sjuende konferansen om Nordens språk som andrespråk 9.-11. juni 2005

Prosjektsammendrag: Konferansen vil ha tre hovedtemaer og hvert tema har en plenumsforedragsholder. I tillegg til plenumsforedragene innbyr vi også til seksjonsforedrag. Temaene for konferansen dekker de faglige utfordringene vi nå ønsker å møte innen fel tet andrespråksforskning: 1) Faghistorie...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norsk vitalisme. Estetikk, ideologi og litteratur 1905-1930

Prosjektet er en historisk anlagt undersøkelse av og en analytisk drøfting av et felt i norsk kunst, litteratur og idéhistorie som kan samles under betegnelsen vitalisme. Prosjektet skal studere ulike former for antirasjonelt tankegods i den nordeuropeisk e tidligmodernismen, med særlig vekt på å...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Gand frå grunnen av

Prosjektet granskar ovringa gand i eldre tid. Ordet gand kjem av norrønt <i>gandr</i>, m., og det har truleg i liten grad vori brukt på samisk. Likevel er gandtradisjonen felles for samar og bumenn. Kjeldene gjev eit sprikande bilete av gand i eldre tid. Både i norrøne og samiske kjelder blir de...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Namn og nemne.

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 1989-2005

Location: Vestland