0 projects

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Christianity, Gender and the dynamics of Community beyond the State. A study of urban Christian movements in Vanuatu

This project compares the dynamics between church and kastom on the island of Ambrym (on which my doctoral work is based) to new developments in the urban centres where Pentecostal churches are experiencing great success in gaining new members. In my Ambr ym study I analysed church and 'kastom' a...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Collaborative Pacific Studies: University of Bergen and University of Hawai'i at Manoa

The present proposal lays the foundations for a long-term collaborative programme of research in the field of Pacific Studies between Norway and the USA. It takes as its starting point the general "Memorandum of Understanding on Student Exchange and Facu lty Cooperative Research" signed in 2003 ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Årskonferanse i Norsk Antropologisk Forening 2005: "Antropologien og Staten"

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening vil arrangeres i Bergen den 20-22. mai 2005. Den nasjonale fagkonferansen for 2005 vil invitere til refleksjon over hvordan antropologien kan bidra med innsikt i statens natur og utvikling. I løpet av de si ste tiår har det vokst frem en betydelig ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Challenging the State: Transmutations of Power in Contemporary Global Realities

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Poverty Politics: Changing approaches to its production and reduction

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Illicit Drug Use as Symbolic Action and Metaphoric Identification in Contemporary Society

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Marine knowledges in the Turkish Black Sea region and beyond. Further explorations into technology, power and identity.

Prosjektet utforsker sammenhenger mellom kunnskaper, identitet og makt i kontekst av fiskerier i Tyrkia og havforskning i Tyrkia og Norge. Arbeidet er en direkte videreføring og videre utvikling av nylig fullført doktorgradsavhandling "Entangled Knowledge s of the Black Sea. Confrontation and Con...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2010

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Continuity and Change in Downtown Teheran. Research Proposal on an Anthropological Study of Teheran's Bazaar

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Folkelig persepsjon av og reaksjon på politiske lederes maktmisbruk, med særlig referanse til forestillinger om okkulte praksiser

Prosjektet relaterer seg til makt-studier i afrikanske kontekster som de senere årene har gjenopplivet interessen for klassiske temaer i afrikansk antropologi: studier av hekseri- og trolldom, nå knyttet til modernisering, globalisering og den post-koloni ale staten. Prosjektet, som springer ut ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

Prosjektet vil utforske pågående demokratiseringsprosesser på Java, Indonesia, med utgangspunkt i omskrivinger av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå i større grad er en arena hvor ulike ideologiske s trømninger brytes mot hverandre. Det blir...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

Prosjektet skal ta for seg en rituell helbredelses praksis i Sri Lanka og de samtidige sammenhenger denne praksisen opererer i. Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom de siste tiår har oppstått en ny interesse for praksisens estetiske uttrykk, dansen , komediedramaet og musikken. Innenfor he...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Leadership and Resource management: A comparative study of a developing town and village in Solomon Islands

Prosjektet vil fokusere på moderne former for lederskap og dets betydning for ressursforvaltning på øyen Vella Lavella og byen Honiara i det sentrale Melanesia. Bakgrunnen for prosjektet er den økende mengden bistand Salomonøyene mottar. Denne bistanden k analiseres utover i distriktene via en ka...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Articulating emotions: Making sense of social life in a New Ireland (Papua New Guinea) village

Prosjektet tar sikte på å redegjøre for sammenhengene mellom sosialiseringsprosesser og utviklingen av en relasjonell personforståelse, selvets utvikling og kontekstavhengig moral hos mandakene i de sentrale delene av New Ireland Province, Papua New Guine a. Gjennom deltagende observasjon og int...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Migrants and entrepreneurs in insular Southeast Asia: Negotiating globalisation and marginalisation

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 1999-2007

Location: Vestland