0 projects

YFF-Yngre, fremragende forskere

Fundamentals of Nano-scale Systems

This research project will explore spin and charge flow in nanostructures. We propose to improve theoretical methods for describing transport phenomena, and other physical effects, and plan to use these methods to increase our understanding of experiments . We will study the properties of novel s...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Modification of Properties of Aluminium Alloys by Surface Segregation of Nanoscale Trace Element Particles

...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Molecular modeling in nanotechnology

...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Project in Oxides for Future Information and Communication Technology

...

Awarded: NOK 52.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Formingspresse til avanserte studier innen metallforming

Videreforedling av metaller, inkludert feltet forming, er viktig for Norge. NTNU har tatt på seg ansvaret for forskning og utdanning av sivilingeniører og forskere med relevant kompetansen innen dette feltet. En avansert forskningsaktivitet innen forming av metaller er helt avgjørende for at in...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Strategic University Programme in Light Metals Technology

...

Awarded: NOK 22.5 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Strategic University Programme in Conservation Biology

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Structural Engineered Biomaterials For Building Immunoprotective Barriers

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructured Soft and Complex Materials

...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Glow Discharge Mass Spectrometer

Målet er å anskaffe et analyseinstrument for sporelementanalyse, et Glow Dicharge Mass Spectrometer (GDMS) til Institutt for materialteknologi og elektrokjemi, NTNU og bygge opp et laboratorium og kompetanse ved IME og SINTEF Materialteknologi rundt dette instrumentet. Instrumentet skal først o...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A Norwegian arabidopsis Research Centre (NARC)

The Norwegian Functional Genomics plan (FUGE) emphasizes the significance of functional genomics for basic biological research and the importance of using genetic model organisms to understand basic biological mechanisms. In plant science, Arabidopsis tha liana is the preferred model organism. We...

Awarded: NOK 24.4 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Scientific Design and Preparation of New Catalysts and Supports

...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

CARPET www.carpet.ntnu.no SUP: NTNU og SIP: SINTEF

...

Awarded: NOK 16.9 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNMATR-SUP-NHD Materialforskning

Micro- and nanostructurebased materials development

SUP innen Mikro- og nanostrukturbasert materialutvikling vil gjennomføres ved NTNU, og være et samarbeid mellom IF og IME. Bakgrunnen for søknaden er at en ny generasjon elektronmikroskop nå har blitt tilgjengelig og betydelige investeringer er gjort i NT NU/SINTEF-miljøet. Disse instrumentene mu...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Exploitation of zooplankton as bio-resource for fish feed and industrial raw material - A complete value chain evalution.

There is a growing demand for marine bio-resources, and the salmon industry is already preparing for temporary limitations in resources for fish feed in the coming decade. Significantly higher quantities of bio-resources are available only if some harvest ing is done at grazer or plants levels. T...

Awarded: NOK 21.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Predictive model synthesis of plant-insect interactions

We want to study plant-insect interactions and to identify plant genes involved in defence against insects and plant produced chemicals attracting or repelling insects. Herbivory represents billions of kroner in crop losses and gains every year, and envir onmental and health problems due to the e...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Oppklaring av molekylær mekanisme for proinflammatorisk fosfolipase A2

Mange av våre store folkesykdommer, så som hjerte/kar-sykdom, allergi, autoimmune sykdommer inkludert rheumatisme har ett felles symptom, nemlig inflammasjon. Inflammasjon utløses av proinflammatoriske cytokiner og reguleres lokalt av lipidderiverte eicos anoider. For effektivt å kunne behandle d...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning innen prosess-system kybernetikk

Programmet skal bidra til å videreutvikle og forsterke det tverrfaglige forskningsmiljøet innen prosessteknologi ved Institutt for kjemisk prosessteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og reguleringsteknikk ved Institutt for Teknisk K ybernetikk. Forskningen vil danne grunnla...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Marine biopolymerer: Struktur-funksjon relasjoner og vekselvirkninger

Det strategiske universitetsprogrammet skal styrke gunnforskningen innen NOBIPOL på feltet biopolymerer, med hovedvekt på alginater, kitosaner og fiskecollagen. Det legges spesiell vekt på kopling til industrielle anvendelser samt nye metoder for å karakt erisere komplekse biopolymersystemer. Pro...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage