0 projects

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

"Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals"

I 2015 ble Politihøgskolen (PHS) tildelt midler gjennom Balanseprogrammet, og «FIKS-prosjektet» ble etablert. Prosjektets formål var å øke andelen ansatte i faglige toppstillinger (professorer og dosenter) ved PHS generelt og kvinnelige ansatte spesielt innen en treårsperiode. I 2018 ble PHS til...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)

Arbeidet med kjønnsbalanse i toppstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge startet våren 2013. Da ble Opprykksprosjekt for kvinnelige forskere satt i gang ved daværende Høgskolen i Vestfold (HiVe). Målet var å øke antall kvinnelige professorer og dosenter ved høgskolen, og ca. 20 kandidater deltok ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestfold og Telemark

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønn og skjønn i kunstfagene - "nye" karrierebarrierer for kvinner

Vurderinger i tilsettingsprosesser og opprykk i kunstneriske stillinger er basert på andre kriterier enn de tradisjonelt vitenskapelige. Kvalitetskriteriene er i en viss forstand vagere og mindre forutsigbare enn i andre akademiske fag. Dette er en ekstra utfordring spesielt for kvinner som ønske...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Advancing female leadership in the institute sector

Målet med prosjektet har vært å sikre sterke, ledende, kvinnelige forskere for fremtiden. Det helt konkrete målet var å få tre kvinner med professorkompetanse innen utgangen av 2017, primært gjennom å gi dem forskningstid. Som en del av prosjektet satte NUPI også i gang tiltak for å stimulere kvi...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Universitetet i Bergen har ledet studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Prosjektet, med kortnavnet Balanse-Bergen, var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Hav...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Positioning Women for Research professorship (POWER): Early intervention at PRIO

I likhet med instituttsektoren i Norge for øvrig mangler PRIO kjønnsbalanse på forskningsprofessornivå. På prosjektets oppstart, utgjorde kvinner utgjør bare 14 % av de ansatte med professorkompetanse. Målet var at 3 kvinnelig forskere ville oppnå professor tittelen innen prosjektets slutt. Vi ha...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage