0 projects

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Helse i byer - Hva sier forskningen og hvordan kan vi bruke den til å bedre folks helse?

Byer spiller en avgjørende rolle i å oppnå bærekraftsmålene, da de fungerer som kraftsentre for økonomisk aktivitet, innovasjon og befolkningsvekst. Samtidig står byer også overfor noen av de største utfordringene knyttet til klimaendringer, forurensning og naturtap. Arrangementet det søkes om st...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2024-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HEU-CIENS: Norwegian perspectives in Horizon Europe clusters 5 & 6, especially regarding climate and environment - CIENS

HEU-CIENS har som hovedmål å bidra til at prioriterte norske kunnskapsbehov og perspektiver som definert av Klima- og miljødepartementet, Kommunaldepartementet, Miljødirektoratet, andre sentrale norske aktører og CIENS egne medlemmer innen klima & miljøområdet blir å finne under Horisont Europas...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

CIENS-urban conference: Smart and green cities - for whom?

.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CIENS Networking: Studying Inter- and Transdisciplinary Methods in Environmental Research

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend har opplagt blitt håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Samtidig er det klart at kunn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend og -utfordring blir forstått og håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Kunnskap synes s...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FORPRO-Forprosjekter

Tverrfaglighet i miljøforskningen - forprosjekt

Gjennom forprosjektet ønsker vi å legge til rette for å studere tverrfaglig miljøforskning og kunnskapsutveksling. Forprosjektet skal se på hvordan tverrfaglighet i miljøforskningen blir forstått og forklart vha en litteraturgjennomgang (state-of-the-art) , kartlegging av andres praktiske og fors...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo